Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jest
monitoring pozycji

Dni Książki w naszej szkole

W drugim tygodniu kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dni Książki, na które złożyły się różne przedsięwzięcia propagujące czytelnictwo. Na drugim piętrze można obejrzeć gazetkę tematyczną przygotowaną przez p. B. Janulewicz i p. H. Szopińską-Pawełko zachęcającą do sięgnięcia po nowe pozycje, jakie pojawiły się w bibliotece szkolnej.
Odbyły się poprowadzone przez p. H. Szopińską-Pawełko warsztaty czytelnicze pt. „Spotkanie z panem Julianem Tuwimem” dla uczniów klas I b, c, e w oparciu o książkę A. Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” oraz wiersze poety.
Pani B. Janulewicz poprowadziła warsztaty w klasach II a i b na podstawie serii książek M. Widmarka „Biuro detektywistyczne Mai i Lassego”. Celem warsztatów było oczywiście zachęcenie dzieci do czytania książek, tym razem poprzez wprowadzenie do świata poezji i detektywistycznych zagadek.
Panie B. Janulewicz oraz Mir. Andrzejewska wraz z uczniami szkolnego Koła „Caritas” przeprowadziły pięć spotkań w ramach akcji „Poczytaj młodszemu koledze” podczas których starsze koleżanki czytały dzieciom ze świetlicy fragmenty książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek.
Pani H. Szopińska- Pawełko z pomocą uczniów ze szkolnego Koła Caritas zorganizowała i przeprowadziła Konkurs na zdjęcie ze swoją ulubioną książką w fotobudce, w której można było skorzystać z różnych gadżetów typu okulary, wąsy, kapelusze i uczynić swoje zdjęcie ciekawym i zabawnym. Wyniki ogłosimy już wkrótce.
"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."
(Maria Dąbrowska)

Kolejny wspaniały występ

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 12 kwietnia 2018 r. nasi artyści- uczniowie kl.4-7, którzy występowali w Misterium Wielkanocnym, wybrali się wraz z opiekunami p. Ewą Boike, p. Mirosławą Andrzejewską i p. Anną Weier do Fundacji Adaptacja w Gdyni Cisowie. Tam dwukrotnie zaprezentowali wzruszające przedstawienie Wielkanocne. O godzinie 10.00 występowali w dziennym punkcie opieki dla osób starszych dotkniętych chorobą demencji oraz Alzhaimera, a o godzinie 16.00 występ obejrzeli seniorzy należący do Cisowskiego Klubu Seniora w siedzibie fundacji. Ponadto wolontariusza ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali dla seniorów własne wypieki -babeczki wielkanocne, którymi poczęstowali podopiecznych i opiekunów fundacji. Seniorzy byli bardzo wzruszeni podczas oglądania Misterium Wielkanocnego, a wielką radość sprawiły im słodkie wypieki uczniów. Podziękowali artystom i wolontariuszom gromkimi brawami i słodkimi upominkami.

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Chroń siebie i innych
Okres jesienno-zimowy sprzyja licznym zachorowaniom. Kto z nas nie zmagał się z przeziębieniem czy grypą? Co zrobić, aby uniknąć infekcji? Możemy jednak wiele zrobić, by ryzyko zachorowania na grypę znacząco zmalało. Dlatego też uczniowie klas siódmych pod opieką pani Małgorzaty Makiła, nauczyciela biologii przygotowali tablice informacyjną dotyczącą grypy, ukazującą jakie są drogi zakażenia i jak zapobiegać temu wirusowi. Profilaktyka w przypadku grypy jest bowiem niezmiernie ważna.

Jak właściwie się odżywać?
W lutym 2018 r. uczniowie klas czwartych w ramach edukacji zdrowotnej poznawali zasady właściwych nawyków żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie. Pod kierunkiem nauczyciela przyrody p.Małgorzaty Makiła uczniowie przygotowali prace przedstawiające piramidę zdrowego żywienia. Na szczególną uwagę zasługują prace wykonane w formie przestrzennej. Są to pierwsze z cyklu zajęć nawiązujących do właściwej formy i sposobu prawidłowego stylu życia.

Co to jest etykieta ?
W marcu 2018 r. uczniowie klas czwartych zapoznali się z tajnikami etykiet produktów spożywczych. Jest to kolejne spotkanie uczniów w ramach zajęć prozdrowotnych przeprowadzone przez p. Małgorzatę Makiła. Każde dziecko miało za zadanie przynieść na lekcje opakowania po produktach spożywczych, które spożywa się w domu. Uczniowie dowiedzieli się co zawiera etykieta i jaka jest jej rola. Zrozumieli, że jako świadomi konsumenci nie mogą ulegać kuszącym kolorowym opakowaniom.

Higiena ciała - ,,Ja i mój uśmiech”
11 kwietnia 2018 r.w klasach czwartych odbyło się ciekawe spotkanie z panią pielęgniarką, które dotyczyło higieny ciała ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę jamy ustnej, w ramach programu ,,Ja i mój uśmiech”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pogadance zadając wiele pytań. Uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia także doświadczenia , ukazującego wpływ kwasów na odwapnienie zębów i powstawanie próchnicy. Organizatorem lekcji była p. Małgorzata Makiła, koordynator Szkoły Promującej Zdrowie.

Przejmujące przedstawienie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Ewy Boike, p. Mirosławy Andrzejewskiej i p. Anny Weier udali się do Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Tam przedstawili Mieszkańcom Domu Misterium Wielkanocne ukazujące mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Ludzie starsi i chorzy bardzo emocjonalnie przeżywali i oglądali to przejmujące przedstawienie. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas odczytali Wielkanocne życzenia i wręczyli na ręce p. dyrektor Lilianny Szewczuk - Putrym samodzielnie wykonaną przepiękną, świąteczną laurkę oraz koszyk z własnoręcznie zrobionymi pisankami. Nasi uczniowie otrzymali w podziękowaniu za występ oprócz gromkich oklasków, drobne upominki.

XX edycja Konkursu ,,Zapraszamy ptaki do Gdyni”

9 kwietnia 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród dla szkół uczestniczących w XX edycji Konkursu ,,Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Nasza szkoła po raz kolejny zajęła I miejsce wśród szkół i przedszkoli uczestniczących w konkursie. W tym roku uczniowie wykonali 100 karmników i budek lęgowych, spełniających wymogi zawarte w regulaminie . Było to prawdziwe szkolne ruszenie, ponieważ zaangażowali się uczniowie wszystkich klas od I do VII. Prace 15 uczniów zostały nagrodzone i wyróżnione przez komisję. Uczniowie Ci otrzymali nagrody i dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubki ze zdjęciem grubodzioba. W trakcie uroczystości odbyła się prelekcja pt. ,,Zaproś ptaki do naszego miasta” wygłoszona przez dr A.G. Kruszewicza, autora wielu książek o tematyce ornitologicznej. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska.
Podziękowania składamy także rodzicowi ucznia kl.5c panu J. Rutkowskiego za pomoc w przetransportowaniu tak wielu prac.
Koordynatorem konkursu była p.A. Zatwarnicka wspierana przez nauczycieli przyrody p. R. Magulskiego i p. M. Makiła.

Misterium Wielkanocne

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 28 marca 2018 r. - ostatni dzień nauki przed świętami wielkanocnymi był dniem wyjątkowym. Panie katechetki E. Boike i M. Andrzejewska wraz z uczniami kl.4-7 przygotowały Misterium Wielkanocne, ukazujące mękę, śmierć i radość Poranka Wielkanocnego. Barwne stroje, dekoracje, wspaniała muzyka i gra młodych artystów poruszała serca widzów i doskonale wprowadziła w nastrój Triduum Paschalnego. Dla uczniów klas IV-VII była to żywa, niecodzienna lekcja, która pobudzała do refleksji, zadumy i pracy nad sobą oraz napełniała wiarą i nadzieją.

Niesiemy pomoc potrzebującym

25 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Ewy Boike sprzedawali palmy wielkanocne uczestnikom niedzielnej liturgii w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela. Fundusze uzyskane z palm zostały przekazane na rzecz osób niepełnosprawnych ze wspólnoty „Wiara i Światło”.

Akcja charytatywna „Wielkanocna pisanka”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W marcu 2018 r. Szkolne Koło Caritas wraz z paniami Beatą Janulewicz i p. Lidią Czopek zorganizowało akcję charytatywną „Wielkanocna pisanka”. Polegała ona na sprzedaży papierowych jajek i kartek wielkanocnych wykonanych przez uczniów naszej szkoły, a także nauczycieli p. Beatę Janulewicz, p.Lidię Czopek, p. Mirosławę Andrzejewską i p. Magdalenę Krzemińską. Dochód ze sprzedaży wielkanocnych jajek i kartek został przekazany rodzicom chorego chłopca Mikołaja z Gdańska, aby wspomóc jego leczenie.

Warsztaty „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”

W marcu 2018 r. trzy uczennice klasy siódmej: Nikola Bazan, Julia Otto i Kornelia Stankiewicz wraz z p. Anną Zatwarnicką wzięły udział w warsztatach „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”, które odbywały się w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie z innych pomorskich szkół. Warsztaty miały na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania elementów nawigacji w połączeniu z treściami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Podczas dwóch trzygodzinnych spotkań siódmoklasistki uczyły się operowania trójkątami i cyrklem nawigacyjnym, posługiwania się mapą morską, wyznaczania współrzędnych geograficznych, określania położenia statku na mapie, nanoszenia i odczytywania pozycji geograficznej oraz tworzenia zapisów w dzienniku jachtowym. Dziewczyny były bardzo zaciekawione ćwiczeniami i zaangażowały się w pełni w wykonywanie morskich zadań. Po zakończeniu warsztatów, uczestniczki otrzymały specjalny certyfikat.

„Czary mary, hokus pokus”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 marca 2018 r. odbyła się kolejna audycja muzyczna pt; „Czary mary, hokus pokus” adresowana do uczniów klas 0-3, która stanowiła uzupełnienie szkolnej edukacji muzycznej. Najmłodsi odbiorcy muzyki poznali syntezator i nietypowe instrumenty muzyczne, na których artyści z Akademii Artystycznej wyczarowywali magiczne sztuczki muzyczne. Zachęcali dzieci do czynnego zaangażowania w tworzenie muzyki i wprowadzili wszystkich w wesoły nastrój sprawiając, że koncert zamienił się we wspaniałą zabawę.

Wizyta instruktora żeglarstwa Akademii Żeglowania –
kpt Macieja Krzesińskiego

8 marca 2018 r. na zaproszenie p. Anny Zatwarnickiej gościliśmy w naszej szkole kpt. Macieja Krzesińskiego - instruktora żeglarstwa Akademii Żeglowania i Yacht Klubu Polski Gdynia. Pan Maciej przyjechał do nas w swoim wolnym czasie aby pomóc uczennicom: Julii Otto i Kornelii Stankiewicz przygotować się do Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. Celem spotkania było utrwalenie takich zagadnień jak: mapa morska i współrzędne geograficzne – przećwiczenie praktycznych zadań na mapie; określanie położenia jednostki na mapie morskiej (nanoszenie i zdejmowanie pozycji); posługiwanie się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym; kursy i namiary oraz morskie jednostki miary – praktyczne zadania na mapie. Dziękujemy Panu instruktorowi za cenne wskazówki i rady oraz praktyczne ćwiczenia na mapie.

„Pyszne babeczki dla fajnej Babeczki”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 08 marca 2018 r. w dniu Święta Kobiet Szkolne Koło Caritas przygotowało słodką niespodziankę dla uczniów naszej szkoły. W stołówce szkolnej na przerwach wolontariusze sprzedawali przepyszne babeczki, ciasteczka oraz ciasta, które sami wcześniej przygotowali. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowanie wśród naszych uczniów. Pieniądze zebrane z akcji przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Warsztaty Szkolnego Koła Caritas

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 07 marca 2018 r. odbyły się „Warsztaty Miłosierdzia” dla członków Szkolnego Koła Caritas prowadzone przez p. Alicję Szostek z Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Uczniowie odkrywali co to znaczy być wolontariuszem i jakie zadania stoją przed Szkolnym Kołem Caritas. Podczas czterogodzinnych warsztatów powstały konkretne pomysły na akcje, które mają pomóc osobom w ich najbliższym otoczeniu.

Uroczysta promocja nowej książki dr. Jana Mordawskiego

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 1 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczący się języka kaszubskiego uświetnili swoim występem w Szkole Podstawowej nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni promocję „Atlasu dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów” autorstwa Jana Mordawskiego, który jest książką pomocniczą do nauki języka kaszubskiego. Występ przygotowała p. Urszula Chomicka i p. Anna Kłodzińska.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 01 marca 2018 r. obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dlatego uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Joanną Otlewską złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Antoniego Hedę - Szarego. Walczył o Wolną Polskę, narażał dla kraju życie swoje i swoich najbliższych, znosił tortury i więzienie. Był prześladowany przez władze hitlerowskie i sowieckie. Wytrwał, walczył, bo dla niego BÓG, HONOR, OJCZYZNA były najwyższym dobrem. Cześć Jego pamięci!

Dzień Otwarty Szkoły

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 01 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty pod hasłem: ,,Odkrywcy Czterdziestki”. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczali przybyłym gościom na powitanie Informatory szkolne oraz wyprawkę do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Dzieci, które przyszły do nas z rodzicami ,,odkrywały” szkołę realizując przygotowane dla nich zadania w poszczególnych stacjach tematycznych. Były zabawy morskie z chustą animacyjną w miłym towarzystwie uczennic z zespołu ,,Wilczki Morskie”, zabawy interaktywne, zabawy ruchowe oraz stacja małego artysty z wzorami kaszubskimi. Trenerzy Klubu Sportowego „Delfin” przybliżyli zasady naboru do klasy I sportowej o profilu pływackim. Zwiedzając szkołę „Mali odkrywcy” z otrzymanych elementów układali hasło, którym była myśl przewodnia Szkoły Podstawowej Nr 40 „Nauka najciekawszym rejsem przez życie”, a po jego rozwiązaniu otrzymali gratulacje wraz z Dyplomem Odkrywcy Czterdziestki i słodkim upominkiem. Dzień Otwarty przygotowali nauczyciele: p. A. Weier, p. P. Dzięgiel, p. I. Dymowska, p. W. Śliwińska, p. K. Mikołajewska, p. M. Krzemińska, p. L. Szypuła, p.L. Koszałka, p. R. Pyryt, p. B. Gędziorowska, p. M. Domańska-Kluge, p. G. Jeszke, p. J. Miller, p. B. Ostrowska, p. G. Namysłowska, p. K. Mielewska, p. A. Maćkowiak, p. P.Czoków. Pobyt gości w naszej placówce dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń i emocji. Serdecznie zapraszamy ponownie w nadchodzącym nowym roku szkolnym 2018/2019.

Bezpieczna droga do szkoły

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 28 lutego 2018 r. obie grupy przedszkolne udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, prowadzone przez Funkcjonariusza Straży Miejskiej. Dzieci wzięły udział w pogadance, po której miały do wykonania szereg zadań: rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych oraz układanie ich zdjęć w całość, praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, a także rozpoznawanie po dźwiękach pojazdów poruszających się po drogach. Sprawdzali też w jaki sposób widoczni są piesi mający na sobie elementy odblaskowe. A na koniec atrakcja! Jazda autobusem. Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie fantastycznie. Spotkanie to na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w poruszaniu się po drogach.

Wycieczka do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku
w ramach realizacji programu „Bajanie na fali”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 lutego 2018 r. dzieci uczęszczające na zajęcia Koła morskiego prowadzonego przez p. L. Koszałka udały się na wycieczkę do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku w ramach realizacji programu „Bajanie na fali”, promującego czytanie książek o tematyce morskiej, realizowanego w oparciu o wystawy Narodowego Muzeum Morskiego. Tym razem uczniowie rozpoczęli spotkanie od wysłuchania legendy indyjskiej „Dlaczego ocean ma fale?” z książki Zofii Drapelli „Mity i legendy morskie”. Naszym przewodnikiem, po tym niezwykłym miejscu, była pani Kamila Jezierewska. Następnie obejrzeli łódź pochodzącą z Indii, która jest jednym z eksponatów wystawy ”Łodzie ludów świata”. Posłuchali opowieści o wierzeniach i zobaczyli maski. Potem odnajdywali fragmenty łodzi umieszczone na zdjęciach. Uporali się z tym zadaniem wyjątkowo szybko, choć wcale łatwe nie było. Oglądali też łodzie - tym razem z całego świata, mi. in. z Afryki, obu Ameryk, Europy czy Azji. Przyglądali się z czego są wykonane, czym się różnią, a w czym są do siebie podobne. Następnie wykonywali kolejne zadania: układali puzzle oraz czytali bardzo żartobliwe wróżby. Na końcu obejrzeli łódź z Grenlandii, gdyż niedawno omawiali lekturę „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Cz. Centkiewicza. Wycieczka dostarczyła im nie tylko sporo wrażeń, ale też wiedzy dotyczącej budowy i wykorzystania łodzi, jako jednego z najstarszych środków transportu.

Szkolenie dla klas III i VI z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

22 lutego 2018 r. odwiedziła naszą szkołę grupa uczniów Szkolnego Koła PCK działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni wraz z opiekunem p. T. Kożuchowskim. W ramach realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ratować”, którego szkolnym koordynatorem jest p. E. Głowienke i p. K. Mikołajewska wolontariusze przeprowadzili szkolenie dla klas III z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas III w czasie zajęć z grupą PCK ćwiczyli jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej. Układali osobę nieprzytomną (pozoranta) w pozycji bocznej oraz uczyli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli zasad pomocy poszkodowanemu, który nie oddycha. Zakres takiego samego szkolenia 23 lutego 2018 r. przeszli również uczniowie klas VI. Były to ćwiczenia przypominające i utrwalające zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ pierwsze warsztaty odbyli już kiedy byli w klasie III.
Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Kożuchowskiemu i wolontariuszom z grupy PCK za coroczną współpracę.

„Witamy nowych czytelników w bibliotece szkolnej”

W m-cu styczniu oraz lutym w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia dla najmłodszej grupy uczniów pt. „Witamy nowych czytelników w bibliotece szkolnej” prowadzone przez p. B. Janulewicz. Pierwszoklasiści na podstawie wiersza A. Krzemienieckiej „Lament książki” wzięli udział w pogadance o tym, jak należy dbać o książki, dowiedzieli się również jak funkcjonuje biblioteka. Uczniowie klas I mogą korzystać już samodzielnie z biblioteki szkolnej i wypożyczać książki do domu, aby w towarzystwie literatury dziecięcej miło mogły spędzić wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze.

Spotkanie z Seniorami

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 21 lutego 2018 r. dzieci ze świetlicy szkolnej odwiedziły osoby niepełnosprawne w świetlicy Fundacji Adaptacja. Radość na twarzach pensjonariuszy wywołało przedstawienie pt. ,,Cyrk” przygotowane przez dzieci skupione w świetlicowym Klubie Pasjonata ,,Mały Artysta” pod kierunkiem p. Anny Weier. Ponadto dzieci przyniosły pensjonariuszom słodki upominek w postaci czekoladowych babeczek, które zostały upieczone w szkole na zajęciach w ramach świetlicowego Klubu Pasjonata ,,Złota rączka” pod kierunkiem pań: M. Krzemińskiej i P. Dzięgiel. Spotkanie sprawiło wiele przyjemności zarówno osobom chorym, jak i dzieciom.

Kiermasz serduszek walentynkowych w bibliotece szkolnej

Po feriach zimowych w bibliotece odbył się szkolnej kiermasz serduszek walentynkowych wykonanych przez uczniów klas IV-V oraz członków szkolnego Koła „Caritas”. Organizacją kiermaszu zajęły się nauczycielki p. Mirosława Andrzejewska, p.Lidia Czopek, p. Beata Janulewicz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na cele dobroczynne dla uczniów naszej szkoły

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w świetlicy szkolnej zorganizowała została przez panie: P. Dzięgiel, K.Mikołajewską, W.Śliwińską, M. Krzemińską, I. Dymowską, we współpracy z paniami katechetkami J. Polmańską, A. Kłodzińską oraz p. J. Karge – Kus, p. P. Gobisem i p. M. Głębiowskim uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zaproszono babcie i dziadków uczniów uczęszczających do świetlicy z klas 0 – III. Wszystkich gości powitała kierownik świetlicy p. Anna Weier, a następnie uczniowie z kl. IIIA, uczestnicy świetlicowego klubu „Mały Artysta” oraz chór szkolny wystąpili w spektaklu bożonarodzeniowym pt. ,,Paczka szczęścia”. Po przedstawieniu wszyscy goście zostali zaproszeni do szkolnej jadalni na słodki kawowo-herbaciany poczęstunek, podczas którego dzieci umilały czas wyjątkowym gościom piosenką i wierszami oraz obdarowały ich laurkami z życzeniami oraz gorącymi uściskami. Na zakończenie wszyscy zacni goście obejrzeli przedstawienie ,,CYRK” w wykonaniu dzieci świetlicowego klubu ,,Mały artysta” pod kierunkiem p. A. Weier. Mali artyści pokazali tresurę koni i lwów, pokazy sztukmistrza oraz taniec na linie, wszystko przy bardzo wesołej muzyce cyrkowej.

Występy uczniów w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Wszystkich przybyłych powitał p. Robert Witkowski. Spotkanie uświetniły występy naszych uczniów: zespołu wokalno-ruchowego „Wilczki Morskie” prowadzonego przez p. Annę Weier oraz chóru szkolnego pod dyrekcją p. Jolanty Karge - Kus. Uczniowie zaprezentowali repertuar morski oraz świąteczny, zapraszając również do wspólnego śpiewania licznie zgromadzoną publiczność. Po występie na dzieciaki czekał słodki poczęstunek oraz drobne upominki w postaci kubków, linijek, magnesów i książek związanych tematycznie z latarniami morskimi polskiego wybrzeża. Przed występem uczniowie mieli sposobność zwiedzenia wraz z przewodnikami Muzeum i obejrzenia najciekawszych eksponatów. Następnie głos zabrał p. Prezes Towarzystwa – dr Fryderyk Tomala, przybliżając zebranym działania Towarzystwa w ubiegłym roku i planach na rok następny. Potem p. Dyrektor – dr Jerzy Litwin, przedstawił najciekawsze fakty z działalności Muzeum oraz plany na przyszłość, m.in. budowę w Łebie nowego oddziału poświęconego morskiej archeologii podwodnej. Spośród zebranych członków Towarzystwa, chęć wystąpienia zgłosił p.Edward Olewiński – Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych, były dowódca ORP „Orzeł”. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali referatu „Polska flota handlowa w latach 1989 -2017” wygłoszonego przez p. red. Jerzego Drzemczewskiego.
Cieszymy się, że mogliśmy wystąpić przed tak zacnym gronem naszych przyjaciół. Wyjazd ten na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

Karnawał 2018’

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w ostatni dzień przed feriami zimowymi było w naszej szkole bardzo hucznie. Wśród kolorowych dekoracji wykonanych przez p. Pawła Grobisa odbyły się bale karnawałowe prowadzone w klasach 0-III przez p. Weronikę Śliwińską i p.A gnieszkę Kozłowską, a w klasach IV-VII przez p. Joannę Otlewską i p. Katarzynę Borek. Dzieci w przepięknych strojach świetnie bawiły się wraz z wychowawcami w rytmie wesołej muzyki i uczestniczyły w zorganizowanych dla nich konkursach. Wspólna zabawa umożliwiła wszystkim spędzenie czasu w miłej atmosferze i przyniosła wiele radości.

Bezpieczne Ferie zimowe 2018’

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 stycznia 2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pana Radosława Ptasińskiego z Gdańskiego Ratownictwa Wodnego , mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych- podczas zabaw na śniegu, a szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. Prezentacja multimedialna uatrakcyjniona pokazem umiejętności psa ratowniczego Deivera i bezpośredni kontakt z labladorem zapewne sprawią, że dzieci będą lepiej pamiętały jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych, ale też będą bardziej wrażliwe na potrzeby czworonożnych przyjaciół. Dziękujemy panu Radosławowi Ptasińskiemu za cenne wskazówki, które przyczynią się do rozważnych i bezpiecznych zachowań dzieci oraz rodzicowi panu Tomaszowi Buksińskiemu, z którego inicjatywy po raz trzeci mogliśmy w szkole gościć wspaniałą drużyną ratowniczą.
Życzymy wszystkim wspaniałego wypoczynku i bezpiecznych ferii zimowych.

Apele w klasach 0-VII

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 25 i 26 stycznia 2018 r. w poszczególnych grupach wiekowych odbyły się apele podsumowujące osiągnięcia uczniów w I okresie roku szkolnego 2017/2018, podczas których wręczono nagrody i dyplomy za udział uczniów i ich sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominano także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Apelowano o rozwagę w trakcie zabaw na śniegu, przestrzegano przed nadmiernym korzystaniem z komputerów i przed kontaktami z nieznajomymi. W młodszej grupie wiekowej apel zakończył wspaniały Koncert noworoczny w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów, który wprowadził wszystkich w miłą atmosferę nadchodzących ferii.

Koncert noworoczny
w trzech językach obcych

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 18 stycznia 2018 r. odbył się w naszej szkole Koncert noworoczny, aby wspólnie świętować i razem kultywować piękną, polską tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tegorocznego koncertu uczniowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu swoich koleżanek i kolegów z klas: IV b, IV e, VII a, VII b i VII j. Koncert wprowadził wszystkich obecnych w niepowtarzalny świąteczny klimat, a uczniowie zaprezentowali publiczności znane utwory w oryginalnych aranżacjach, w trzech różnych językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. W programie koncertu znalazły się m.in. takie utwory jak: „Stille Nacht, heilige Nacht”, „Feliz Navidad”, „Merry Christmas Everyone”, „O Tannenbaum”, „Con mi burrito sabanero”, „Jingle Bells”. Organizatorami koncertu były nauczycielki języków obcych: p. Karolina Abramowicz - Styn, p. Marta Dmochowska, p. Dorota Manelska i p. Weronika Śliwińska.

Misterium bożonarodzeniowe

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 stycznia 2018 r. w auli św. Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbyło się spotkanie opłatkowe katechetów archidiecezji gdańskiej z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem. W spotkaniu zorganizowanym przez wydział katechetyczny gdańskiej kurii wzięli udział przedstawiciele kuratorium i władz oświatowych z panią Moniką Kończyk - pomorskim kuratorem oświaty. – „Praca nauczyciela jest niezwykle ważna, gdyż naszym podstawowym celem jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia” – mówiła pani kurator. Głos zabrał także pan Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Za pracę podziękował katechetom ks. Tyberiusz Kroplewski, dyrektor wydziału katechetycznego gdańskiej kurii. – „Pamiętajcie, że jesteście tymi, którzy niosą Chrystusa do uczniów. Chciałem wam podziękować za to pierwsze półrocze - za waszą pracę, za wkładane w nią serce, wysiłek, a także za zaangażowanie we wprowadzanie dzieci i młodzieży w tajniki wiary” - mówił. – „Życzę wam, abyście w swoich szkołach byli aniołami pokoju i dobra” - dodał na zakończenie arcybiskup. Uroczystość uświetniło Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni. Po przedstawieniu kapłani, siostry i bracia zakonni oraz katecheci świeccy przełamali się opłatkiem z arcybiskupem, biskupami oraz zaproszonymi gośćmi.

„Jajo w sieci”

10 stycznia 2018 r. uczniowie klas V i VI obejrzeli spektakl edukacyjny pt. „Jajo w sieci”, który opowiada o dwóch rywalizujących ze sobą światach: realnym i wirtualnym. Uwrażliwia dzieci na ryzyko, wynikające ze zbyt częstego korzystania przez nich z elektroniki i Internetu, w których najważniejsze stają się dla nich aplikacje, programy, osiągnięcia w grach. Sztuka opowiada o uniwersalnych, życiowych wartościach, uczy postaw prospołecznych i pobudza do kreatywnego myślenia i działania, ukazując konsekwencje nadmiernego obcowania z cyberprzestrzenią.

Niesiemy pomoc potrzebującym

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 06 stycznia 2018 r. w dniu Święta Trzech Króli nasi wolontariusze hospicyjni pod opieką p. Anny Weier i p. Mirosławy Andrzejewskiej uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego miasta. Podczas Orszaku wolontariusze kwestowali na rzecz Gdyńskiego Hospicjum im. Świętego Wawrzyńca zbierając pieniądze dla nieuleczanie chorych ludzi.

Koncert kolęd

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 06 stycznia 2018 r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele św. Wawrzyńca w Gdyni odbyło się wspólne Bożonarodzeniowe Kolędowanie z udziałem chórów Viola z Parafii św. K.Boromeusza oraz Chóru Dziecięcego naszej szkoły „Sorriso”. Koncert pod dyrekcją p. Jolanty Karge-Kus odbył się w ramach spotkania opłatkowego dla osób samotnych, zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Wielki Kack. W programie występu znalazło się ok. 25 kolęd i pastorałek oraz wiersze polskich poetów.

„Anioły są wśród nas”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 21 grudnia 2017 roku grupa dzieci z kl.7b wraz z wychowawcą p. Jolantą Karge-Kus wyruszyła na ulice Gdyni Chyloni w ramach akcji „Anioły są wśród nas”. Akcja polegała na bezinteresownym rozdaniu kartek z życzeniami świątecznymi przypadkowo spotkanym ludziom. Kartki – ok.170 sztuk, zostały wykonane wspólnym wysiłkiem przez uczniów klasy 7b oraz klasy gimnazjalne 3a i 3b. Ze strony napotkanych osób akcja spotkała się przeważnie z pozytywnym przyjęciem.Jasełka

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 grudnia 2017 r. przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły mogli śledzić losy małej ,nieszczęśliwej dziewczynki oczekującej wymarzonego prezentu pod choinką. Dzięki niebiańskiej pomocy smutne dziecko zaczęło rozumieć co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia i ile szczęścia daje dzielenie się z innymi ludźmi łaskami od Boga. Historię zaprezentowali uczniowie klas młodszych przygotowani przez panie: Joannę Polmańską, Annę Kłodzińską, Annę Weier, Małgorzatę Trzebiatowską, Jolantę Karge –Kus przy scenografii pana Pawła Grobisa.

I ty możesz zostać świętym Mikołajem

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził ksiądz Wadim Prasjanoj, proboszcz z katolickiej parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Postawach – Republika Białoruś. Już po raz czternasty przed Świętami Bożego Narodzenia koordynator akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” p. Anna Kłodzińska zorganizowała w szkole zbiórkę słodyczy oraz artykułów szkolnych dla dzieci z Białorusi. Jak co roku, nauczyciele naszej szkoły, uczniowie klas 0-3, ich rodzice i znajomi, całym sercem zaangażowali się w przygotowanie upominków świątecznych. Wyrazy wdzięczności i podziękowania jakie otrzymaliśmy z rąk księdza proboszcza świadczą o tym, iż podczas Świąt Bożego Narodzenia sprawimy tamtejszym dzieciom dużo radości. Każdy, kto włączył się we wsparcie akcji otrzymał w podziękowaniu dyplom oraz zapewnienie o modlitwie

Spotkania w Dyskusyjnych Klubach Edukacyjnych

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji kampanii społecznej „Ja czytam” organizowanej przez wydawnictwo OPERON. Pani Hanna Szopińska-Pawełko prowadzi Dyskusyjne Kluby Edukacyjne dwóch grup uczniów z klasy IIId (wych. p. J. Miller) i III c (wych. p. G. Jeszke). Spotkania w klubie rozbudzają w dzieciach miłość do książek, sprzyjają rozmowie na ważne tematy takie jak uczucia, marzenia, przyjaźń oraz budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami. Niewątpliwie prowadzą do nowych odkryć, nowych przeżyć – do rozwoju. Spotkania z dobrą, wartościową książką bądź filmem dają uczestnikom dużo radości i satysfakcji.

Bożonarodzeniowe kolędowanie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 grudnia 2017 r. Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie p. Joanna Otlewska i p. Katarzyna Borek wraz z Chórem Szkolnym „Sorriso” i p. Jolantą Karge-Kus udali się do podopiecznych Fundacji Adaptacja,Domu Opieki o. Pio w Gdyni Cisowej. Dzieci odwiedziły te miejsca z kolędą, by obdarować seniorów i mieszkańców Domu Opieki dobrym słowem, wierszem, uśmiechem i muzyką płynącą ze skrzypiec, trąbki, gitary. Było to niezwykle wzruszające spotkanie nie tylko dla odbiorców, ale także i młodych wykonawców.

Finał VII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 16 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z” dla klas IV-VI gdyńskich szkół podstawowych, którego organizatorami byli p. Anna i p. Maciej Zatwarniccy. Honorowy patronat nad konkursem objął Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Bartosz Bartoszewicz. Temat przewodni VII edycji konkursu brzmiał: „Z ekologią za pan brat”. Konkurs organizowany był w dwóch etapach: I -szkolnym (część I –test, część II –prezentacja multimedialna) oraz II –międzyszkolnym (ćwiczenia praktyczne z przyrody i informatyki). Konkurs przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2017 r. w oparciu o rozesłany do szkół regulamin. W siódmej edycji wzięło udział ponad 300 uczniów z piętnastu gdyńskich szkół: SP 8, SP 10, SP 12, SP 13, SP 17, SP 18, SP 26, SP 34, SP 37, SP 39, SP 44, SP 47, SP 48, Gdyńskiej Szkoły Społecznej i SP 40. W dniu finału do szkoły przyjechało 45 najlepszych uczniów wraz z opiekunami. Po przeprowadzeniu części praktycznej odbyło się uroczyste podsumowanie wyników. Nagrody otrzymali: w klasyfikacji indywidualnej: I m-ce – Mateusz Guzek (SP 12); II m-ce – Jadwiga Kucharska (SP 40); III m-ce – Mikołaj Łapiński (SP 18) . W klasyfikacji drużynowej: I m-ce – SP 12 ;II m-ce – SP 18 ; III m-ce – (SP 40). Wszyscy uczniowie biorący udział w finale oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali bawełniane torby z logo konkursu, komputerowe upominki oraz podziękowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w tegorocznej edycji organizatorom udało się pozyskać fantastyczne nagrody od sponsorów: Restauracji „Nordowy Mol” z Celbowa, Centrum Nauki Experyment, Multikina Rumia, firmy FOX Recykling, Spółki PEWIK Gdynia oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Piękny świąteczny wystrój oraz pyszne smakołyki wprowadziły wszystkich obecnych w bożonarodzeniowy nastrój.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.

Bądźmy bezpieczni

W dniach 18-21 grudnia 2017 r. odbyły się apele w grupach wiekowych klas 0-3 i 4-7, podczas których zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych i powitania Nowego Roku. Apelowano o ostrożność i właściwe obchodzenie się z fajerwerkami, sztucznymi ogniami oraz o ograniczenie korzystania z elektronicznych nośników informacji jakimi są Internet czy gry komputerowe na rzecz wspólnie spędzonych chwil z rodziną podczas nadchodzących świąt.
Przypomniano numery telefonów alarmowych i zachęcono uczniów do udziału w Konkursach kalendarzowych 2018 ogłoszonych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej, których celem jest min. popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Podczas apeli wręczono uczniom podziękowania za ich liczny udział w akcjach charytatywnych oraz nagrody za osiągnięte sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych.
W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia pięknym wykonaniem artystycznym piosenek i wierszy wprowadziły nas wyróżnione w Konkursie Piosenki i Poezji Świąteczno-Zimowej uczennice kl.1-3.

Grudzień’70

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Z okazji rocznicy Grudnia’70 odbyły się szkolne akademie, w której udział wzięli uczniowie zrzeszeni w Klubie Młodych Gdynian. Uczniowie wystąpili w przedstawieniu słowno-muzycznym zatytułowanym „Polskie Miesiące – Grudzień 1970 r.”
17 grudnia 1970 r. uczniowie z Klubu Młodych Gdynian uczestniczyli w gdyńskich uroczystościach nawiązujących do wspomnianych wydarzeń. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Polskie Miesiące – Grudzień 1970 r.” w aranżacji Krzysztofa Kaptura i Marii Joanny Sprenger. Autorem i reżyserem przedstawienia jest nauczyciel historii - Stanisław Kudławiec.

Koncert kolęd w siedzibie PKP Wars

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 19 grudnia 2017 r. na zaproszenie Dyrekcji PKP Wars w Gdyni uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w Klubie Młodych Gdynian wystąpili w Koncercie kolęd dla pracowników przedsiębiorstwa oraz we wspólnym Opłatku. W tym wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity. Uczniowie zostali zaproszeni do stołu wigilijnego i otrzymali pamiątkowe upominki. Do występu uczniów przygotował p. Krzysztof Kaptur we współpracy z p. Marią Joanną Sprenger i p. Stanisławem Kudławcem.

„Bogowie Olimpu w naszej szkole”

14 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Bogowie Olimpu w naszej szkole” przygotowane przez uczniów z klasy 6a, 6c i 5b należących do Kółka teatralnego, którego opiekunami są pani Iwona Kuśnierczak i Joanna Otlewska. Postacie mitologiczne w kabaretowym wydaniu bardzo spodobały się widowni, gdyż nagrodziła ona młodych aktorów gromkim śmiechem i rzęsistymi brawami. Barwne stroje nawiązujące do epoki starożytnej Grecji dopełniły całości doskonałego występu. Kabaret poprzedzony został prezentacją multimedialną na temat historii teatru, którego korzenie sięgają do odległych czasów Antyku. Pod koniec pokazu publiczność wzięła udział w quizie, a słodkie nagrody za poprawne odpowiedzi mocno zdopingowały zgromadzonych piątoklasistów do udziału w zabawie. Warto dodać, że przedstawienie w tym samym dniu - po południu - mogli też obejrzeć rodzice i bliscy, którzy nie kryli dumy z występu swoich dzieci, wyrażając nadzieję na zobaczenie ich w kolejnych spektaklach. Wszystkim aktorom oraz chłopcom z sekcji sprzętu nagłaśniającego pragniemy pogratulować i podziękować.

