Dzisiaj jest

Informacja dla rodziców/uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie.


Wytyczne dla szkół podstawowych kl. I-III
Dobre chwile SP
- spotkania on-line z rodzicami z PPP2 -


Drodzy Rodzice!

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej i klas I oddziałów sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, odbywa się w dniach 06-29 maja 2020.
Niezbędną dokumentację można pobrać na stronie internetowej szkoły w formie załączników:
1. Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych.
2. Zgłoszenie do klasy pierwszej (w obwodzie szkoły)
3. Wniosek do klasy pierwszej (poza obwodem szkoły)
4. Zgłoszenie do klasy pierwszej oddziału sportowego (w obwodzie szkoły)
5. Wniosek do klasy pierwszej oddziału sportowego (poza obwodem szkoły)
6. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej oddziału sportowego
lub w wersji papierowej w przedsionku szkoły.

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami należy:
1. Przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
2. W wersji papierowej (w zaklejonej kopercie) wrzucić do skrzynki, ustawionej w przedsionku budynku szkoły w godzinach 09.00-13.00

Test sprawności fizycznej kandydatów do klasy I oddziału sportowego odbędzie się 23.06.2020 r. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny zostaną podane w późniejszym terminie. Wszelkie informacje dotyczące oddziałów sportowych możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 501-854-139 w godz. 10.00-13.00 (z wyjątkiem dni wolnych) oraz adresem e-mail sp40pczokow@gmail.com.


Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, zgodnie z podanymi terminami, odbywa się w dniach 18-22 maja 2020.
Rodzice chcący zapisać dziecko, powinni pobrać z platformy miejskiej
www.gdynia.pl/rekrutacja
lub strony internetowej szkoły wniosek (załącznik), uzupełnić go, podpisać przez oboje rodziców i dostarczyć do szkoły:

1. Przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
2. W wersji papierowej (w zaklejonej i podpisanej kopercie) wrzucić do pojemnika ustawionego w przedsionku szkoły.

Złożenie potwierdzenia woli
(Załącznik w formacie programu Word / załącznik w formacie PDF.)
zapisu dziecka, należy dokonać po ogłoszeniu listy rekrutacyjnej w dniach 29 maja – 2 czerwca 2020 r.

Drodzy Rodzice!
Od 25 marca 2020r. do 29 maja 2020r. rodzice uczniów kl.6 składają wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
(można go pobrać na stronie szkoły i wypełniony przesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat @sp40.edu.gdynia.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerami:
58 623 25 88 – Rozewska, 58 620 04 67 - Gospodarska).

Załącznik - Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Załącznik - Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. (W formacie DOC.)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


WSPARCIE SPECJALISTÓWWpłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Wpłat za obiady można dokonywać:
gotówką lub przelewem – na nr konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Szczegółowe informacje w harmonogramie wpłat.


UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.
Harmonogram wpłat oraz informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI