Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40
w Gdyni w czasie epidemii

Załączniki do regulaminu


1) Zgoda na pomiar temperatury

2) Regulamin stołówki

3) Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki

4) Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

5) Procedura zachowania bezpieczeństwa w pracowni komputerowej

6) Regulamin świetlicy


Oświadczenie rodziców