Kiermasz kartek świątecznych w bibliotece szkolnej

W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się w bibliotece szkolnej kiermasz pocztówek świątecznych wykonanych przez uczniów klas IV-V oraz członków szkolnego Koła „Caritas”, którego opiekunką jest p. Mirosława Andrzejewska a także przez nauczycieli p.Lidię Czopek, p. Beatę Janulewicz, p. Hannę Szopińską-Pawełko, p. Magdalena Krzemińska. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rzecz Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

Kiermasz Świąteczny w świetlicy

6 grudnia 2017 r. świetlica szkolna rozpoczęła kiermasz świąteczny, na którym rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli zakupić różnego rodzaju artykuły i ozdoby świąteczne do swoich domów lub obdarować nimi kogoś bliskiego. Wszystkie ozdoby zostały wykonane w świetlicy szkolnej przez nauczycieli, we współpracy z uczniami i rodzicami, którym składamy serdeczne podziękowania. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem i uznaniem. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony został na pomoc Gdyńskiemu Hospicjum dla dzieci ,,Bursztynowa Przystań”.

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

7 grudnia 2017 r. uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczyli w obchodach150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyły się w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Orłowie. Wcześniej złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Wspaniały człowiek, wielki wódz przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości,którą utraciliśmy na 123 lata. Dzięki Marszałkowi i jego żołnierzom żyjemy dziś w wolnym kraju. W obchodach wziął udział - jako gość honorowy - pan prof.zw.dr. kpt.ż.w. Daniel Duda, który wręczył na ręce opiekuna SU pani Joanny Otlewskiej medal dla naszej szkoły upamiętniający 96. ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy Prezesowi Polskiego Towarzystwa Nautologicznego zapewniając o dalszej owocnej współpracy.

Wizyta świętego Mikołaja

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 6 grudnia 2017 r. w naszej szkole dzieci mogły spotkać świętego Mikołaja, któremu towarzyszył orszak aniołów utworzony przez uczniów kl. 3 a. Worki pełne prezentów dotarły do grzecznych dzieci z klas 0-3. W przygotowanie oczekiwanego przez wszystkich miłego spotkania zaangażowali się wychowawcy klas z paniami katechetkami Joanną Polmańską, Anną Kłodzińską i wychowawczynią kl. 3a panią Małgorzatą Trzebiatowską.

„Święta Bożego Narodzenia na starych pocztówkach”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w bibliotece szkolnej można oglądać wystawę pt. „Święta Bożego Narodzenia na starych pocztówkach”. Na dwóch tablicach zostały wyeksponowane reprodukcje sześćdziesięciu pocztówek pochodzących z czasów PRL (1945- 1989) oraz ze Stanów Zjednoczonych (1940- 1980). Wystawę, którą przygotowała p. Beata Janulewicz, będzie można oglądać do końca stycznia. Serdecznie zapraszamy.Talent dla wspólnoty

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Konkursie TALENT DLA WSPÓLNOTY, który realizowany jest w ramach projektu TALENT I DOBRO WSPÓLNE dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w programie FIO 2017, którego celem było pokazanie jak wiele można zrobić z własnym potencjałem. Na uroczystą galę wręczenia nagród oraz konferencję, która odbyła się 28.11.2017 r. zostały zaproszone: Agata Zmuda-Trzebiatowska kl. 6a, Jadwiga Kucharska kl. 6a. Uczennicom towarzyszyła im pani Iwona Kuśnierczak oraz Emilia Tofil kl. 7b, którą wspierał swoją obecnością tata. Agata, Jadzia i Emilia zdobyły III miejsce. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że rozwijają swój talent i dzielą się nim z innymi Podczas konferencji eksperci zaprezentowali aktualny stan badań na temat odkrywania i rozwijania indywidualnych uzdolnień. Przemawiali dr hab. Grzegorz Grochowski, PWTW; dr hab. Witold Toczyski, UG; dr Maria Marcińczuk, UG; prof. dr hab. Krzysztof Diks, UW. Następnie odbyła się bardzo ciekawa debata oksfordzka, której temat brzmiał: Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?

„Kochasz zwierzęta, więc możesz im pomóc”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W listopadzie w naszej szkole uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Katarzyny Borek i Joanny Otlewskiej zorganizowali akcję charytatywną pod hasłem „Kochasz zwierzęta, więc możesz im pomóc”. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły przez miesiąc przynosili koce, duże ręczniki czy karmę dla psów i kotów ze schroniska CIAPKOWO w Gdyni. W piątek 1 grudnia zawieźliśmy "prezenty" zwierzakom. Pamiętajmy, że zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem.

Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 29 listopada 2017 r. uczniowie klas pierwszych przystąpili do realizacji zadań programu prewencyjnego skierowanego do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, dzięki któremu będą mogły poznać zasady bezpiecznego zachowania się w codziennych sytuacjach. Na spotkaniu z panią funkcjonariuszką policji dzieci dowiedziały się, że policjant jest przyjacielem i pomaga żyć bezpiecznie. Otrzymały kamizelki odblaskowe oraz podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń, dzięki którym wychowawcy klas będą mogli kształtować bezpieczne postawy uczniów.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 listopada 2017 r. uczniowie klas 0 – 3 uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Uczniowie poznali historię święta, recytowali wiersze i śpiewali piosenki o misiach. Dla dzieci w tym dniu Mały Samorząd Uczniowski przygotował wiele atrakcji: zabawy, konkursy, quizy i rysowanie misiów. To był dzień pełen wrażeń.

„Stop agresji i przemocy”

21 listopada 2017 r. odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V pt. „Stop agresji i przemocy”, przeprowadzone przez specjalistów z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem”. Ideą zajęć było zapobieganie i zmniejszenie agresji i przemocy w społeczeństwie. Podejmowane działania nakierowane były na dostarczenie uczniom informacji na temat złości, agresji, przemocy oraz wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jako alternatywę do zachowań przemocowych wskazywano tolerancję, akceptację, pozytywne nastawienie do innych, budowanie atmosfery współpracy i życzliwości. Zapewne zajęcia pozwoliły uwrażliwić uczniów na specyfikę problemu. Pamiętaj: „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”.Warsztaty z wychowania komunikacyjnego

W dniach 13-21 listopada 2017 r. uczniowie klas 4 i 5 uczestniczyli w realizacji programu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z wychowania komunikacyjnego, którego celem było kształtowanie postawy świadomego użytkownika miejskiego transportu zbiorowego. Podczas interaktywnej zabawy, uczniowie w praktyczny sposób korzystali z rozkładów jazdy, samodzielnie planowali podróż i uczyli się zasad funkcjonowania w środkach komunikacji.

Dni Świadomości Dysleksji

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W ramach tegorocznych Dni Świadomości Dysleksji p. H. Szopińska-Pawełko zorganizowała w drugim tygodniu listopada Szkolny konkurs na plakat ortograficzny „Jesień” dla uczniów klas III i IV, którego celem było uwrażliwienie uczniów na poprawność pisowni oraz zachęcenie do nauki ortografii. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, powstało aż 50 niezwykle pięknych i pomysłowych prac. Plakaty można podziwiać na pierwszym i drugim piętrze szkoły. Wyniki konkursu zamieszczone są w zakładce Sukcesy.
Ponadto uczniowie klas czwartych uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach „Ortograficzna Jesień”, podczas których tworzyli słowniczek ortogramów związanych z jesienią i wykonywali plakaty.
Uczniowie klasy IIIa wzięli udział w warsztacie czytelniczym „Frajda z Czytania” na podstawie książki „Tajemnica cyrku” z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” T. Widmarka. Trzecioklasiści mogli wczuć się w rolę detektywów odczytując mapy, ślady, zaszyfrowane informacje itp. Dzieci zapewniały, że chętnie sięgną po książki z tej serii.
23 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z wybranymi członkami rodziny wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie „Rodzinne Dyktando” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni. Życzymy powodzenia!

