Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jest


monitoring pozycji


W przypadku udziału dziecka
w „Akcji zima 2019” organizowanej w szkole podczas ferii zimowych
w dniach 11. 02. 2019 r. – 22. 02. 2019 r.
prosimy rodziców uczniów klas 0-8
o wypełnienie i przekazanie wychowawcy klasy
w ostatecznym terminie do 18. 01. 2019 r.
KARTY UCZESTNIKA wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych,
która jest dostępna na stronie internetowej szkoły.


Karta kwalifikacyjna uczestnika

Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych