Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jest


monitoring pozycjiREKRUTACJA

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/nabor-elektroniczny-szczegolowe-informacje,537314


https://nauka.trojmiasto.pl/Wiekszy-wybor-w-rekrutacji-do-szkol-srednich-n134590.html


HARMONOGRAM

WYPRAWKA DO KL. 1 I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WYPRAWKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WYPRAWKA DO KL. 1

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ1


Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów
lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym


Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci
lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo
zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie dziecko ubiega się


Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia


Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że przedszkole/oddział przedszkolny,
do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym
położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania
lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)


POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ


REKRUTACJA DO KLAS I

Zasady rekrutacji do kl. 1

Zgłoszenie (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Wniosek i załączniki (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

POTWIERDZENIE WOLI (pobierz, tylko kl. 1)


REKRUTACJA DO KLASY I SPORTOWEJ

Zasady rekrutacji do kl. 1

Zgłoszenie (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Wniosek i załączniki (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)System rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA GDYNI
(terminy postępowania rekrutacyjnego)