Dzisiaj jest

monitoring pozycjiUwaga Rodzice !

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni,
z dniem 1 listopada 2018 r. ulega zmianie stawka żywieniowa do 4 zł za obiad.
Rodziców, którzy dokonali już zapłaty na miesiąc listopad
prosimy o stosowną dopłatę do końca bieżącego miesiąca.
Rządowy program „Dobry start”

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUATCYJNEGO

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu
lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON
bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów
lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym


Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru
co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym
przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie dziecko ubiega się


Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że przedszkole/oddział przedszkolny,
do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym
położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania
lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zasady rekrutacji do klasy I

Zgłoszenie

Wniosek i załącznikiREKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ

Zasady rekrutacji do klasy I

Zgłoszenie i załącznik

Wniosek i załączniki


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY SIÓDMEJ

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2019

Wpłat za obiady można dokonywać:
gotówką lub przelewem – na nr konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Szczegółowe informacje w harmonogramie wpłat.


UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.


UWAGA. ZMIANA OPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKISkładamy serdeczne podziękowania
Pani poseł Teresie Hoppe
za ufundowanie strojów kaszubskich dla dzieci z Koła Kaszubskiego.