Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jest
monitoring pozycji

Koncert Patriotyczny

23 czerwca 2018 r. chór szkolny "Sorriso" pod kierunkiem p.Jolanty Karge-Kus weźmie udział w Koncercie Patriotycznym w 100 -lecie odzyskania niepodległości „Nie ma Kaszub bez Polonii”. Wspólnie z Gdyńskim Chórem Kameralnym oraz Dzwonem Kaszubskim pod dyrekcją Piotra Klemenskiego wykonamy pieśni patriotyczne i kaszubskie. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej Domu Rzemiosła w Gdyni o godz. 14:30.

Apel podsumowujący II okres nauki w klasach I-III

W dniu 18 czerwca 2018 r. w naszej szkole na 3 i 6 lekcji odbyły się apele podsumowujące II okres kończącego się roku szkolnego 2017/2018 dla młodszej grupy wiekowej. Rok ten obfitował w wiele imprez i konkursów. Uczniowie biorący w nich udział zostali wyróżnieni na apelu, odebrali gratulacje i nagrody, otrzymali gromkie brawa ze strony kolegów i koleżanek. Prowadzące apel p. Ewa Krym i p. Anna Kłodzińska - opiekunowie Małego Samorządu przeprowadziły pogadankę, która przerodziła się w wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji: w mieście, na wsi, w górach, nad morzem i nad jeziorem . Nauczycielki zwróciły szczególną uwagę na bezpieczne i właściwe zachowanie dzieci w trudnych sytuacjach, w kontaktach z nieznajomymi. Bezpieczne spędzanie wakacji to także codzienne przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz higieniczny tryb życia: odpowiednie odżywianie, ochrona przed słońcem, duża ilość ruchu na świeżym powietrzu, ograniczanie przebywania przed telewizorem i komputerem oraz ubiór stosowny do pogody. Opiekunki Małego Samorządu zaproponowały wspólny śpiew piosenki „Jeśli kochasz swoją szkołę”, która odtąd ma się stać piosenką przewodnią najmłodszej grupy wiekowej. Na koniec pani wicedyrektor Katarzyna Jagoda podziękowała wszystkim dzieciom i nauczycielom za ciężką pracę oraz życzyła bezpiecznych i udanych wakacji.

Apel podsumowujący akcje ekologiczne

18 czerwca 2018 r. na sali gimnastycznej odbył się apel, na którym zostali wyróżnieni uczniowie, biorący aktywny udział w konkurach szkolnych i międzyszkolnych oraz podsumowano akcje ekologiczne. Uczniowie klas IV-VII oraz 0 – III chętnie brali udział w akcji „Nakrętka”. Najbardziej zaangażowani otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania oraz symboliczne nagrody. W klasach starszych II miejsce zajął Patryk Jończyk z kl. IV D ( ponad 60 kg zebranych nakrętek), III m-ce Julia Rosinka z kl. IV C (ponad 50 kg). Na szczególnie duże zaangażowanie zasługują: Nadia Węckowicz oraz Mikołaj Koralewski z kl. IV a, Wiktor Suwała z kl. VI c, Oliwia Piątek z kl. V c, Wiktoria Karwowska z kl. VI a, Andrzej Woźniak z kl. V e. W klasach IV –VII największą ilość nakrętek zebrały: I miejsce –klasa IV C (172 kg), II m-ce –klasa IV A (152 kg), III m-ce –klasa IV D (122 kg). Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy przynieśli najwięcej elektroodpadów w akcji „Ekspert E.E. w trosce o środowisko” byli to: Michał Makowski z kl. VII j, Patryk Jończyk z kl. IV D, Nikola Bazan z kl. VII E, Wojciech Otlewski z kl. VI A, Julia Zych z kl. IV A. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w ekologicznych akcjach otrzymali z rąk swoich wychowawców specjalnie przygotowane podziękowania. Dzięki takim zbiórkom kształtujemy prawidłowe postawy społeczne oraz nawyki i zachowania ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Podsumowany został również Turniej Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi dla klas IV. Czwartoklasiści starali się o tytuł ekologicznej klasy i tak: I miejsce zdobyła klasa IV F, II m-ce klasa IV C i IV B , III m-ce klasa IV A, natomiast wyróżnienia przypadły klasom IV D i IV E.

Apel podsumowujący działania ekologiczne dla klas 0-III

18 czerwca 2018 r. odbyło się podsumowanie działań ekologicznych dla klas 0-III. Koordynatorka edukacji ekologicznej p. Anna Zatwarnicka nagrodziła uczniów, którzy chętnie udzielali się w akcjach ekologicznych na terenie naszej szkoły. W akcji „Nakrętka” wśród młodszej społeczności najwięcej tego surowca przyniosły klasy: I m-ce klasa III C (149 kg), II m-ce klasa II A (147 kg), III m-ce klasa III D (73 kg). W klasyfikacji uczniowskiej I miejsce zajęła uczennica klasy III C Antonina Kucharska (ponad 80 kg). Za szczególne zaangażowanie w zbiórkę zasługują: Antonia Zatwarnicka i Maria Wolniewicz z kl. II a. Zachęcamy do udziału w działaniach prośrodowiskowych w przyszłym roku szkolnym.

Tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”, „Eksperta E.E.”
oraz nominacja do Róży Ekologii 2018 dla SP 40

14 czerwca 2018 r. w Gdyńskiej Szkole Muzycznej odbyła się uroczystość podsumowująca działalność edukacyjną Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z udziałem prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin. Naszą szkołę reprezentowali specjalnie zaproszeni: p. dyrektor Dorota Haase oraz p. Anna Zatwarnicka. W trakcie uroczystości wręczano nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów ekologicznych z placówek oświatowych. Szczególne miejsce w programie spotkania zajęło przyznanie „Lidera Lokalnej Ekologii 2017/2018”, „Eksperta E.E. 2017/2018” oraz Róży Ekologii 2018 szkołom i przedszkolom biorącym udział w projektach edukacyjnych pod tym samym tytułem. Koordynatorką działań w naszej szkole była nauczycielka przyrody i biologii p. Anna Zatwarnicka. Pod jej opieką zostały zrealizowane specjalne zadania, które miały na celu aktywnie kształtować postawy prośrodowiskowe wśród uczniów. Naszej placówce przyznano szczególny tytuł Lidera Lokalnej Ekologii 2017/2018 za działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Pani Anna Zatwarnicka odebrała statuetkę oraz specjalne wyróżnienie za realizację bardzo dużej ilości działań w ramach projektu w obrębie swojej placówki. Nasza szkoła otrzymała również tytuł i statuetkę „Eksperta E.E.” w związku z bardzo dużą ilością zebranego w ramach akcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (aż 2671 kg). Uczeń kl. VII j Michał Makowski zajął III miejsce w kategorii szkół podstawowych. Dodatkowo Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wyróżnił p. Annę Zatwarnicką (koordynatora akcji) za trud i zaangażowanie w zbiórkę. W X edycja Konkursu Fotograficznego pn. „Czyste powietrze w roli głównej” wyróżnienie otrzymała Jadwiga Kucharska z kl. VI a. W XX edycja Konkursu Plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” pn. „Mój wymarzony ogród” uczennica klasy III c Zuzanna Zdrojewska zajęła I miejsce. Podczas uroczystości przyznano również honorową nagrodę pn. „Róża ekologii 2018” placówkom oświatowym, które w najbardziej efektywny sposób realizują działania ekologiczne we współpracy ze Związkiem. W tegorocznej edycji nasza szkoła zdobyła nominację (spośród ponad 200 szkół współpracujących ze Związkiem). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom włączającym się we wszystkie ekologiczne działania, które mają miejsce w naszej szkole.

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego
w ramach projektu Cyfrowobezpieczni

12 i 13 czerwca 2018 r. w naszej szkole miały miejsce Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. W tym szczególnych dniach udział wzięli wszyscy uczniowie klas I – VII oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
Dzień rozpoczął się od spotkania z p. Wicedyrektor Joanną Golec, podczas którego edukatorka Bezpieczeństwa Cyfrowego p. Anna Zatwarnicka szczegółowo omówiła zaplanowane działania, które będą miały miejsce w placówce.
Kolejnym elementem było osiem warsztatów w których wzięli udział uczniowie klas I- III oraz IV-VII. Tematami warsztatów były m.in:
a) „Cyberprzemoc” - celem warsztatów było zrozumienie przez uczniów, że agresja rówieśnicza w Internecie jest tak samo bolesna, jak ta w prawdziwym świecie oraz uświadomienie sobie przez uczniów, jakie są sposoby radzenia sobie z agresją kolegów i koleżanek.
b) „Hasła, loginy i bezpieczne logowanie" - uczniowie pracowali w grupach i chętnie dzielili się wzajemnymi spostrzeżeniami. Po wyświetleniu krótkiego filmu uczestnicy warsztatów poznali zasadę tworzenia bezpiecznych loginów i haseł. Duży entuzjazm wśród uczniów wywołało sprawdzanie silności swoich dotychczasowych i tych nowoutworzonych haseł.
c) „Wizerunku w sieci” - celem warsztatów było uświadomienie uczniom , że od ich działań w Internecie zależy jak będą postrzegani w prawdziwym świecie oraz że od ich decyzji zależy, kto ma być odbiorcą publikowanych przez nich informacji w Internecie, o czym powinni sami decydować. Uczniowie dowiedzieli się o poziomach prywatności i za pomocą ćwiczenia mogli sami decydować jaki poziom prywatności mogli by zastosować do przykładowych informacji. Dzięki filmowi cyfrowobezpiecznych mogli dowiedzieć się jak publikowane przez nich informacje mogą być odebrane w późniejszym czasie.
d) „Reklamy i manipulacje” - uczniowie wraz z prowadzącą zastanawiali się, jak działa reklama na dzieci. Trzecioklasiści dowiedzieli się, że może mieć negatywne konsekwencje i jak łatwo jest przekonać się do zakupu wielu niepotrzebnych rzeczy. Zdobyli wiedzę na temat podstawowych praw jakim rządzi się reklama i czemu ma służyć. Za pomocą aplikacji Coggle rysowali mapę myśli przedstawiającą rodzaje reklam występujących wokół nas. Uczniowie mogli stworzyć swoją własną reklamę, której zadaniem było zachęceniem do zakupu przez prowadzącą długopisu.
Każdy z warsztatów na potrzeby projektu rozpoczął się i zakończył wypełnieniem przez uczniów anonimowych quizów sprawdzających wiedzę.
Ważnym punktem dni były spotkania edukatorki z uczniami szkoły. Podczas spotkań ze starszymi klasami zaprezentowany został film nt. cyberzagrożeń. Po filmie odbyła się krótka dyskusja o przedstawionych w materiale sytuacjach. Na wspólnym spotkaniu edukatorka przedstawiła podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów oraz informacje gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach zagrożeń. Natomiast w młodszych klasach omówiony został problem z kontaktami z obcymi w Internecie. Pogadanka została uatrakcyjniona poprzez scenkę sytuacyjną (rozmowa z nieznajomym za pomocą sieci) oraz filmikiem przedstawiającym w jaki sposób reagować w ww. sytuacji.
Na zakończenie edukatorka spotkała się z Radą Pedagogiczną przekazując podstawowe informacje dotyczące programu cyfrowobezpieczni, konkursu, cyberzagrożeń oraz zaprezentowała wszystkie materiały, jakie w ramach projektu przygotowano dla nauczycieli do dalszej pracy z uczniami np poprzez godzin wychowawczych z wykorzystaniem bogatej biblioteki materiałów ze strony internetowej projektu www.cyfrowobezpieczni.pl. Prowadząca zachęciła również nauczycieli do udziału w kursie e-learningowym. Edukatorka przedstawiła również autorską prezentację pt. Nowoczesne narzędzia TIK w nauczaniu. Poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi zachęciła do uatrakcyjnienia lekcji czego efektem będzie podniesienie jakości pracy szkoły. Edukatorka p. Ania przekazała na ręce wicedyrektor p. Joanny Dzięgielewskiej plakaty, broszury dla nauczycieli oraz dla rodziców, a także 2 filmy na temat cyberzagrożeń i sposobów ich zapobiegania.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszej szkole przebiegły sprawnie, zgodnie z planem oraz w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do zdobywania wiedzy nt. cyberzagrożeń.
Przeprowadzone Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego z pewnością poszerzył wiedzę uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza

7 czerwca 2018 r. w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza pod hasłem "Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni" zorganizowana przez OM LOP w Gdyni, Nadleśnictwo Gdańsk i LOP Okręg w Gdańsku. Konferencja była podsumowaniem realizowanego przez OM LOP w Gdyni w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2017/2018 projektu ekologicznego nt.: „Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni ". W ramach projektu odbyły się liczne konkursy: Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni. Przewodnik młodego przyrodnika” - uczeń klasy V a Maciej Potrykus zdobył wyróżnienie. Międzyszkolny konkurs przyrodniczo-plastyczny „Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni. „ - ex aequo I miejsce zajęły Oliwia Zawadzińska z kl. VI d oraz Amelia Krysz z kl. V d, II miejsce należało do Pauliny Loewenau z kl. VI a natomiast III miejsce zajęła Hania Kurzak z kl. V a. Międzyszkolny Konkurs przyrodniczo-plastyczny na zakładkę do książki „Formy ochrony przyrody w Gdyni” - I miejsce zajęła Maja Błażejczyk, ex aequo III miejsce należało do uczennic klas czwartych: Julii Zych oraz Leny Czerskiej, wyróżnienia otrzymały: Martyna Chrabkowska z kl. VI d, Julia Koszałka z kl. V d, Julia Estkowska z kl. VI a oraz Filip Holk z kl. IV. Międzyszkolny konkurs przyrodniczo-fotograficzny „Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni. - II miejsce zajął Patrick Kreft z kl. IV d natomiast wyróżnienie otrzymała Marta Ziółkowska z kl. VI a. Gratulujemy! Opiekę nad nagrodzoną pracą sprawowała p. Anna Zatwarnicka – nauczycielka przyrody i biologii. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów. W czasie konferencji zorganizowana była wystawa nagrodzonych prac fotograficznych, plastycznych oraz prezentowane były konkursowe prezentacje multimedialne. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni – Wydział Środowiska.

