Dzisiaj jest

-> Pożegnanie ósmoklasistów. <-


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Ważne informacje


Drodzy Rodzice!
Od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do oddziału dwujęzycznego na rok szkolny 2020/2021, składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
(można je pobrać na stronie szkoły i wypełnione przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl lub dostarczyć do sekretariatu:
budynek ul. Gospodarska 1).

[Oddział sportowy] - Zgłoszenie w obwodzie szkoły.

[Oddział sportowy] - Wniosek poza obwodem szkoły.

Załącznik - Potwierdzenia woli przyjęcia - oświadczenie.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do oddziału dwujęzycznego nastąpi 7 lipca 2020 r. o godzinie 12:00.
Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca do klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, odbywa się w dniach 18 czerwca – 3 lipca 2020.
Dysponujemy wolnymi miejscami.
Niezbędną dokumentację można pobrać na stronie internetowej szkoły w formie załączników:
1. Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych.
2. Zgłoszenie do klasy pierwszej (w obwodzie szkoły)
3. Wniosek do klasy pierwszej (poza obwodem szkoły)
lub w wersji papierowej w przedsionku szkoły.

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami należy:
1. Przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
2. W wersji papierowej (w zaklejonej kopercie) wrzucić do skrzynki, ustawionej w przedsionku budynku szkoły w godzinach 08.00 - 16.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 10 lipca 2020 r.

W dniach 10-17 lipca należy dokonać potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych nastąpi 21 lipca 2020 r.


ZWROTY ZA OBIADY.


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że pokoju nr 7 w g. 10.00 - 13.00 można odbierać zwroty za obiady. Serdecznie zapraszamy.

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Wpłat za obiady można dokonywać:
gotówką lub przelewem – na nr konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Szczegółowe informacje w harmonogramie wpłat.


UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.
Harmonogram wpłat oraz informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI