Dzisiaj jest

monitoring pozycjiUWAGA. ZMIANA OPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU
Rządowy program „Dobry start”

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUATCYJNEGO

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu
lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON
bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów
lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym


Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru
co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym
przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie dziecko ubiega się


Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że przedszkole/oddział przedszkolny,
do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym
położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania
lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zasady rekrutacji do klasy I

Zgłoszenie

Wniosek i załącznikiREKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ

Zasady rekrutacji do klasy I

Zgłoszenie i załącznik

Wniosek i załączniki


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY SIÓDMEJ

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2019

Wpłat za obiady można dokonywać:
gotówką lub przelewem – na nr konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Szczegółowe informacje w harmonogramie wpłat.


UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.


UWAGA. ZMIANA OPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI


LISTA LAUREATÓW II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „MÓL KSIĄŻKOWY 2017”

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego Mól Książkowy


Składamy serdeczne podziękowania
Pani poseł Teresie Hoppe
za ufundowanie strojów kaszubskich dla dzieci z Koła Kaszubskiego.