Spotkanie z pisarzem

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 7 i 8 czerwca 2018 r. uczniowie klas drugich oraz klas pierwszych b,c z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom, byli w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kartuskiej na spotkaniu z pisarzem Panem Łukaszem Kosikiem autorem książki dla dzieci pt. " Bajki ze zrozumieniem i konfiturką". Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanej przez pisarza książki. Następnie zadawały mnóstwo pytań i zakupiły książkę z dedykacją autora.

Rocznica powołania Komisji Morskiej

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 04 czerwca 2018 roku na statku-muzeum „Darze Pomorza” odbyło się spotkanie upamiętniające 450. rocznicę powołania Komisji Morskiej, uważaną za początki administracji morskiej. Organizatorami było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP, a prowadzącymi dr Jerzy Litwin – dyrektor NMM oraz prof. kpt. ż.w. Daniel Duda. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zasłużonym osobom odznaczeń. Potem wystąpił Zespół wokalno-ruchowy „Wilczki Morskie” przygotowany pod kierunkiem p. Anny Weier. Następnie głos zabrała wicedyrektor p. Joanna Golec, która wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, wręczyła Dyplom „Przyjaciela Szkół Borchardtowskich” prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego kpt. w st. spoczynku Jerzemu Grzywaczowi oraz wiceprezesowi kpt. w st. spoczynku Tomaszowi Kuplickiemu. Głównym punktem spotkania było zapoznanie uczestników z referatami. Jeden poświęcony historii Komisji Morskiej, a drugi Stowarzyszeniu „Bandera Polska”. Czujemy się zaszczyceni i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.

Dzień Języków Obcych

30 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Dzień Języków Obcych, aby podkreślić znaczenie nauki języków obcych w dzisiejszym świecie, otwartość na ludzi z innych krajów, ciekawość poznawania różnych kultur i uszanowania ich odmienności.
Zadaniem uczniów klas siódmych było wybranie dowolnego kraju i zaprezentowanie go w jak najciekawszy sposób. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i poza podstawowymi wiadomościami na temat wybranych przez siebie państw, przygotowali również ciekawostki turystyczne, wystrój sali lekcyjnej, charakterystyczne elementy stroju i typowy poczęstunek dla uczniów klas młodszych, którzy mieli okazję obejrzeć efekty ich pracy.
Wśród krajów zaprezentowanych przez grupy językowe klas siódmych znalazły się m.in. Hiszpania, Japonia, Brazylia, Niemcy, Ukraina, Argentyna i Meksyk. Jury w składzie p. Dorota Manelska i p. Karolina Abramowicz - Styn oceniły wyniki przygotowań poszczególnych grup i przyznały następujące miejsca:
I miejsce - gr. hiszp. kl. 7b za Hiszpanię,
II miejsce - gr. niem. kl. 7b za Japonię,
III miejsce - gr. niem. kl. 7j za Brazylię i gr. hiszp. kl. 7a za Argentynę
oraz wyróżnienie dla gr. hiszp. kl. 7j za Meksyk.
Organizatorem Dnia Języków Obcych była nauczycielka języka niemieckiego p. Dorota Manelska, we współpracy z nauczycielką języka angielskiego p. Karoliną Abramowicz – Styn. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Podróże kształcą

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 29 maja 2018 r. grupa uczniów, która cały rok szkolny uczęszczała na zajęcia Koła morskiego, chóru szkolnego i zespołu wokalno-ruchowego „Wilczki Morskie”, udała się na wycieczkę do Tczewa. Fundatorem wyjazdu było Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Grupie przewodniczył p. Apoloniusz Łysejko – wiceprezes Towarzystwa.
Ze względów organizacyjnych uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, by móc bez przeszkód zwiedzić z przewodnikami oddziały Narodowego Muzeum Morskiego: Fabrykę Sztuk, Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków. Obejrzeli wystawę „20 lat wolności Tczew 1920-1939”, z której mogli się dowiedzieć jak wyglądał Tczew w okresie międzywojennym i czym zajmowali się jego mieszkańcy. Zaciekawiła ich również wystawa poświęcona rzece Wiśle: jej znaczeniu, statkach pływających po niej, towarach, jakie przewoziły. Ważnym elementem było również poznanie historii Szkoły Morskiej, której początki sięgają 1920 roku. Do szkoły tej uczęszczał w latach 1925-1928 patron naszej szkoły kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt, kończąc Wydział Nawigacji.
Wyjątkowo interesującym miejscem okazało się Centrum Konserwacji Wraków Statków, gdzie prezentowane są elementy konstrukcyjne oraz zabytki wydobyte z wraków eksplorowanych przez Dział Badań Podwodnych NMM. Uczniowie poznali sposoby konserwacji statków, ich budowę, zaczynając od dłubanek, a kończąc na łodziach egzotycznych. W magazynie eksponowane są też zabytkowe jachty, ważne dla historii polskiego żeglarstwa, m.in. "Opty", na którym Leonid Teliga samotnie opłynął, jako pierwszy Polak, kulę ziemską.
Zwiedzającym szczególnie podobało się operowanie podwodnymi robotami, wiązanie węzłów czy podnoszenie worków z wykorzystaniem lin i bloczków.
Potem na uczestników wycieczki czekał przepyszny obiad oraz spacer bulwarem nad Wisłą, gdzie mogli obejrzeć wyjątkowy most kratownicowy. Był też czas na lody i zabawę.
Serdecznie dziękujemy za ufundowanie wycieczki, która na długo pozostanie w naszej pamięci!

Dni Kaszubskie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Od 21 do 25 maja obchodziliśmy w szkole po raz kolejny Dni Kaszubskie, których celem jest popularyzacja kultury i tradycji naszego regionu. Tegoroczne Dni Kaszubskie - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, rozpoczęły się od degustacji chleba ze smalcem i zylcem oraz ogórkiem.
W drugim dniu zaprezentowaliśmy społeczności uczniowskiej klas 0-3 apel, na którym uczniowie mogli zapoznać się z charakterystycznymi samogłoskami kaszubskimi na podstawie wiersza czytanego po kaszubsku „Bana z lëtama” , obsługą kołowrotka. Uczniowie mogli dotknąć wełny z owcy i wspólnie zaśpiewać najbardziej rozpoznawalną piosenkę na Kaszubach pt. „Kaszubskie nuty”.
W ramach obchodów Dni Kaszubskich odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kaszubskie Dekoracje”, którego organizatorem jest p. U. Chomicka. W konkursie wzięli udział uczniowie gdyńskich szkół w których jest nauczany język kaszubski.
W czasie całego tygodnia można było podziwiać prace plastyczne, wyroby z gliny, doniczki z kwiatami uczniów uczących się języka kaszubskiego oraz wystawę zdjęć pt. ”Sztëczk nieba”.
Organizatorem Dni Kaszubskich jest p. Urszula Chomicka nauczycielka języka kaszubskiego we współpracy z p. Elżbiety Głowienke.

Wielka Zbiórka Książek

Wyposażenie bibliotek Małego Pacjenta to główny cel wielkiej zbiórki książek, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Akcja ma na celu pomóc pacjentom, aby choć na chwilę odwrócić ich uwagę od choroby i rzeczywistości szpitalnej.
Od 8 do 15 maja 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyła się zbiórka zarówno nowych, jak i używanych książek. Organizatorami akcji w naszej szkole były panie: Mirosława Andrzejewska, Beata Janulewicz, Lidia Czopek oraz uczniowie szkolnego Koła „Caritas”. Zebraliśmy ok. 500 książek, które zapakowaliśmy do 17 kartonów. 28 maja przewieźliśmy je do punktu zbiórki w Gdyni i przekazaliśmy Fundacji Zaczytani.org, na wyposażenie bibliotek w szpitalach, domach dziecka, przychodniach i hospicjach.
Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły okazali ogromne wsparcie i zaangażowanie w akcję, za co serdecznie dziękujemy.

XI Turniej Szkół Borchardtowskich na „Darze Pomorza”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 28 maja 2018 r. na statku – muzeum „Dar Pomorza” odbył się „XI Turniej Szkół Borchardtowskich”, który po raz kolejny zorganizowała nasza szkoła, ściśle współpracując z oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego – statkiem-muzeum „Darem Pomorza”. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia była pani Liliana Koszałka oraz panowie: Marek Twardowski i Piotr Śmigielski z NMM, a także panie: Grażyna Jeszke i Renata Pyryt.
W turnieju wzięły udział cztery szkoły noszące imię kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta. Były to: Zespół Szkół i Przedszkola ze Strzebielina, Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska oraz Szkoła Podstawowa nr 40 z Gdyni.
Wszystkich zebranych przywitał kapitan Daru – Zbigniew Nadolski. Po czym pięcioosobowe zespoły uczniów klas młodszych przystąpiły do rywalizacji w formie gry planszowej. Na trasie rejsu ze Świnoujścia do Gdyni uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą Patrona szkoły oraz tematyki morskiej. Odpowiadali na pytania, rozwiązywali rebusy, mówili wierszyki i układali zdania z rozsypanki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie:
Julia Czajkowska kl. I c, Mateusz Budnicki kl. II a, Wiktor Kozłowski kl. II a, Zofia Wołyniec kl. III a, Sara Kamińska kl. III a, oraz Małgorzata Jackiewicz kl. III a.
Nad całością czuwało jury w składzie: p. Ewa Ostrowska, p. Piotr Śmigielski – adiunkt Narodowego Muzeum Morskiego oraz p. Renata Pyryt. Po zakończeniu rywalizacji, która jak zwykle stała na wysokim poziomie, nastąpiło wręczenie nagród oraz medali. Najdalej „w rejsie ze Świnoujścia do Gdyni zapłynęła załoga” z Gdańska, która miała wyjątkową rękę do rzutów kostką (prawie same szóstki). Nieco za nią uplasowały się załogi z Rumi, ze Strzebielina i Gdyni. Następnie pani Ewa Ostrowska oraz kpt. Zbigniew Nadolski wręczyli uczestnikom Turnieju pamiątkowe medale oraz nagrody ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Wyjątkowym akcentem był występ Zespołu wokalno – ruchowego „Wilczki Morskie”, którego opiekunem jest p. Anna Weier.
Po zakończeniu Turnieju wszyscy zgromadzeni udali się na otwarcie wystawy prac plastycznych oraz wręczenie nagród uczniom Szkół Borchardtowskich, którzy wzięli udział w Konkursie „Stulecie Marynarki Wojennej”. Z naszej szkoły wśród nagrodzonych znaleźli się:
W kategorii klas zerowych:
Martyna Trunowicz gr. 0 a – I miejsce
Dobrawa Bańkowska gr. 0 b wraz z siostrą Jagną - wyróżnienie
W kategorii klas trzecich:
Milena Myślisz kl. III a – II miejsce
Na zakończenie na uczestników czekał symboliczny poczęstunek oraz zwiedzanie „Daru Pomorza”.
Zachęcamy wszystkich do oglądania nagrodzonych prac na „Darze Pomorza” !

Udział w programie edukacyjnym „Gdynia na fali”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 24 maja 2018 roku odbyło się spotkanie w ramach edukacyjnego programu promującego żeglarstwo „Gdynia na fali”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych. Spotkanie poprowadził instruktor żeglarstwa p. Marek Krefta z „Akademii Żeglowania”, którego wspierał p. Bartosz Gruszka. Celem programu było wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim, promocja wiedzy o żeglarstwie i morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta, a także zachęcenie uczniów do uprawiania żeglarstwa. Spotkaniu towarzyszył sprzęt żeglarski.
Naszych gości przywitała wicedyrektor – p. Katarzyna Jagoda. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Skąd się wzięło żeglarstwo?”, przybliżającą historię żeglarstwa i budowę jachtu. Następnie dowiedzieli się w jaki sposób porusza się jacht i czy może płynąć pod wiatr. Zapoznali się z środkami ratunkowymi na statku, sposobami porozumiewania się, a także co robić, gdy na morzu spotkają nas kłopoty. Dowiedzieli się również, gdzie można uprawiać żeglarstwo. Potem uczniowie mieli okazję udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez naszych gości oraz wykonać kilka zadań, m.in. wkładali kamizelki ratunkowe oraz kombinezon. Każda udzielona prawidłowa odpowiedź była nagradzana specjalnie przygotowanymi nagrodami. Były to czapki, koszulki, ręczniki czy woreczki.
Warto dodać, że prowadzący byli perfekcyjnie przygotowani. Potrafili zainteresować dzieci tematyką żeglarską i zachęcić ich do aktywnego udziału. Dlatego też na zakończenie spotkania nasi uczniowie postanowili zrobić prowadzącym niespodziankę i zaśpiewali piosenkę „Hej, me Bałtyckie Morze!” Każdy z uczestników spotkania otrzymał także symboliczny upominek w postaci breloczka do kluczy dla żeglarzy.

Wizyta kpt. ż.w. prof. Daniela Dudy

22 maja 2018 r. naszą szkołę odwiedził kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda. Spotkanie odbyło się w Izbie Morskiej. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy VI a oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Naszego znamienitego gościa przywitała wicedyrektor – p. Joanna Golec. Następnie głos zabrała p. Liliana Koszałka, koordynator edukacji morskiej, która wygłosiła laudację poświęconą postaci komandora Eugeniusza Pławskiego w oparciu o książkę D. Dudy „Ludzie morza cz. V Szkice biograficzne. Przyczynek do dziejów gospodarki morskiej”. Następnie odbyło się uroczyste wodowanie wspomnianej książki. Matką chrzestną została p. Iwona Kuśnierczak. Następnie głos zabrał prof. Daniel Duda, wieloletni przyjaciel szkoły, który opowiadał o początkach współpracy z naszą placówką i o podjęciu decyzji związanej z wyborem patrona. Nawiązał również do sylwetki komandora Eugeniusza Pławskiego, biorącego m.in. udział w zaślubinach Polski z morzem w Pucku 1920 roku, przekazując szkole pamiątkowy medal, przedstawiający postać wspomnianego już Eugeniusza Pławskiego. Potem opowiadał o swojej pracy: liczbie wydanych książek, napisanych artykułach, wypromowanych doktorantach i profesorach. Potem wraz z wicedyrektorem p. Joanną Golec dokonał uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy związanej z Akademią Marynarki Wojennej, nawiązując w ten sposób pośrednio do obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej. Na zakończenie uczniowie mogli zapoznać się z odznaczeniami, które prof. Duda otrzymał za swoją działalność. Był to m.in. order Świętego Stanisława 1. klasy. Mieli również sposobność obejrzenia srebrnej monety wydanej przez Mennicę Polską z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uczniowie podziękowali Panu Profesorowi za ciekawe spotkanie i opowieści o ludziach tworzących gospodarkę morską, wręczając bukiet kwiatów.

Wizyta przedszkolaków

23 maja 2018 r. naszą szkołę odwiedziły dzieci z Przedszkola 26 w Gdyni „BAJKOWA KRAINA”. Przedszkolaki miały okazję po raz pierwszy zasiąść w szkolnych ławkach i uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez p. Renatę Pyryt pt. „Nasza Gdynia”. Głośno, bez oznak tremy podawały miejsca, które warto zwiedzić w naszym mieście. Wspaniale i bezbłędnie podawały nazwy gdyńskich zabytków reprezentowane na tablicy multimedialnej. Szybko także nauczyły się wierszyka o Gdyni. Niektóre dzieci mogły wykazać się doskonałą umiejętnością dodawania i odejmowania. Wielką przyjemność sprawiło im zapisywanie działań matematycznych na tablicy. Myślimy, że po tej wycieczce przyszłym uczniom łatwiej będzie przekroczyć mury szkolne 1 września.

Wrażenia Julii Otto z kl. VII e z rejsu „Do granic niepodległości”
żaglowcem „Zawisza Czarny”

14 marca 2018 r. w Słupsku odbył się III Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji, w którym wzięłam udział. Nauczycielem sprawującym opiekę nad konkursem była p. Anna Zatwarnicka. Choć nie zajęłam miejsca na podium (100 uczestników) to znalazłam się na drugim miejscu na liście rezerwowych do nagrody udziału w rejsie żaglowcem „Zawisza Czarny”. Tak, udało się!!! Z listy rezerwowych trafiłam na jego pokład. Ucieszyłam się bardzo i w dniach 15-18 maj 2018 r. wzięłam udział w rejsie „Do Granic Niepodległej” 1918-2018, upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości. 15 maja o godz.13 przy Nabrzeżu Prezydenckim w Gdyni spotkałam się z wszystkimi uczestnikami rejsu, W tym miejscu stał zacumowany żaglowiec. Zostaliśmy przywitani przez członków załogi oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, którzy wraz z kapitanem mianowali nas członkami załogi co mnie miło zaskoczyło. Zostaliśmy podzieleni na 4 wachty. Każda wachta była przeszkolona przez swojego oficera wachtowego. Moim został oficer Staś , który w bardzo ciekawy i chwilami zabawny sposób przekazywał nam nasze obowiązki oraz zasady poruszania się po statku. Do moich obowiązków należało zajmowanie się rufą statku: podnoszenie bandery, zrzucanie cum oraz stawianie żagli o nazwie: Bezan i Bezan-sztaksel. Po przeszkoleniu zostaliśmy wezwani na miejsca, które przydzielano nam na początku rejsu. Trochę mnie przerażały niektóre komendy, ale cóż „cała naprzód” . Po godzinie 17 wspólnie odcumowaliśmy i przez Sopot dopłynęliśmy późnym wieczorem do portu Hel. Te dni nie były chwilą odpoczynku. Pod czujnym okiem Stasia przez trzy dni układaliśmy cumy, przygotowywaliśmy rzutki by dobrze zacumować w kolejnym porcie. Musieliśmy uważnie słuchać co po kolei robić, a było to nie lada wyzwanie słuchać komend i jeszcze dobrze je wykonywać będąc na żaglowcu po raz pierwszy w życiu. Po skończonej pracy udawaliśmy się do kubryku, który był miejscem wypoczynku i jednocześnie miejscem do spania i jedzenia, które przygotowywał wraz z pomocnikami tzn. nami, kucharz Krzyś. Codziennie witała nas cudowna słoneczna pogoda, która pozwalała nam spokojnie wypłynąć na morze, postawić żagle, czyścić pokład, pucować mosiądze oraz ćwiczyć alarmy. Miałam jedną chwilę zawahania, ale pomyślałam - teraz albo nigdy! Pod czujnym okiem „groźnie” wyglądającego bosmana „Diabła” weszłam na szczyt masztu. Wrażenia były niesamowite, tego nie da się opisać to trzeba przeżyć. Kolejnym przeżyciem i chwilą przemyśleń była wizyta w Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu. Odwiedziliśmy również słynne helskie foczki. Do Gdyni wpłynęliśmy 18 maja o godz. 8:00 i niestety rejs dobiegł końca. Nadszedł czas pożegnań ze statkiem oraz ludźmi, których tam poznałam. Pomimo to, że spotkaliśmy się wszyscy po raz pierwszy na statku stworzyliśmy zgraną załogę. Spotkałam wspaniałych ludzi i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać, być może na takim rejsie. Mimo to, że było chwilami ciężko, przeżyłam cudowne dni. Te chwile na zawsze zostaną w mojej pamięci.
Julia Otto, uczennica klasy VII e

Podziękowania dla Strażaków

15 maja 2018 r. na molo Południowym odbyły się gdyńskie uroczystości z okazji Dnia Strażaka, w których uczestniczyli uczniowie klasy 0 a wraz z wychowawczynią p. L.Szypuła. Dzieci podziękowały strażakom za codzienną służbę dla bezpieczeństwa naszego miasta i ich mieszkańców. Wręczyły samodzielnie wykonany album z prac plastycznych na ręce Komendanta Straży Pożarnej. Po uroczystości odbył się festyn rodzinny i pokaz sprzętu ratowniczego, który był dla dzieci dużą atrakcją.

Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa 2018’

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 14 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni odbył się, jak co roku, międzyszkolny turniej wiedzy dotyczący zasad poruszania się po drogach, elementarnych przepisów ruchu oraz bezpiecznego zachowywania się w różnych sytuacjach.
Turniej przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gdyni, a adresowany był do uczniów klas pierwszych, którzy przez cały rok uczestniczyli w programie prewencyjnym „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”. W rozgrywkach brały udział dwunastoosobowe zespoły uczniów klas pierwszych z pięciu gdyńskich szkół podstawowych numer: 10, 16, 17, 31, 40.
Naszą szkołę reprezentowali:
Lena Bocian-kl.1a, Sylwia Chmielewska-klasa 1a, Zuzanna Peszko-kl.1a, Emilia Hoppe-kl.1b, Kinga Ogrodowska -kl.1b, Julia Czajkowska-kl.1c, Gabriela Czartowska-kl.1d, Konrad Grobelny-kl.1d, Radosław Kapitan-kl.1d, Kornelia Kaźmierczak-kl.1d, Alicja Labudda-kl.1d, Daria Krysz-kl.1d, Dawid Wasilewski-kl.1d, Dominika Budzyńska-kl.1e.
Dzieci zmagały się w 3 konkurencjach sportowych takich jak: bieg do koła i prawidłowe wykonanie pozycji ochronnej zwanej „żółwikiem”, w „karmieniu foczki” czyli rzucaniu woreczkiem do celu, oraz układaniu puzzli z wizerunkiem bohaterki turnieju. Uczniowie odpowiadali także na pytania testowe dotyczące elementarnych zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa. Dzieci wykonywały też plakat na temat: „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”, a także prezentowały piosenkę tematycznie związaną z turniejem.
Podczas rozgrywek panowała atmosfera wspaniałej zabawy, twórczego współdziałania i zdrowej rywalizacji.
Zespół Szkoły Podstawowej nr 40 zajął II miejsce!
Gratulujemy sukcesu!

Wizyta klasy 7e na kwietnej łące

W maju 2018 r. klasa VII e wraz z opiekunami p. Anną i p. Maciejem Zatwarnickimi uczestniczyli w szczególnej lekcji przyrody zorganizowanej na kwietnej łące położonej w Gdyni Karwinach. Na zaproszenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska mogliśmy obejrzeć i poznać różne gatunki roślin oraz ptaków przylatujących do wieży lęgowej. Konstrukcja o wysokości 9,5 m, wyposażona w system wabienia zasilany ogniwami fotowoltaicznymi, umożliwia złożenie jaj i wychowanie młodych 16-tu rodzinom jerzykowym. Pierwsza na terenie miasta Gdyni wieża lęgowa stanowi alternatywę dla jerzyków z Karwin i okolic, które utraciły swoje miejsca gniazdowe lub szukają nowego mieszkania, by pierwszy raz złożyć tu jaja. Taki obiekt, specjalnie dedykowany jerzykom, stanowi jedną z form kompensacji utraconych miejsc lęgowych. Wieża składa się z kompleksu niewielkich budek lęgowych specjalnie przystosowanych do zasiedlenia przez jerzyki, odpowiednio ocieplonych oraz zabezpieczonych przed wilgocią i przegrzaniem. W celu zachęcania ptaków do skorzystania z nowego lokum, z głośnika ukrytego w wieży mogą być emitowane nagrania głosów dorosłych ptaków. U podnóża wieży wysiana została kwietna łąka. Liczne gatunki roślin kwiatowych wysiane z nasion traw i kwiatów zebranych m. in. na terenie Parku Pałacowego w Białowieskim Parku Narodowym, przyciągają roje zapylaczy, takich jak: pszczoły, trzmiele, motyle dzienne i nocne oraz chrząszcze. Owady znajdują tu pokarm, którego brakuje na typowych, osiedlowych trawnikach Karwin. Podczas spotkania poznaliśmy również pracę specjalnie zaproszonych gdyńskich Strażników Ekopatrolu.

3 MAJA w naszej szkole

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W niedługim czasie po uroczystościach związanych z obchodami 40-leciem szkoły, w dniu 09 maja 2018 r., uczniowie i ich wychowawcy mieli okazję uczestniczyć w ważnej lekcji historii nawiązującej do wydarzeń 1791 roku, kiedy to w Polsce uchwalono pierwszą w Europie, a zarazem drugą na świecie - konstytucję. Uczniowie klasy III b pod kierunkiem p. M. Domańskiej-Kluge w ciekawym montażu słowno-muzycznym przenieśli uczestników akademii w czasy XVIII wiecznej Polski wprawiając ich w zasłuchanie i wzbudzając swoistą refleksję nad ówczesną sytuacją polityczną kraju. Wyraziste, biało-czerwone elementy dekoracji wykonanej przez p. P. Grobisa, jeszcze mocniej zaakcentowały patriotyczny i niecodzienny charakter akademii szkolnej.

Pola Nadziei na Pomorzu

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Celem akcji „Pola Nadziei na Pomorzu” jest pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Wolontariusze hospicyjni postanowili przybliżyć wszystkim naszym uczniom idee tej wzniosłej akcji charytatywnej. Przygotowali prezentację multimedialną pod kierunkiem p. Mirosławy Andrzejewskiej, którą zaprezentowali uczniom klas IV-VII podczas godzin wychowawczych. Celem prezentacji było udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym jest akcja „Pola nadziei na Pomorzu”?, Co ta za inicjatywa?, Komu służy?, Jakie były jej początki?, Kto ją zainicjował?, Co to jest hospicjum?, Jaki jest związek tej akcji z naszą szkołą?. Następnie przygotowali gazetkę szkolną pod kierunkiem p. Anny Weier.
20 kwietnia 2018 r. ogłoszono Dniem Żółtym w naszej szkole, czyli uczniowie mogli w tym dniu zamiast stroju szkolnego ubrać się na żółto.
Natomiast 22 kwietnia 2018 r. trzydziestu wolontariuszy - uczniów naszej szkoły kwestowało na rzecz podopiecznych hospicjum św. Wawrzyńca. Kwestowali na ulicach Chyloni, przed kościołami trzech parafii św. Jana Chrzciciela, św. Mikołaja i Dobrego Pasterza , a przed naszą szkołą zakwitły żonkile, które w październiku zasadzili wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.

Projekt Lider Lokalnej Ekologii zakończony

30 kwietnia 2018 r. minął termin składania sprawozdania z realizacji działań ekologicznych na terenie naszej szkoły. Koordynatorem projektu była p. Anna Zatwarnicka.. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Ciepło i bezpiecznie”. Podjęte działania miały uwzględniać zagadnienia dot. niskiej emisji oraz sposobów ochrony czystości powietrza. Od października 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. wykonaliśmy proponowane przez Związek zadania m.in. spotkanie z rodzicami dotyczące smogu, wycieczka terenowa w ramach kółka ekologicznego oraz warsztaty pt. Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami na terenie Eko doliny, apel z okazji Dnia Ziemi, spotkanie na terenie placówki z przedstawicielami Eko patrolu Straży Miejskiej, akcja ulotkowa, która miała miejsce przed zebraniami z rodzicami, rozwieszenie plakatów informujących o szkodliwości spalania odpadów w piecach, szkolny turniej wiedzy ekologicznej dla klas IV, konkurs plastyczny dla klas V na plakat i makietę dotyczącą smogu, gazetki o tematyce zanieczyszczeń powietrza na terenie szkoły i wiele, wiele innych. Do zadań własnych placówki należało: tworzenie ekologicznych ulotek, dyskusje na temat filmu pt. „Źródła energii”, organizacja Rodzinnego Turnieju Ekologicznego, Konkurs „Myszka Z” o tematyce ekologicznej, udział w różnych międzyszkolnych konkursach o tematyce prośrodowiskowej np. formy ochrony przyrody, tworzenie makiet czy miejski Konkurs Pokonaj Smoga, tworzenie wystaw ekologicznych, zbiórka elektroodpadów, baterii, makulatury, nakrętek, butelek PET, udział w akcji Sprzątanie Świata itp. Każde działanie jest punktowane, a czy zdobędziemy ten zacny tytuł okaże się w czerwcu podczas Uroczystej Gali podsumowującej rok szkolny 2017/2018.

Program Ambasador Experymentu dobiegł końca

30 kwietnia 2018 r. minął termin realizacji działań związanych z programem Ambasador Experymentu. Ambasador Experymentu powstał, aby zintensyfikować wspólne działania i stworzyć możliwości dalszego rozwoju współpracy Centrum Nauki EXPERYMENT z gdyńskimi szkołami. Założeniem programu jest promocja interaktywnej nauki wśród nauczycieli i uczniów oraz stworzenie w Gdyni nowoczesnego środowiska współpracy przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej. Zadaniem Amabsadora - w naszej szkole p. Anny Zatwarnickiej była aktywna wymiana wiedzy i doświadczeń, a także promowanie interaktywnej oferty Centrum Nauki EXPERYMENT w środowisku szkolnym. Do programu zostały wprowadzone elementy gamifikacji, w ramach której najaktywniejsi ambasadorzy mogli zdobyć wyjątkowe nagrody dla swojej szkoły. Pani Anna Zatwarnicka założyła konto na bezpłatnej platformie Google Classroom i umieszczała tam informacje na temat wykonanych zadań. Punktowane były m.in. następujące działania: udział Ambasadora w spotkaniach dla Ambasadorów organizowanych na terenie CNE, udział Ambasadora i innych nauczycieli naszej szkoły w wydarzeniach dla nauczycieli organizowanych przez CNE, organizacja przez Ambasadora spotkania w swojej szkole dla nauczycieli, promującego ofertę edukacyjną CNE , przygotowanie przez Ambasadora dla nauczycieli w swojej szkole przestrzeni na materiały promocyjne CNE oraz wizyty grup uczniów ze szkoły Ambasadora w Centrum Nauki EXPERYMENT i umieszczenie na stronie internetowej szkoły przygotowanej przez uczniów relacji z wizyty w CNE. Przy tej okazji Ambasador p. Anna Zatwarnicka dziękuje p. Beacie Janulewicz oraz p. Maciejowi Zatwarnickiemu opiekunom strony internetowej za terminowe i skrupulatne umieszczanie relacji w Internecie. W ciągu roku szkolnego 2017/2018 aż szesnastu nauczycieli wraz ze swoimi klasami odwiedziło Centrum Nauki, każda wizyta była bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez wychowawców, a co najważniejsze uczniów. O czym można przeczytać w relacjach z pobytu w Experymencie. Centrum Nauki Experyment to szczególne miejsce, gdzie poprzez zabawę uczniowie zdobywają bardzo przydatną wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin dotyczących życia. Wyniki rywalizacji będą oficjalnie ogłoszone w maju.

40. urodziny naszej szkoły

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni im. kpt.ż.w. Karola Olgierda Borchardta obchodziła swoje 40. urodziny. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia poprzedzona Mszą św. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Mszy przewodniczył proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela Ks. Kanonik Wojciech Kozłowski w koncelebrze z Dyrektorem Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca Grzegorzem Milochem. W przygotowanie Eucharystii zaangażowały się nauczycielki: p. Małgorzata Kluge, p. Anna Weier i emerytowana nauczycielka p. Krystyna Wilk. Katechetki: p. Mirosława Andrzejewska, p. Ewa Boike, p. Anna Kłodzińska i p. Joanna Polmańska zadbały o przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa uczniów w liturgii: w modlitwie powszechnej i procesji z darami. Na Mszy był też poczet sztandarowy pod opieką p. Katarzyny Borek.
Na galę przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których był obecny Wiceprezydent miasta Gdyni pan Bartosz Bartoszewicz, Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty pani Magdalena Nebeling , pierwszy dyrektor szkoły pan Jerzy Metera, który kierował placówką przez 26 lat. Byli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych i sąsiednich szkół , przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą , emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość poprowadzili: nauczycielka języka polskiego pani Joanna Otlewska oraz nauczyciel matematyki pan Mariusz Głombiowski. Po powitaniu wszystkich przez Dyrektora Szkoły panią Dorotę Haase nastąpiło przypięcie do sztandaru szkoły Medalu „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej”. Ten niezwykle zaszczytny tytuł otrzymaliśmy z rąk serdecznego przyjaciela naszej szkoły - pana prof. dr kpt.ż.w. Daniela Dudy. Następnie mogliśmy wysłuchać wielu miłych słów skierowanych do Dyrekcji Szkoły, jak i całej społeczności szkolnej, od przybyłych gości. Wspaniale było móc usłyszeć, że nasza Szkoła jest wyjątkowym miejscem, z którym zawsze chętnie podejmują owocną współpracę. Wzruszeniom nie było końca. Byliśmy świadkami niezwykłej przemiany, jaka dokonała się w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, dzięki zdjęciom z kroniki szkolnej odtworzonym w prezentacji multimedialnej opracowanej przez pana Macieja Zatwarnickiego. W części artystycznej przygotowanej przez uczniów i absolwentów SP 40 odbyliśmy podróż w przeszłość. Autorkami scenariusza i reżyserkami przedstawienia były: pani Iwona Kuśnierczak i pani Joanna Otlewska. Oprawę muzyczną i występ chóru szkolnego, występ uczniów z klasy 5e grających na flażoletach oraz uczniów z klasy 5d grających na bum-bum rurkach przygotowała nauczycielka muzyki pani Jolanta Karge-Kus. Piosenkę angielską zaśpiewały dzieci z klasy 3c pod opieką pani Grażyny Jeszke i pani Marty Dmochowskiej. Żeglarskie szanty zaprezentował szkolny Zespół wokalno-ruchowy „ Wilczki Morskie” pod opieką pani Anny Weier, a życzenia w języku kaszubskim wygłosili Mali Kaszubi pod opieką pani Urszuli Chomickiej. W klimacie morskiej pieśni pokazał się Klub Młodych Gdynian pod opieką pana Stanisława Kudławca i pani Marii Springer , przy wykonanym przez pana Krzysztofa Kaptura gitarowym akompaniamencie. Natomiast uczennicom z klasy 7a i 7j grupy językowej –pod opieką pani Karoliny Abramowicz-Styn i pani Doroty Manelskiej przygrywała na skrzypcach Julianna Kożuchowska – uczennica klasy 7b. W części artystycznej wystąpiła również uczennica klasy 2a Antonia Zatwarnicka oraz chłopcy z klasy 6: Kacper Jabłoński i Wojciech Otlewski. Wspaniała scenografia uroczystości i odświętny wystrój szkoły był dziełem zespołu nauczycieli: pana Paweła Grobisa, pani Lidii Czopek, pani Grażyny Gałka, pani Ilony Sarapuk, pani Beaty Jaulewicz, pani Joanny Drabińskiej, pani Elżbiety Głowienke, pani Danuty Grebin, pani Urszuli Chomickiej, pani Anny Kłodzińskiej, pani Lucyny Szypuły, pani Liliany Koszałka, pani Bożeny Gędziorowskiej, pani Renaty Pyryt, pani Anny Weier, pani Iwony Dymowskiej, pani Karoliny Mikołajewskiej, pani Magdaleny Krzemińskiej, pani Weroniki Śliwińskiej.
Obchodom czterdziestych urodzin szkoły towarzyszyły liczne konkursy i akcje zorganizowane dla uczniów i przez uczniów naszej szkoły. W czwartek 26 kwietnia uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Katarzyny Borek udali się na grób patrona szkoły kpt.ż.w. K.O.Borchardta. Oprócz uroczystej gali Szanowni Goście mogli obejrzeć liczne prezentacje, wystawy, galerie zdjęć i prac uczniów oraz absolwentów naszej szkoły, które można podziwiać do dziś.
Z dumą możemy powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 40 była i jest wspaniałym miejscem na mapie Gdyni. Tworzą Ją niezmiennie mądrzy i wspaniali ludzie, którym na sercu leży dobro i edukacja ich wychowanków.
Wszystkiego najlepszego, najdroższa SZKOŁO!

