Dzisiaj jest

Drodzy Rodzice!
Na drzwiach głównego wejścia szkoły zamieszczono listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, która jest dostępna także w elektronicznym systemie logowania.

W zawiązku z epidemią, rodzice kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca do g. 17.00, bez konieczności robienia tego osobiście.

Należy potwierdzić wolę poprzez:
1) Sprawdzenie wyników rekrutacji w systemie elektronicznego logowania i jednoczesnego dokonania potwierdzenia woli lub
2) drogą mailową na adres sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl lub
3) telefonicznie 58 623-25-88, w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości
potwierdzenia woli w systemie rekrutacji lub e-mailem.

O dostarczenie dokumentu – POTWIERDZENIA WOLI (załącznik) - przez rodzica w formie papierowej będziemy prosić we wskazanym przez szkołę późniejszym terminie.

Załącznik - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.Drodzy Rodzice!
Od 25 marca 2020r. do 20 kwietnia 2020r. rodzice uczniów kl.6 składają wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
(można go pobrać na stronie szkoły i wypełniony przesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat @sp40.edu.gdynia.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerami:
58 623 25 88 – Rozewska, 58 620 04 67 - Gospodarska).

Załącznik - Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Załącznik - Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. (W formacie DOC.)

Z uwagi na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, uczniowie zobowiązani są do zdalnego uczenia się w domu. W tym celu mogą skorzystać z poniższych materiałów edukacyjnych. Polecane platformy, strony i serwisy internetowe to:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


WSPARCIE SPECJALISTÓW
Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Wpłat za obiady można dokonywać:
gotówką lub przelewem – na nr konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Szczegółowe informacje w harmonogramie wpłat.


UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.

Harmonogram wpłat oraz informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKISkładamy serdeczne podziękowania
Pani poseł Teresie Hoppe
za ufundowanie strojów kaszubskich dla dzieci z Koła Kaszubskiego.