Nowa strona w budowie!


Od dnia 26.10.2020 r. (poniedziałek) do 08.11.2020 r. (niedziela) zawieszone są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4 - 8.
Nauczanie będzie odbywać się na odległość.


Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40
w Gdyni w czasie epidemii


Aktualna "Gazetka Netka"

Aplikacja ProteGO Safe
wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców


-> Pożegnanie ósmoklasistów. <-


Informacja dla rodziców/uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie.


Wytyczne dla szkół podstawowych kl. I-III
Dobre chwile SP
- spotkania on-line z rodzicami z PPP2 -


WSPARCIE SPECJALISTÓW


PODRĘCZNA BIBLIOTECZKA

Świetlica rok szkolny 2020/2021

REGULAMIN ŚWIETLICY
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Klauzula informacyjna - świetlica
Wyprawka
Oświadczenie o miejscu pracy
Oświadczenie RODO dla opiekunów

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Wpłat za obiady można dokonywać:
wyłącznie przelewem na numer konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi 76 zł (2 i 11 listopada to dni wolne od zajęć dydaktycznych).

UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W SZKOLE,
ABY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU WPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Klauzula informacyjna - obiady