Uczniowie SP 40 okazali się najlepsi i w pięknym stylu
„Pokonali Smoga”

27 kwietnia 2018 r. w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się uroczysta gala finałowa związana z rozdaniem nagród w IV edycji Miejskiego Konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga”. Ośmioro uczniów naszej szkoły (Mateusz Stój i Bartosz Larysz z kl. IV e, Maja Urmańska i Julia Szapar z kl. V a , Julia Donafeld i Wojciech Otlewski z klasy VI a, Kornelia Stankiewicz z kl. VII c i Aleksandra Smyl z kl. VII e) wzięło udział w etapie międzyszkolnym, który odbył się 13 marca 2018 r. Rekordowa liczba uczestników (jak wspominali organizatorzy, taka liczba przerosła nawet ich oczekiwania) ponad 200 uczestników konkursu z 29 gdyńskich szkół podstawowych, podczas pisania finałowego testu zmierzyło się z zadaniami dotyczącymi m.in. oszczędzania energii, poszanowania powietrza naturalnego, skutkami wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz zjawiskami: smogu, kwaśnymi deszczami, efektem cieplarnianym. W lutym i marcu p. Anna Zatwarnicka spotykała się z chętnymi uczniami i intensywnie przygotowywała ich do konkursu. Podczas licznych spotkań konkursowicze poznawali wiadomości obejmujące zakres konkursowych zagadnień. W trakcie uroczystej gali uczniowie naszej szkoły kilkakrotnie pojawiali się na podium (wszyscy zostali nagrodzeni) otrzymując atrakcyjne nagrody z rąk samego Prezydenta Miasta Gdyni p. Wojciecha Szczurka oraz przedstawicieli głównych sponsorów konkursu. Wśród gdyńskich czwartoklasistów (około 60 uczniów) na II miejscu uplasował się Mateusz Stój natomiast Bartosz Larysz zdobył wyróżnienie. Wśród gdyńskich piątoklasistów (około 60 uczniów) okazaliśmy się najlepsi – Julia Szapar zdobyła I miejsce, a tuż za nią na II miejscu uplasowała się Maja Urmańska. Wśród szóstoklasistów na wyróżnienia otrzymali: Julia Donafeld oraz Wojciech Otlewski. Nasze najstarsze uczestniczki chodzące do klasy siódmej: Aleksandra Smyl stanęła na III miejscu podium natomiast Kornelia Stankiewicz otrzymała wyróżnienie. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali: solarne zabawki edukacyjne, książki, gadżety oraz bilety wstępu do Centrum Nauki Experyment. Gratulujemy wszystkim uczniom. W IV edycji konkursu organizatorzy nagrodzili trzy szkoły, których uczniowie zdobyli największą ilość punktów. Miło nam poinformować, że spośród 29 gdyńskich szkół podstawowych biorących udział w konkursie, nasza szkoła okazała się najlepsza i zajęliśmy I miejsce. Nauczycielem przygotowującym uczniów była p. Anna Zatwarnicka – nauczycielka przyrody.

Zbiórka elektroodpadów
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

26 kwietnia 2018 r. na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ciągu jednego dnia (od 7.00 do 10.30 i od 16.00 do 19.00) bardzo duża liczba uczniów wraz z rodzicami oddawała zużyte sprzęty pochodzące ze swoich gospodarstw domowych. Ilość zgromadzonych elektroodpadów była imponująca. Samochód, który został podstawiony pod szkołę na drugi dzień okazał się zbyt mały, aby wywieść przyniesione odpady. Musiał powrócić kolejny raz. Za każdym razem opuszczał szkolny parking załadowany po same brzegi. Mieszkańcy naszej dzielnicy bardzo ucieszyli się z takiej możliwości pozbycia się zalegających w domu elektrycznych rzeczy. Podkreślali, że tego typu akcja na pewno przyczyni się do oczyszczenia najbliższego otoczenia z tego typu odpadów. Warto podkreślić, że w tegorocznej akcji wzięli udział nauczyciele naszej szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom została poszerzona wiedza i świadomość ekologiczna, w tym poprzez właściwe postępowanie z odpadami jakim jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, co bezpośrednio przełoży się na ochronę najbliższego nam środowiska. Akcja została zorganizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, a koordynatorem w naszej szkole była p. Anna Zatwarnicka. Wyniki akcji zostaną ogłoszone w maju.

Wręczenie nagród
w Konkursie Przyrodniczym „Zielony zakątek”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 24 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 16 odbyło się uroczyste nagrodzenie zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Zielony zakątek”, połączone z wystawą konkursowych prac. Na początku spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekologicznej piosenki przygotowanej przez oddział przedszkolny, a następnie z rąk p. Dyrektor oraz organizatorki konkursu p. Katarzyny Roeske otrzymali dyplomy i nagrody związane z tematyką konkursu. Wśród nagrodzonych prac jury doceniło pracę dwóch naszych uczennic: model ogródka Ewy Bradtke z klasy 6d zajął I miejsce w kategorii klas VI-VII natomiast w kategorii prac IV-V I miejsce zajęła uczennica klasy 5a Maja Błażejczyk. Doceniono również wkład pracy uczennicy klasy 5a Julii Szapar i otrzymała ona również drobny upominek. Każda z biorących udział szkół otrzymała zestaw chemicznych odczynników, które przydadzą się na zajęciach chemii. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII. Zadaniem konkursu było wykonanie makiety przyszkolnego ekologicznego ogródka w dowolnej technice plastycznej. Do makiety należało dołączyć krótki opis zastosowanych elementów wystroju ogrodu, które wywierają pozytywny wpływ na przyrodę(zwierzęta, rośliny, wodę, glebę itp.). Szkolnym opiekunem konkursu była p. Anna Zatwarnicka. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.

Potyczki Morskie 2018'

25 kwietnia 2018 r. odbyły się corocznie organizowane Międzyszkolne Potyczki Morskie klas II i III dla szkół podstawowych zorganizowane przez p. Małgorzatę Domańską-Kluge, p. Joannę Sprenger i p. Annę Kłodzińską. W turnieju brały udział: Szkoła Podstawowa ze Strzebielina, Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska, Szkoła Podstawowa nr 40 oraz 43 z Gdyni. Ośmioosobowe drużyny uczniów klas II i III zmagały się ze sobą w różnych konkurencjach, tematem których była biografia naszego patrona kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę, układały puzzle, konstruowały model żaglowca z papieru i prezentowały piosenki morskie we własnej autorskiej aranżacji. Konkurencje przeplatane były ruchem i połączone z wyścigami zastępów. Po wykonaniu turniejowych zadań zapadł werdykt. Jury przyznało I miejsce drużynom wszystkich, biorących udział w turnieju, szkół. Nagrodą dla każdej z nich był puchar, dyplom oraz lina do gier sportowych. Po potyczkach uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dzieciom i ich nauczycielom gratulujemy sukcesu i zapraszamy za rok.

"Naszej szkole na 40 urodziny"

23 kwietnia 2018 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów klas I a, b i c pod kierunkiem nauczycieli wychowawców p. Joanny Drabińskiej, p. Danuty Grebin i p. Joanny Marii Sprenger z okazji Jubileuszu 40-lecia naszej szkoły. Przedstawienie nosiło tytuł „Naszej szkole na 40 urodziny” i było dopełnieniem przeprowadzonego na przełomie stycznia i marca Konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej pod tym samym tytułem. Uczniowie klas I a, b i c odczytali utwory literackie laureatów konkursu oraz zaśpiewali przygotowane na tę okazję szanty, między innymi „Keję”, „Hej me Bałtyckie Morze”, „I’m sailling”, „Hej-ho żagle staw” i kilka innych. W trakcie uroczystości zostały rozdane nagrody i dyplomy wszystkim laureatom konkursów.

A oto kilka utworów laureatów Konkursu literackiego:

Wiersz – Zuzanna Mikołajewska „Moja szkoła” I miejsce klasa I b
Moja szkoła jak wszyscy dobrze wiecie,
Jest najwspanialsza na całym świecie!
Dziś urodziny obchodzi swe czterdzieste,
A ja jej dumną uczennicą jestem.
Cegiełka po cegiełce była budowana,
Na przyjęcie uczniów świetnie przygotowana.
W szkole pracują super nauczyciele,
A ich uczniowie osiągają sukcesów wiele!
Wilczki Morskie pieśni nucą,
O wyprawach morskich smucą.
Śpiewają też różne przeboje
I są gotowe na kaszubskie podboje.
Moja kochana szkoło
Z Tobą zawsze jest wesoło!
A uczniowie w niebieskich mundurkach
Chodzą za Paniami w sznurkach.

Wiersz – Mateusz Gabatel „Moja szkoła” I miejsce klasa I c
Moja szkoła jest wspaniała,
Dobrze o tym wiem.
I codziennie już od rana
Dzwonkiem wita mnie.
Tu się bawię i pracuję
Tu przyjaźnie nawiązuję.
Tutaj czuję się bezpiecznie,
Tutaj zawsze jest bajecznie!
Jej patron wspaniały
Przykład daje mi,
By Ojczyznę kochać,
Przez wszystkie życia dni.
Moja szkoła ukochana,
Wielkie święto dzisiaj ma!
To czterdzieste urodziny,
Radość w Gdyni niechaj trwa!
Moja szkoło życzę Ci,
Jeszcze wieeeelu pięknych dni!

Wiersz - Amelia Nowak „Moja szkoła ma 40 urodziny” III miejsce klasa I c
Moja kochana szkoło
Dziś obchodzisz swoje urodziny.
Wiesz, ze zawsze jest nam wesoło,
Gdy masz dla nas dobre nowiny.
Lubimy dostawać dobre stopnie
I spotykać się codziennie z nauczycielami
Dzięki tobie postępujemy roztropnie
W naszym życiu kierując się zasadami.
Sto lat Tobie życzymy
Nie zmieniaj się przenigdy
Jutro znowu się zobaczymy
Kochać nie przestaniemy cię nigdy.

Wiersz - Emilia Hoppe z klasy I b „40 lat naszej szkoły”

W czasach dla mnie odległych,
O których od dziadków słyszałam
Szkoła moja powstała,
By młodym wskazywać drogę.
Mijały kolejne lata,
Mama i tata dorośli.
Szkoła wciąż kształci dzieci,
Rozpala w nich ogień mądrości.
Pamiętać o niej będziemy,
Jest światłem latarni morskiej.
By wskazać uczniom kierunek,
Bezpieczny do ich dorosłości.


III Rodzinny Turniej Ekologiczny

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 23 kwietnia 2018 r. odbył się III Rodzinny Turniej Ekologiczny. Piętnaście chętnych rodzin uczestniczyło w ekologicznych zmaganiach, byli to: Magda Konieczna (kl. IV D) z mamą, Martyna Dąbrowska (kl. IV D) z mamą, Julia Oniszczuk (kl. IV E) z mamą, Mateusz Stój (kl. IV E) z bratem, Konrad Kreft (kl. IV E) z mamą, Amelia Krysz (kl. V D) z mamą, Wojciech Otlewski (kl. VI A) z mamą, Ewa Bradtke (kl. VI D) z mamą, Dominika Dudzik (kl. VI D) z mamą, Kornelia Stankiewicz (kl. VII C) z 5-letnią siostrą i mamą, Krzysztof Wrycza (kl. VII C) z siostrą, Szymon Kwiatkowski (kl. VII E) z tatą, Wiktoria Witt (kl. VII E) z tatą. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników turnieju i wyjaśnienia zasad przebiegu konkursu. W drugiej części uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, musieli rozwiązać zróżnicowane zadania, które znajdowały się na ośmiu stanowiskach na holu II piętra. Na zapisanie w karcie odpowiedzi rozwiązań poszczególnych zadań dwuosobowe drużyny miały 5 minut i rotacyjnie przechodziły od stanowiska do stanowiska, przy których m.in. przyporządkowywali daty do ekologicznych świąt, układali odpady w zależności od czasu rozkładu w środowisku, segregowali przygotowane śmieci, wymieniali ekologiczne akcje, które organizowane są w naszej szkole, podawali sposoby zapobiegające zjawisku smogu. Najtrudniejszym zadaniem okazało się ułożenie puzzli, przedstawiających oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym. Ekologiczną rodziną okazała się rodzina Państwa Bradtke - p. Gabriela wraz z córką Ewą zajęli I miejsce, na II miejscu znaleźli się Wiktoria Witt wraz z tatą p. Sławomirem, natomiast trzecie zajął Konrad Kreft wraz z mamą p. Mirosławą. Wyróżnienia otrzymały dwie rodziny: Amelia Krysz z mamą p. Emilią oraz Wojciech Otlewski z mamą p. Joanną. Organizatorka turnieju p. Anna Zatwarnicka podkreślała, że tak naprawdę nie liczą się miejsca, rywalizacja ale chęć spędzenia czasu z najbliższymi na terenie szkoły oraz jak wspomnieli uczestnicy rodzinnych zmagań - wspaniała i bardzo sympatyczna atmosfera.

Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas IV

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 23 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej pt. „Ciepło i bezpiecznie”. Reprezentanci klas czwartych tworzyli drużynę (łącznie sześć drużyn). W pracowni przyrodniczej znajdowało się sześć stanowisk, przy których uczniowie (dwie osoby) rozwiązywali zróżnicowane zadania m.in. rozszyfrowywali ekologiczne znaki, odpowiadali na pytania quizu oraz segregowali odpady. Na rozwiązanie poszczególnych zadań uczniowie mieli 5 minut i rotacyjnie przechodzili od stanowiska do stanowiska. Ekologiczną klasą okazała się klasa IV F, na drugim miejscu znalazły się klasa IV C i klasa IV B, trzecie zajęła klasa IV A natomiast wyróżnienie przypadło klasom IV D i IV E. Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej odbył się w ramach zadań projektu Lidera Lokalnej Ekologii prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna Zatwarnicka.

Światowy Dzień Ziemi

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 kwietnia 2018 r. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, dlatego dzieci z klasy I d i O a wraz z wychowawcami p. U. Chomicką i p. L. Szypuła przygotowały apel w dniu 19 kwietnia 2018 r. dla uczniów klas 1-3, którego celem było promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. Dzieci z oddziału przedszkolnego w przebraniach drzew zaśpiewały dwie piosenki, w których zachęcały do dbania o lasy i ich mieszkańców, po to, abyśmy mogli wraz z przyszłymi pokoleniami żyć na zdrowej i pięknej planecie. Uczniowie klasy pierwszej przedstawiły scenkę, w której ukazali złe zachowanie w stosunku do przyrody i próbę jej naprawienia. Był to moment ekologicznej refleksji nad losem naszej planety. Jak mówi tekst piosenki:” Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus. Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to każdemu. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany”. Pamiętajmy- Ziemia jest tylko jedna!

VI Rajd Borchardtowski

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 21 kwietnia 2018 r. odbył się Międzyszkolny Turystyczny VI Rajd Borchardtowski, rozpoczynający obchody 40-lecia naszej szkoły. Wzięło w nim udział blisko 140 uczniów i ich opiekunów, którzy w kilku grupach, pod opieką przewodników z Oddziału Morskiego PTTK, spacerowali gdyńskimi śladami Karola Olgierda Borchardta. Turyści mieli okazję zwiedzić Dar Pomorza oraz odwiedzić Wydział Nawigacji Akademii Morskiej. Jak co roku dopisała pogoda i świetne humory. Niektórzy dotarli do szkoły nieco zmęczeni, ale wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni z przebytych kilometrów. W szkole czekał na nich posiłek i miłe upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz sponsorów. Opiekunowie grup zapowiedzieli już swój udział w przyszłorocznej edycji imprezy! Głównym organizatorem rajdu był p. Rafał Magulski, którego wspomagali p. Liliana Koszałka oraz p. Andrzej Jończyk – przewodniczący Rady Rodziców.

Klasa 5a złamała matematyczny szyfr w Experymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 kwietnia 2018 r. wraz z p. Katarzyną Borek pełni wrażeń wyruszyliśmy na podbój Experymentu. Na początku wszyscy aktywnie zwiedzaliśmy wystawę znajdującą się w głównej części centrum. Podczas wspólnej zabawy zdobywaliśmy wiedzę z różnych przedmiotów. Mogliśmy w sposób praktyczny utrwalić wiedzę m.in. z przyrody i matematyki. Potem udaliśmy się na długo wyczekiwane przez nas matematyczne warsztaty. Panie prowadzące wytłumaczyły nam na czym polegają warsztaty oraz podzieliły nas na czteroosobowe grupy. Bardzo podobało nam się, ze mogliśmy razem współpracować. Naszym zadaniem było domyśleć się w jaki sposób otworzyć różne kłódki. Za pomocą latarek ze światłem UV musieliśmy odszukać specjalnych znaczków dotyczących kodów potrzebnych do rozszyfrowania haseł. Cieszymy się, ze warsztaty pomogły nam odszukać w sobie różne uzdolnienia matematyczne. Najszybszymi detektywami okazała się drużyna w składzie: Maciej, Krystian Bartek i Magda. Wycieczka była połączeniem fajnej zabawy z nauką – oprac. uczeń klasy 5a Maciej Potrykus.

Ekologiczny wykład z okazji Dnia Ziemi

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 19 kwietnia 2018 r. uczniowie klas VIa spotkali się z przedstawicielem EkoPatrolu Straży Miejskiej - p. Leonardem Wawrzyniak. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o segregacji odpadów. Uczestniczyli w pogadance dotyczącej rodzajów śmieci produkowanych w każdym gospodarstwie domowym. Uzyskali informacje o celu segregacji odpadów. Wykorzystanie tablicy interaktywnej pozwoliło uczniom zapoznać się z odpadami niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi oraz elektrośmieciami. Uczniów bardzo zaciekawił temat dzikich wysypisk i sposobie identyfikacji osób wyrzucających śmieci do lasu oraz kar nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej. Nie zabrakło również informacji o spalaniu odpadów w domowych piecach oraz powszechnie występującym ostatnio smogu. Uczniowie chętnie zmierzyli się z zadaniem polegającym na posegregowaniu odpadów przyniesionych przez strażników. Ekologiczny wykład odbył się w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, którego koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna Zatwarnicka. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska.

Dni Książki w naszej szkole

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W drugim tygodniu kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dni Książki, na które złożyły się różne przedsięwzięcia propagujące czytelnictwo. Na drugim piętrze można obejrzeć gazetkę tematyczną przygotowaną przez p. B. Janulewicz i p. H. Szopińską-Pawełko zachęcającą do sięgnięcia po nowe pozycje, jakie pojawiły się w bibliotece szkolnej.
Odbyły się poprowadzone przez p. H. Szopińską-Pawełko warsztaty czytelnicze pt. „Spotkanie z panem Julianem Tuwimem” dla uczniów klas I b, c, e w oparciu o książkę A. Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” oraz wiersze poety.
Pani B. Janulewicz poprowadziła warsztaty w klasach II a i b na podstawie serii książek M. Widmarka „Biuro detektywistyczne Mai i Lassego”. Celem warsztatów było oczywiście zachęcenie dzieci do czytania książek, tym razem poprzez wprowadzenie do świata poezji i detektywistycznych zagadek.
Panie B. Janulewicz oraz Mir. Andrzejewska wraz z uczniami szkolnego Koła „Caritas” przeprowadziły pięć spotkań w ramach akcji „Poczytaj młodszemu koledze” podczas których starsze koleżanki czytały dzieciom ze świetlicy fragmenty książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek.
Pani H. Szopińska- Pawełko z pomocą uczniów ze szkolnego Koła Caritas zorganizowała i przeprowadziła Konkurs na zdjęcie ze swoją ulubioną książką w fotobudce, w której można było skorzystać z różnych gadżetów typu okulary, wąsy, kapelusze i uczynić swoje zdjęcie ciekawym i zabawnym. Wyniki ogłosimy już wkrótce.
"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."
(Maria Dąbrowska)

Klasa 6a w matematycznym Escape Room’ie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 17 kwietnia 2018 r. wraz z p. Iwoną Kuśnierczak udaliśmy się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Centrum Nauki Eksperyment. Byliśmy na warsztatach matematycznych, które miały nowoczesną formę czyli escape roomu. Poprzez różne zadania musieliśmy złamać szyfr i dostać się do drewnianego pudełka. Dzięki logicznym zagadkom mogliśmy utrwalić sobie wiedzę, którą poznaliśmy na lekcjach matematyki. Bawiąc się w wyznaczonych grupach bardzo przyjemnie spędziliśmy czas. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie wystawy. Wszystkie ekspozycje w Centrum są bardzo imponujące. Czas minął nam bardzo szybko. Wycieczka była połączona z nauką. Chociaż byliśmy tam kolejny raz, bardzo nam się podobało. – oprac. uczennice klasy 6a.

Wystawa prac pt. „Smog”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 16 kwietnia 2018 r. na lekcjach przyrody uczniowie wraz z p. Anną Zatwarnicką oglądali film edukacyjny pt. „Źródła energii” oraz dyskutowali na temat źródeł energii odnawialnej oraz przyczynach zanieczyszczenia powietrza. Na holu II piętra została zaprezentowana wystawa prac przedstawiających zjawisko smogu. Ciekawe plakaty i makiety zostały wykonane przez uczniów klas Va i Vd. Piątoklasiści wykazali się nie lada pomysłowością, dzięki różnym technikom oraz rzeczom, które znajdują się dookoła nas interesująco przedstawili zjawisko smoga. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród całej społeczności szkolnej. Inicjatorką wystawy była p. Anna Zatwarnicka.

IV edycja Miejskiego Konkursu „Pokonaj Smoga”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 kwietnia 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym odbył się etap miejski Konkursu „Pokonaj Smoga” dla uczniów szkół podstawowych. Po eliminacjach szkolnych ośmioro uczniów reprezentowało naszą szkołę w kolejnym etapie. Czwartoklasiści: Bartosz Larysz i Mateusz Stój, dwie uczennice klasy piątej: Julia Szapar i Maja Urmańska, szóstoklasiści: Julia Donafeld i Wojciech Otlewski oraz najstarsze: Aleksandra Smyl i Kornelia Stankiewicz. Uczniowie rozwiązywali test , którego wyniki zostaną ogłoszone na specjalnej gali 27 kwietnia 2018 r. Nauczycielką przygotowującą uczniów do konkursu jest p. Anna Zatwarnicka – nauczycielka przyrody.

Kolejny wspaniały występ

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 12 kwietnia 2018 r. nasi artyści- uczniowie kl.4-7, którzy występowali w Misterium Wielkanocnym, wybrali się wraz z opiekunami p. Ewą Boike, p. Mirosławą Andrzejewską i p. Anną Weier do Fundacji Adaptacja w Gdyni Cisowie. Tam dwukrotnie zaprezentowali wzruszające przedstawienie Wielkanocne. O godzinie 10.00 występowali w dziennym punkcie opieki dla osób starszych dotkniętych chorobą demencji oraz Alzhaimera, a o godzinie 16.00 występ obejrzeli seniorzy należący do Cisowskiego Klubu Seniora w siedzibie fundacji. Ponadto wolontariusza ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali dla seniorów własne wypieki -babeczki wielkanocne, którymi poczęstowali podopiecznych i opiekunów fundacji. Seniorzy byli bardzo wzruszeni podczas oglądania Misterium Wielkanocnego, a wielką radość sprawiły im słodkie wypieki uczniów. Podziękowali artystom i wolontariuszom gromkimi brawami i słodkimi upominkami.

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Chroń siebie i innych
Okres jesienno-zimowy sprzyja licznym zachorowaniom. Kto z nas nie zmagał się z przeziębieniem czy grypą? Co zrobić, aby uniknąć infekcji? Możemy jednak wiele zrobić, by ryzyko zachorowania na grypę znacząco zmalało. Dlatego też uczniowie klas siódmych pod opieką pani Małgorzaty Makiła nauczyciela biologii przygotowali tablice informacyjną dotyczącą grypy, ukazującą jakie są drogi zakażenia i jak zapobiegać temu wirusowi. Profilaktyka w przypadku grypy jest bowiem niezmiernie ważna.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Jak właściwie się odżywać?
W lutym 2018 r. uczniowie klas czwartych w ramach edukacji zdrowotnej poznawali zasady właściwych nawyków żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie. Pod kierunkiem nauczyciela przyrody p.Małgorzaty Makiła uczniowie przygotowali prace przedstawiające piramidę zdrowego żywienia. Na szczególną uwagę zasługują prace wykonane w formie przestrzennej. Są to pierwsze z cyklu zajęć nawiązujących do właściwej formy i sposobu prawidłowego stylu życia.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Co to jest etykieta ?
W marcu 2018 r. uczniowie klas czwartych zapoznali się z tajnikami etykiet produktów spożywczych. Jest to kolejne spotkanie uczniów w ramach zajęć prozdrowotnych przeprowadzone przez p. Małgorzatę Makiła. Każde dziecko miało za zadanie przynieść na lekcje opakowania po produktach spożywczych, które spożywa się w domu. Uczniowie dowiedzieli się co zawiera etykieta i jaka jest jej rola. Zrozumieli, że jako świadomi konsumenci nie mogą ulegać kuszącym kolorowym opakowaniom.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Projekt ,,Pszczoła”
Klasy czwarte powitały wiosnę Projektem ,,Pszczoła”. Uczniowie zapoznali się z życiem pszczół w społeczności ula, dowiedzieli się o budowie i znaczeniu tak ważnych owadów. Każdy zespół wykonał tematyczny poster. Wśród prac znalazły się miododajne rośliny, różne rodzaje miodów czy strój pszczelarza, budowa pasieki, ula. Na lekcji uczniowie mogli zapoznać się z wytworami pszczół: plastry pszczele, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, propolis i jad pszczeli, które w odróżnieniu od głównych produktów pasiecznych, pozyskiwane są przez nieliczne pasieki i to na ogół w małych ilościach. Projekt został przeprowadzony w klasie 4 c i 4f pod opieką p. Małgorzaty Makiły – nauczyciela przyrody.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Higiena ciała - ,,Ja i mój uśmiech”
11 kwietnia 2018 r.w klasach czwartych odbyło się ciekawe spotkanie z panią pielęgniarką, które dotyczyło higieny ciała ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę jamy ustnej, w ramach programu ,,Ja i mój uśmiech”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pogadance zadając wiele pytań. Uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia także doświadczenia , ukazującego wpływ kwasów na odwapnienie zębów i powstawanie próchnicy. Organizatorem lekcji była p. Małgorzata Makiła, koordynator Szkoły Promującej Zdrowie.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Konkurs szkolny ,,Żyj zdrowo!”
Od kilku lat co roku odbywa się szkolny Konkurs dla klas piątych ,,ŻYJ ZDROWO!’’. W tym roku szkolnym odbył się w dniu 13 kwietnia - przystąpiło do niego 5 klas. Uczniowie z poszczególnych klas rywalizowali w dwóch dyscyplinach: wiedzy o zdrowym trybie życia oraz w aktywności fizycznej – gry w dwa ognie. W każdych działaniach dała się odczuć rywalizacja i zapał do wygranej. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia obejmował zestaw pytań, na które zespół udzielał odpowiedzi, ale wiele emocji dostarczyły zespołom konkurencje: ubijanie białka kurzego, nadmuchanie balona czy rozpoznanie nasion roślin wykorzystywanych w kuchni. Zespół klasy 5c zajął I miejsce w składzie: Karolina Peta, Amelia Kuchnowska, Natalia Zarach, II miejsce – klasa 5 d- K. Anczykowski, M. Wróblewska, M. Modzelewski, III miejsce – klasa 5 b- J. Kiedrowska, J. Sąpor, Sz. Fornas Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczyciele: p. Karolina Mielewska -nauczyciel wychowania fizycznego i p. Małgorzata Makiła nauczyciel przyrody.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Biegi młodzieżowe o Puchar Gdyni
22 kwietnia 2018 r. rozpoczęły się biegi młodzieżowe o Puchar Gdyni. Projekt Pucharu Gdyni zakłada współpracę Rad Dzielnic naszego miasta w celu propagowania zdrowego stylu życia. Pierwszy bieg miał miejsce na Witominie Leśniczówka. W tym dniu naszą szkołę wraz z p. Agnieszką Kozłowską dzielnie reprezentowali:
Tosia Kucharska (3C), Amelia Tomaszewska (3D), Wiktoria Spychalska (4E), Bartosz Larysz (4E), Maciej Musioł (4B), Jadwiga Kasprzyk (5A), Jadwiga Kucharska (6A).
Dziękujemy za udział i gratulujemy sportowej postawy.
Zapraszamy również uczniów naszej szkoły na kolejny bieg, który odbędzie się 27 maja w Gdyni Cisowej.
Zapisy na stronie: http:// https://elektronicznezapisy.pl/event/2663.html/.
Galeria zdjęć z biegu: http:// https://elektronicznezapisy.pl/event/2659/gallery.html/.

Gazetka „Pokładowe Wieści z SP 40”

10 kwietnia 2018 r. ukazał się piąty numer gazetki o tematyce morskiej „Pokładowe Wieści z SP40”, przeznaczonej dla uczniów klas I-III. Cieszył się on również powodzeniem wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, czyli dzieci z grup zerowych. W jego przygotowanie zaangażowali się uczestnicy Koła morskiego wraz z opiekunem p. Lilianą Koszałka. Gazetka zawierała informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych z edukacją morską w naszej szkole. Dzięki niej czytelnicy mieli również możliwość poznania sylwetki patrona - kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta oraz przeczytać wierszyki o naszej szkole, w związku z obchodami jej Jubileuszu 40-lecia. Mogli też odnaleźć krzyżówki, rysunki oraz inne ciekawe zadania.
„Pokładowe Wieści z SP40” wydane zostały w tonacji czarno-białej, aby uczniowie mogli wszystkie rysunki pokolorować według własnego uznania.
Odbył się także Konkurs na „Najpiękniejszą gazetkę Pokładowe Wieści z SP40”.
Oto zwycięzcy:
1. miejsce – Radosław Revel kl. 2b
2. miejsce – Nicola Janowska kl. 1a
3. miejsce – Weronika Kostka gr. 0b
Wyróżnienie – Adrian Pawlus kl. 2b
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Przejmujące przedstawienie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Ewy Boike, p. Mirosławy Andrzejewskiej i p. Anny Weier udali się do Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Tam przedstawili Mieszkańcom Domu Misterium Wielkanocne ukazujące mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Ludzie starsi i chorzy bardzo emocjonalnie przeżywali i oglądali to przejmujące przedstawienie. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas odczytali Wielkanocne życzenia i wręczyli na ręce p. dyrektor Lilianny Szewczuk - Putrym samodzielnie wykonaną przepiękną, świąteczną laurkę oraz koszyk z własnoręcznie zrobionymi pisankami. Nasi uczniowie otrzymali w podziękowaniu za występ oprócz gromkich oklasków, drobne upominki.

XX edycja Konkursu ,,Zapraszamy ptaki do Gdyni”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 9 kwietnia 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród dla szkół uczestniczących w XX edycji Konkursu ,,Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Nasza szkoła po raz kolejny zajęła I miejsce wśród szkół i przedszkoli uczestniczących w konkursie. W tym roku uczniowie wykonali 100 karmników i budek lęgowych, spełniających wymogi zawarte w regulaminie . Było to prawdziwe szkolne ruszenie, ponieważ zaangażowali się uczniowie wszystkich klas od I do VII. Prace 15 uczniów zostały nagrodzone i wyróżnione przez komisję. Uczniowie Ci otrzymali nagrody i dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubki ze zdjęciem grubodzioba. W trakcie uroczystości odbyła się prelekcja pt. ,,Zaproś ptaki do naszego miasta” wygłoszona przez dr A.G. Kruszewicza, autora wielu książek o tematyce ornitologicznej. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska.
Podziękowania składamy także rodzicowi ucznia kl.5c panu J. Rutkowskiego za pomoc w przetransportowaniu tak wielu prac.
Koordynatorem konkursu była p.A. Zatwarnicka wspierana przez nauczycieli przyrody p. R. Magulskiego i p. M. Makiła.

Misterium Wielkanocne

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 28 marca 2018 r. - ostatni dzień nauki przed świętami wielkanocnymi był dniem wyjątkowym. Panie katechetki E. Boike i M. Andrzejewska wraz z uczniami kl.4-7 przygotowały Misterium Wielkanocne, ukazujące mękę, śmierć i radość Poranka Wielkanocnego. Barwne stroje, dekoracje, wspaniała muzyka i gra młodych artystów poruszała serca widzów i doskonale wprowadziła w nastrój Triduum Paschalnego. Dla uczniów klas IV-VII była to żywa, niecodzienna lekcja, która pobudzała do refleksji, zadumy i pracy nad sobą oraz napełniała wiarą i nadzieją.

Warsztaty z udziałem klasy 6d w Experymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 marca 2018 r. uczniowie klasy 6d wraz z p. Mirosławą Andrzejewską wybrali się do Centrum Nauki Experyment na warsztaty pt. „Komórka pod mikroskopem”. Podczas oczekiwania na zajęcia odwiedziliśmy interaktywną wystawę. Każdy znalazł coś dla siebie. Dziewczynom podobało się łóżko fakira oraz doświadczenia z wodą. Chłopcy spędzili czas na symulatorze jazdy na trzeźwo i pod wpływem alkoholu oraz sprawdzali swoje umiejętności na wózku inwalidzkim. W drugiej części na zajęciach warsztatowych utrwalaliśmy naszą wiedzę przyrodniczą. Dowiedzieliśmy się jak jest zbudowana i jak funkcjonuje komórka. Ucieszyło nas to , że mogliśmy samodzielnie wykonać swój własny preparat mikroskopowy. Ciekawym doświadczeniem było wykrywanie chloroplastów w szpinaku oraz substancji zapasowych w cebuli. Fajnie, że dzięki tej wycieczce mogliśmy utrwalić wiedzę w inny sposób – oprac. uczniowie klasy 6d.

Niesiemy pomoc potrzebującym

25 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Ewy Boike sprzedawali palmy wielkanocne uczestnikom niedzielnej liturgii w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela. Fundusze uzyskane z palm zostały przekazane na rzecz osób niepełnosprawnych ze wspólnoty „Wiara i Światło”.

Warsztaty chemiczne „Chemia pod napięciem” w Experymencie.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 marca 2018 r. wraz z p. Hanną Szopińską – Pawełko wyszliśmy poza mury szkoły, aby zdobywać wiedzę z chemii w Centrum Nauki Experyment. Na początku warsztatów musieliśmy przygotować się do zajęć. Ubraliśmy się w specjalne fartuchy, nałożyliśmy rękawiczki i ochronne okulary. Dzięki przygotowanym materiałom mogliśmy m.in. zbudować obwód elektryczny za pomocą ziemniaka, który okazał się świetną baterią. Bardzo podobało nam się sprawdzanie przewodzenia prądu w wodzie z cukrem i wodzie z solą oraz dokonanie kolorowej elektrolizy wody. Na wystawie mogliśmy sprawdzić te interaktywne instalacje, na które zabrakło czasu podczas poprzedniej wizyty. Dużym powodzeniem cieszyła się jazda na wózku inwalidzkim oraz ćwiczenia związane ze złudzeniami optycznymi. Chętnie odwiedzimy Centrum ponownie – oprac.uczniowie kl. 7e – Kacper Górecki, Nikola Bazan.

Akcja charytatywna „Wielkanocna pisanka”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W marcu 2018 r. Szkolne Koło Caritas wraz z paniami Beatą Janulewicz i p. Lidią Czopek zorganizowało akcję charytatywną „Wielkanocna pisanka”. Polegała ona na sprzedaży papierowych jajek i kartek wielkanocnych wykonanych przez uczniów naszej szkoły, a także nauczycieli p. Beatę Janulewicz, p.Lidię Czopek, p. Mirosławę Andrzejewską i p. Magdalenę Krzemińską. Dochód ze sprzedaży wielkanocnych jajek i kartek został przekazany rodzicom chorego chłopca Mikołaja z Gdańska, aby wspomóc jego leczenie.

Warsztaty „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W marcu 2018 r. trzy uczennice klasy siódmej: Nikola Bazan, Julia Otto i Kornelia Stankiewicz wraz z p. Anną Zatwarnicką wzięły udział w warsztatach „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”, które odbywały się w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie z innych pomorskich szkół. Warsztaty miały na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania elementów nawigacji w połączeniu z treściami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Podczas dwóch trzygodzinnych spotkań siódmoklasistki uczyły się operowania trójkątami i cyrklem nawigacyjnym, posługiwania się mapą morską, wyznaczania współrzędnych geograficznych, określania położenia statku na mapie, nanoszenia i odczytywania pozycji geograficznej oraz tworzenia zapisów w dzienniku jachtowym. Dziewczyny były bardzo zaciekawione ćwiczeniami i zaangażowały się w pełni w wykonywanie morskich zadań. Po zakończeniu warsztatów, uczestniczki otrzymały specjalny certyfikat.

Grupa 0a poznała superbohatera Matmana

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 15 marca 2018 r. wraz z p. Lucyną Szypułą uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Matematyczni superbohaterowie”, które odbyły się w Centrum Nauki Experyment. Bawiliśmy się wagami szalkowymi – ważyliśmy cukier i mąkę - ale była zabawa! Jako pomocnicy superbohatera – Matmana układaliśmy kulki wg. kolorów oraz bardzo dużo liczyliśmy. Potem spędziliśmy czas na dużej wystawie , zabawy było co niemiara. Mogliśmy wszystko dotykać, bawić się wodą. Szukaliśmy biedronki. Śledziliśmy tropy zwierząt i przechodziliśmy nad przepaścią. Chcemy tam znowu wrócić! – najmłodsi uczniowie ze szkoły, grupa 0 A.