Narodowe Święto Niepodległości

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Co roku 11 listopada obchodzimy uroczyście Dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123 lata niewoli. Święto Niepodległości jest dla każdego Polaka powodem do dumy, że żyjemy dziś w wolnym kraju. Uczniowie naszej szkoły SP 40 w Gdyni wraz z opiekunami: p. Stanisławem Kudławcem, p. Karoliną Mielewską, Renatą Pyryt i Joanną Otlewską tłumnie uczestniczyli w tym roku w Paradzie, która przeszła ulicami Gdyni. Deszcz i zimno nie przeszkodziły w tym, aby poczuć radość w sercu. Niech żyje Polska!

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 listopada w przeddzień święta uczniowie w grupach wiekowych radośnie i patriotycznie obchodzili 99 rocznicę niepodległości Polski. Dzieci z klasy 3e pod kierunkiem p. Renaty Pyryt przygotowały dla koleżanek i kolegów z klas młodszych uroczysty apel, w którym odegrały scenkę prezentującą narodziny „Mazurka Dąbrowskiego”. Recytowały wiersze o polskich symbolach narodowych. Zaśpiewały piosenki podkreślające piękno naszej ojczyzny, a także patriotyczne postawy małych Polaków. Uroczysty charakter święta podkreśliły tańce w wykonaniu uczniów ubranych w regionalne stroje kaszubski, przygotowanych przez p. Anną Weier. Pierwszy taniec, to kaszubski „Kowal”, a drugi to reprezentacyjny polski taniec narodowy – polonez.
Uczniowie starszej grupy wiekowej uczestniczyli w akademii przygotowanej przez uczniów z klasy 5d oraz 7j, pod kierunkiem p. Marty Przybysz oraz p. Alicji Szłuckiej. Rys historyczny wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz teksty poetyckie związane z tamtymi chwilami zostały wzbogacone oprawą muzyczną pieśni patriotycznych przez chór szkolny pod kierunkiem p. Jolanty Karge-Kus. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślała dekoracja w kolorach barw narodowych wykonana przez p. Pawła Grobisa.

„Śniadanie Daje Moc”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 listopada 2017 r. uczniowie klas I-III po raz kolejny brali udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ten dzień w Europie obchodzony jest jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Podczas śniadaniowego święta przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat zdrowego odżywania i przygotowano w klasach wspólne śniadanie z potrzebnych, zdrowych produktów, które należy jeść na śniadanie, aby dały moc na cały dzień.

Akcja „Kaszka dla Tomaszka”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 listopada 2017 r. gościliśmy w naszej szkole p .Aleksandrę Kohnke, zaproszoną przez p. M. Andrzejewską, która podczas wakacji pracowała jako wolontariuszka na misji prowadzonej przez Ojców Jezuitów w Zambii. Pani Ola przygotowała prezentację i opowiadała o ciężkiej pracy wolontariusza w dalekim kraju Afrykańskim. Opisywała w jakich warunkach żyją dzieci w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Zachęcała naszych uczniów do pomocy sierotom afrykańskim poprzez zebranie kaszek błyskawicznych dla dzieci. Zebrane produkty wysłane zostaną do Zambii. Uczniowie naszej szkoły zebrali już 6 kg kaszek, które zostały przekazane p. Oli. Akcja „Kaszka dla Tomaszka” prowadzona przez Szkolne Koło Caritas nadal trwa w naszej szkole, dlatego zachęcamy uczniów do czynnego udziału. Podpisane kaszki błyskawiczne przynosimy do sali nr 31 do 30 listopada. Za dary złożone dla dzieci potrzebujących w Afryce serdecznie dziękujemy.

Tym, co odeszli

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 października 2017 r. z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami panią Katarzyną Borek i Joanną Otlewską udali się na grób Patrona naszej szkoły kpt.ż.w. Karola Olgierda Borchardta oraz groby uczniów naszej szkoły - Darii Drawc i Sebastiana Zająca, którzy kilka lat odeszli od nas.
" Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach. Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma. Wspominają drogie imiona, zasłaniają lampki przed wiatrem, dla tych bliskich wieńce zielone i bukiety jesienne pełne kwiatów."
- H. Bechler

Profilaktyczne audycje muzyczne

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 24 października 2017 r. uczniowie klas 1-3 mieli możliwość obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział w muzycznej audycji profilaktycznej pt. „Muzyczna kultura osobista”, prowadzonej przez profesjonalnych artystów, muzyków. Poprzez zabawę z muzyką przypomniano uczniom dobre maniery, których powinni przestrzegać na co dzień. Audycja w atrakcyjny sposób wprowadziła młodych słuchaczy w tematykę koncertu: podstawowe formy grzecznościowe, szacunek do innych osób, zasady zachowania się w szkole, przy stole i podczas koncertów. Pokazała zarazem piękno w muzyce i inspirowała do rozwijania wrażliwości muzycznej oraz zainteresowań dzieci . Bezpośredni kontakt z instrumentami – akordeonem, klarnetem i skrzypcami sprawił uczniom olbrzymią radość.

8 listopada uczniowie klas 4-7 uczestniczyli w profilaktycznej audycji muzycznej pt. „Stop agresji i przemocy”. Poprzez muzyczne scenki przeplatane rozmową z uczniami, uwrażliwiono młodych odbiorców na umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, reagowania bez agresji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Audycja oprócz wiodącego tematu przybliżyła uczniom starszej grupy wiekowej ciekawy świat muzyki poprzez bezpośredni kontakt z akordeonem, klarnetem i altówką.

Dzień Edukacji Narodowej

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to niezwykle ważne święto dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie w tym dniu wyrażają swoją wdzięczność nauczycielom za ich trud włożony w edukację, za okazaną im troskę i cierpliwość oraz wysiłki, aby każdy młody człowiek kończący Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni wyrósł na wspaniałego, ciekawego świata człowieka. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą w tym ważnym dla nich Dniu poczuć, że ich praca mam sens, są doceniani i darzeni szacunkiem przez swoich wychowanków. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Katarzyny Borek i p. Joanny Otlewskiej przygotowali dla swoich nauczycieli i pracowników szkoły uroczystą akademię. Jesienna dekoracja wykonana przez p. Pawła Grobisa i p. Magdę Krzemińską, humor przygotowanych scenek, piękna muzyka w wykonaniu Mateusza Modzelewskiego i Oliwii Michalak z kl.5d, Julianny Kożuchowskiej z kl.7b oraz dzieci z kl.3f pod opieką p. Grażyny Namysłowskiej sprawiły przybyłym gościom miłą niespodziankę.

Poczuj radość z pomagania

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 października 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych z p. Justyną Januka - koordynatorem wolontariatu hospicyjnego, zaproszoną przez p. Mirosławę Andrzejewską. Pani Justyna zapoznała szóstoklasistów z ideą opieki hospicyjnej. Opowiadała o pracy z ludźmi chorymi w Domu Hospicyjnym dla dorosłych i domu „Bursztynowa Przystań” dla dzieci. Pokazywała w przygotowanej przez siebie prezentacji, jak wygląda codzienne życie jej podopiecznych. Zachęciła naszych uczniów do współpracy w ramach tzw. wolontariatu akcyjnego, który przygotowuje akcje wspierające finansowo hospicjum. Kilkunastu szóstoklasistów zadeklarowało chęć pracy w wolontariacie hospicyjnym. Podjęli decyzję ofiarowania siebie komuś i niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują.

1 listopada 2017 r. w Dniu Wszystkich Świętych wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w kweście na rzecz Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Uczniowie kwestowali na cmentarzach w Gdyni Witominie, Kosakowie i Rumi. Zebrane środki przeznaczone zostaną na opiekę dla osób nieuleczalnie chorych, przebywających w hospicjum dla dorosłych i hospicjum dla dzieci - Bursztynowa Przystań.
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

Pomorskie Pola Nadziei 2018

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 7 października 2017 r. wolontariusze naszej szkoły wraz z p. M. Andrzejewską uczestniczyli w inauguracji akcji Pomorskie Pola Nadziei 2018, która odbyła się w Domu Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Przybyłych przywitała Pani Justyna - koordynatorka wolontariatu. Inaugurację rozpoczął ks. Dyrektor Grzegorz Miloch . Następnie wszyscy uczestnicy zasadzili w ogrodzie hospicyjnym cebulki narcyzów – symbol akcji. W tym dniu odbywała się akcja „Różaniec bez granic”, dlatego wszyscy uczestnicy odmówili wspólnie różaniec. Następnie zaproszeni goście obejrzeli występ artystyczny uczniów Gdyńskiej Szkoły Sportowej. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas również przed naszą szkołą posadzili cebulki żonkili. Otrzymali je z Gdyńskiego Hospicjum Św. Wawrzyńca podczas inauguracji akcji Pomorskie Pola Nadziei 2018. Celem akcji Pola Nadziei jest propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Kiedy zakwitną wiosną przed naszą szkołą przypominać będą jak ważne jest zaangażowanie się w pomoc dla ludzi cierpiących.

Pasowanie na Ucznia

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 5 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia pierwszoklasistów. Ten ważny w życiu każdego ucznia moment, poprzedziły przygotowania pod czujnym okiem p. M.J. Sprenger, p. J. Drabińskiej, p. D. Grebin, p. U. Chomickiej, p. J. Kuchnowskiej . Uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. W obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, koleżanek, kolegów , w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły – pierwszaki złożyły uroczyście Ślubowanie. Następnie pani dyrektor D. Haase oraz panie wicedyrektor J. Golec i K. Jagoda dokonały ceremonii Pasowania. W ten sposób pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Dopełnieniem aktu Pasowania było wręczenie uczniom przez panie wychowawczynie pamiątkowych dyplomów. Pierwszakom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Dzień Chłopaka

29 września 2017 r. Mały Samorząd Uczniowski zorganizował w klasach 0-3 uroczyste obchody Dnia Chłopaka. W tym dniu uczniowie byli ubrani na kolorowo i uczestniczyli w aerobiku przy muzyce, który był jednocześnie okolicznościową zabawą taneczną. Aerobik prowadził MS wraz z paniami: Karoliną Makarewicz oraz Agnieszką Kozłowską. W trakcie tanecznej zabawy, opiekunowie MS pani Ewa Krym i Anna Kłodzińska wraz z podopiecznymi złożyli życzenia chłopcom i odśpiewali uroczyste „Sto lat”. Po emocjonującej zabawie uczniowie rozeszli się do klas, w których odbyło się wręczanie przez dziewczynki prezentów chłopcom.
Również z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie klas starszych mogli na wesoło obchodzić ten dzień przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. Koleżanki pamiętały także o upominkach, które umiliły ten dzień.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 września 2017 r. w ramach Ogólnopolskiego Głośnego Czytania z inicjatywy pań: Lidii Czopek i Beaty Janulewicz odbyło się w bibliotece szkolnej spotkanie autorskie z panem Łukaszem Kosikiem. Gdyński pisarz, autor książki „Bajki ze zrozumieniem i konfiturą” spotkał się z uczniami klas IIId i IIIf . Autor nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością, przeczytał najciekawsze fragmenty książki i zdradził tajniki swojego pisarstwa. Dzieci również dowiedziały się, co zainspirowało pisarza do napisania tej książki, jak powstały do niej ilustracje. Uczniowie zasypali naszego gościa mnóstwem pytań. Nie obyło się również bez podpisywania czytelnikom książek.
Dziękujemy za miłe spotkanie!

27 września br. odbyło się po raz czwarty w naszej szkole Rodzinne Czytanie pod hasłem „ŚMIECHU WARTE”. Uczniowie wraz z mamą, babcią czy przyjaciółmi prezentowali swoje ulubione fragmenty książek, które wydają im się pełne humoru. Uczestnikami tego rodzinnego spotkania byli: Wiktoria Karwowska, Gaja Filińska i Natalia Gronke oraz Wojtek Otlewski z klasy 6a, a także Jakub Sąpor, Maciej Konopka, Oliwia Zabłocka, Sonia Grzeszczak, Kinga Babiaczyk, Kacper Urbanowski i Borys Trzos z klasy 5b. Organizatorkami tego wydarzenia są nauczycielki języka polskiego: pani Alicja Szałucka, pani Iwona Kuśnierczak i pani Joanna Otlewska. W miłej, rodzinnej niemal atmosferze mogliśmy posłuchać ciekawych utworów i wymienić się preferencjami czytelniczymi. Warto pamiętać, że przecież "Śmiech to zdrowie".

27 września 2017 r. w ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania nasza szkoła włączyła się do tej wspaniałej akcji. Uczniowie klas starszych czytali fragmenty książek swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 1-4. Młodsze dzieci z uwagą i zainteresowaniem śledziły ciekawą fabułę i niesamowite przygody bohaterów czytanych im lektur. Czytanie pobudza wyobraźnię, rozwija myślenie i wspaniale wypełnia wolny czas, dlatego czytajmy jak najwięcej i jak najczęściej. Starajmy się, aby zawsze i do końca świata CAŁA POLSKA CZYTAŁA DZIECIOM!

Kalendarz - cegiełka dla podopiecznych Hospicjum

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 18 i 19 września 2017 r. wolontariusze z klas VII pod opieką p. M. Andrzejewskiej, p. A. Weier i p. A. Kłodzińskiej rozprowadzali w szkole kalendarze z Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Sprzedaliśmy 110 kalendarzy i przekazaliśmy pieniądze do Gdyńskiego Hospicjum na rzecz ich podopiecznych. Wszystkim rodzicom, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

„Bądźmy bezpieczni”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 12 września 2017 r. pod hasłem „Bądźmy bezpieczni” odbył się apel dla uczniów klas 0-3. Gościliśmy na nim panią funkcjonariuszkę Straży Miejskiej, której bardzo dziękujemy za przypomnienie uczniom i udzielenie im wskazówek, jak postępować, aby być bezpiecznym poza szkołą. Pani wicedyrektor K. Jagoda przypomniała również dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole oraz zasady Kodeksu Kulturalnego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 40 opracowanego przez uczniów Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie Pani Strażnik wręczyła uczniom klas I elementy odblaskowe. Przypominamy, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, zobowiązany jest do noszenia odblasków w sposób widoczny dla kierujących.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 4 września 2017 r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów kl.3f i kl.7c pod kierunkiem pań: B. Ostrowskiej i M. Andrzejewskiej pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy czas kolejnej edukacyjnej przygody. U progu nowego roku szkolnego dyrekcja szkoły złożyła życzenia uczniom i nauczycielom oraz rodzicom. Szczególnie ciepłe życzenia otrzymały dzieci, które dopiero rozpoczęły edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami .
Jeszcze raz życzymy uczniom, aby czas spędzony w szkole zaowocował zdobywaniem wiedzy i mądrości, dobrymi ocenami, wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami.


ARCHIWUM

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2016 / 2017 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2015 / 2016 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2014 / 2015 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2013 / 2014 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2012 / 2013 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2011 / 2012 kliknij tutaj