„Czary mary, hokus pokus”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 marca 2018 r. odbyła się kolejna audycja muzyczna pt; „Czary mary, hokus pokus” adresowana do uczniów klas 0-3, która stanowiła uzupełnienie szkolnej edukacji muzycznej. Najmłodsi odbiorcy muzyki poznali syntezator i nietypowe instrumenty muzyczne, na których artyści z Akademii Artystycznej wyczarowywali magiczne sztuczki muzyczne. Zachęcali dzieci do czynnego zaangażowania w tworzenie muzyki i wprowadzili wszystkich w wesoły nastrój sprawiając, że koncert zamienił się we wspaniałą zabawę.

Drugoklasiści w Experymencie

15 marca 2018 r. wraz z wychowawczynią p. Ewą Krym pojechaliśmy na wycieczkę do Experymentu. Podczas wycieczki odwiedzaliśmy różne stanowiska, na których samodzielnie mogliśmy sprawdzać różne zjawiska występujące wokół nas. Mnóstwo zabawy przyniosło nam brodzenie po bagnie. Chłopcy zapamiętają na długo zabawy z wodą, niektórzy byli mokrzy od stóp do głowy. Tworzenie ogromnych wirów wodnych było wspaniałą atrakcją. Wspinaczka na drzewo życia pomogła nam obejrzeć całą wystawę z wysoka. Niektórzy z nas mogli pościgać się z komputerowymi zwierzętami. Na własnej skórze poznaliśmy co to jest trzęsienie ziemi. Dowiedzieliśmy się również jak zadbać o swoje zdrowie. W jaki sposób się odżywiać aby zapobiec chorobą. Wróciliśmy z wycieczki zadowoleni i pełni wrażeń. Opracowali uczniowie klasy 2b.

Wyjście do Experymentu – wrażenia klasy 3d

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 marca 2018 r. pod opieką naszej pani wychowawczyni p. Jolanty Miller odwiedziliśmy Experyment. W Centrum Nauki nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy np. co zrobić, gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz w jaki sposób wyprodukować energię. Poznaliśmy odgłosy jakie wydają różne ptaki oraz nietoperze. Mogliśmy poznać w jaki sposób biegają chomiki w kołowrotku. Ciekawym doświadczeniem było prowadzenie piłki własnym umysłem. Fajne było również poznanie budowy naszego ciała. Dużo naszych kolegów i koleżanek weszło do pokoju z rentgenem oraz domu ustawionym na ukos. Bardzo podobała nam się ta interaktywna wystawa – oprac.uczniowie klasy 3d.

Witaminowe przeżycia klasy 3c w Eksperymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 marca 2018 r. wraz z p. Grażyną Jeszke odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment. Centrum jest miejscem, gdzie można połączyć naukę z zabawą. Pojechaliśmy tam, aby wziąć udział w warsztatach oraz spędzić czas na głównej wystawie. Warsztaty nosiły tytuł „Witaminowy koktajl”. Dowiedzieliśmy się jakie warzywa i owoce dobrze działają na poszczególne części naszego ciała. Układaliśmy karteczki z nazwami produktów na modelu człowieka. Za pomocą specjalnych karteczek – papierków lakmusowych sprawdzaliśmy, który owoc ma najwięcej witaminy C. Mogliśmy trochę poeksperymentować i dodawaliśmy do probówek za pomocą pipetki sok z cytryny lub pomarańczy - tym samym substancja zmieniała kolor. Doświadczenie pokazało, ze najwięcej witaminy C ma cytryna. Poznaliśmy witaminy, które rozpuszczają się w wodzie lub w tłuszczach. Było bardzo fajnie i cytrusowo, bo dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy potrzebnych nam w życiu. Po warsztatach udaliśmy się na wystawę, mogliśmy bawić się znajdującymi się tam eksponatami. – oprac. uczennice klasy 3c: Jola Gryciuk, Oliwia Majewska, Zuzia Zdrojewska, Tosia Kucharska i Kamila Puszko.

Wizyta instruktora żeglarstwa Akademii Żeglowania –
kpt. Macieja Krzesińskiego

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 marca 2018 r. na zaproszenie p. Anny Zatwarnickiej gościliśmy w naszej szkole kpt. Macieja Krzesińskiego - instruktora żeglarstwa Akademii Żeglowania i Yacht Klubu Polski Gdynia. Pan Maciej przyjechał do nas w swoim wolnym czasie aby pomóc uczennicom: Julii Otto i Kornelii Stankiewicz przygotować się do Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. Celem spotkania było utrwalenie takich zagadnień jak: mapa morska i współrzędne geograficzne – przećwiczenie praktycznych zadań na mapie; określanie położenia jednostki na mapie morskiej (nanoszenie i zdejmowanie pozycji); posługiwanie się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym; kursy i namiary oraz morskie jednostki miary – praktyczne zadania na mapie. Dziękujemy Panu instruktorowi za cenne wskazówki i rady oraz praktyczne ćwiczenia na mapie.

„Pyszne babeczki dla fajnej Babeczki”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 08 marca 2018 r. w dniu Święta Kobiet Szkolne Koło Caritas przygotowało słodką niespodziankę dla uczniów naszej szkoły. W stołówce szkolnej na przerwach wolontariusze sprzedawali przepyszne babeczki, ciasteczka oraz ciasta, które sami wcześniej przygotowali. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowanie wśród naszych uczniów. Pieniądze zebrane z akcji przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Witaminowy koktajl klasy 3a w Experymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 marca 2018 r. wraz z p. Renatą Pyryt pojechaliśmy na wycieczkę do Experymentu aby uczestniczyć w warsztatach pt. „Witaminowy koktajl”. Na początku usiedliśmy przy stolikach, które przypominały laboratorium. Stały tam różne szklane naczynia i płyny. Pani, która prowadziła zajęcia podpowiadała nam co mamy robić. Badaliśmy, w którym owocu jest najwięcej witaminy c, dowiedzieliśmy się także, od czego zależy ilość witaminy c w owocach. Okazało się, że im świeższy owoc, tym ma więcej witamin. Zajęcia były bardzo interesujące i ciekawe. Spędziliśmy również czas na interaktywnej wystawie. Każdy z nas znalazł coś ciekawego dla siebie. Fajnie spędziliśmy czas poza murami szkoły. – oprac.uczennica klasy 3a

Warsztaty Szkolnego Koła Caritas

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 07 marca 2018 r. odbyły się „Warsztaty Miłosierdzia” dla członków Szkolnego Koła Caritas prowadzone przez p. Alicję Szostek z Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Uczniowie odkrywali co to znaczy być wolontariuszem i jakie zadania stoją przed Szkolnym Kołem Caritas. Podczas czterogodzinnych warsztatów powstały konkretne pomysły na akcje, które mają pomóc osobom w ich najbliższym otoczeniu.

Matematyczny Escape room w Centrum Nauki Experyment

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 6 marca 2018 r. wraz z wychowawczynią p. Joanną Straszak udaliśmy się na wycieczkę do Centrum Nauki Experyment. Podczas wizyty byliśmy na super warsztatach „Kryptonim Experyment”. Niczym prawdziwi, matematyczni detektywi łączyliśmy wiedzę matematyczną z łamaniem szyfrów. Poszczególne zagadki dostarczały nam nie tylko dobrej zabawy, ale też wzbogacały naszą wiedzę z tego trudnego przedmiotu. Pomysłowe zadania rozwiązywaliśmy w grupach i każdy z nas mógł pomóc złożyć się na wspólny sukces. Po warsztatach zwiedzaliśmy główną wystawę w centrum. Było super i mamy nadzieję, że wybierzemy się do Experymentu ponownie – oprac. uczniowie klasy 6b.

Uroczysta promocja nowej książki dr. Jana Mordawskiego

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 1 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczący się języka kaszubskiego uświetnili swoim występem w Szkole Podstawowej nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni promocję „Atlasu dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów” autorstwa Jana Mordawskiego, który jest książką pomocniczą do nauki języka kaszubskiego. Występ przygotowała p. Urszula Chomicka i p. Anna Kłodzińska.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 01 marca 2018 r. obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dlatego uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Joanną Otlewską złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Antoniego Hedę - Szarego. Walczył o Wolną Polskę, narażał dla kraju życie swoje i swoich najbliższych, znosił tortury i więzienie. Był prześladowany przez władze hitlerowskie i sowieckie. Wytrwał, walczył, bo dla niego BÓG, HONOR, OJCZYZNA były najwyższym dobrem. Cześć Jego pamięci!

Dzień Otwarty Szkoły

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 01 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty pod hasłem: ,,Odkrywcy Czterdziestki”. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczali przybyłym gościom na powitanie Informatory szkolne oraz wyprawkę do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Dzieci, które przyszły do nas z rodzicami ,,odkrywały” szkołę realizując przygotowane dla nich zadania w poszczególnych stacjach tematycznych. Były zabawy morskie z chustą animacyjną w miłym towarzystwie uczennic z zespołu ,,Wilczki Morskie”, zabawy interaktywne, zabawy ruchowe oraz stacja małego artysty z wzorami kaszubskimi. Trenerzy Klubu Sportowego „Delfin” przybliżyli zasady naboru do klasy I sportowej o profilu pływackim. Zwiedzając szkołę „Mali odkrywcy” z otrzymanych elementów układali hasło, którym była myśl przewodnia Szkoły Podstawowej Nr 40 „Nauka najciekawszym rejsem przez życie”, a po jego rozwiązaniu otrzymali gratulacje wraz z Dyplomem Odkrywcy Czterdziestki i słodkim upominkiem. Dzień Otwarty przygotowali nauczyciele: p. A. Weier, p. P. Dzięgiel, p. I. Dymowska, p. W. Śliwińska, p. K. Mikołajewska, p. M. Krzemińska, p. L. Szypuła, p.L. Koszałka, p. R. Pyryt, p. B. Gędziorowska, p. M. Domańska-Kluge, p. G. Jeszke, p. J. Miller, p. B. Ostrowska, p. G. Namysłowska, p. K. Mielewska, p. A. Maćkowiak, p. P.Czoków. Pobyt gości w naszej placówce dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń i emocji. Serdecznie zapraszamy ponownie w nadchodzącym nowym roku szkolnym 2018/2019.

Człowiek jako biomaszyna – wizyta w Experymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 2 marca 2018 r. uczestniczyliśmy w niecodziennej lekcji biologii. Wraz z naszą wychowawczynią p. Małgorzatą Andrzejewską odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment. Uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Człowiek biomaszyna”. Zajęcia były bardzo ciekawe. Tematem głównym była budowa i funkcjonowanie naszego układu pokarmowego. Najbardziej podobały nam się ćwiczenia praktyczne. Na podstawie różnych doświadczeń mieliśmy okazję zobaczyć jak funkcjonuje nasz organizm. Centymetrem mierzyliśmy długość naszego jelita cienkiego. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób transportowane są w różne substancje - przepychaliśmy pokarm w rurce oraz filtrowaliśmy płyny. Po warsztatach odwiedziliśmy wystawę i samodzielnie zdobywaliśmy wiedzę z różnych przedmiotów eksperymentując na interaktywnych instalacjach. Wycieczka bardzo nam się podobała i z chęcią wybierzemy się do centrum ponownie – oprac. uczeń kl. 7c Samuel Daduń.

Czy 4e wypiła w Experymencie „Witaminowy koktajl”?

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 1 marca 2018 r. naszą wychowawczynią p. Karoliną Abramowicz-Styn byliśmy w Experymencie na zajęciach pt. „Witaminowy koktajl”. Wykonywaliśmy na nich doświadczenia związane z witaminami. Badaliśmy kwaśność (pH) cytryn, pomarańczy, papryki, jabłka, kiwi oraz ziemniaka. Okazało się, ze najbardziej kwaśna jest cytryna. Później sprawdzaliśmy w czym rozpuści się witamina C , a w czym witamina D. Mieliśmy także możliwość zrobienia z magicznego proszku i soku z cytryny oraz pomarańczy nowy kolor (mi się udało). Pod koniec zajęć Pani Edukatorka poinformowała nas jaka witamina jest nam bardzo potrzebna. Gdy skończyliśmy zajęcia mogliśmy swobodnie chodzić po całym Centrum Nauki Experyment. Dowiedziałam się jak powstaje trzęsienie ziemi, jakie dźwięki wydają różne gatunki ptaków i dlaczego tak ważny jest zdrowy tryb życia. Opracowała: Basia Trelińska z klasy 4e.

Bezpieczna droga do szkoły

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 28 lutego 2018 r. obie grupy przedszkolne udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, prowadzone przez Funkcjonariusza Straży Miejskiej. Dzieci wzięły udział w pogadance, po której miały do wykonania szereg zadań: rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych oraz układanie ich zdjęć w całość, praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, a także rozpoznawanie po dźwiękach pojazdów poruszających się po drogach. Sprawdzali też w jaki sposób widoczni są piesi mający na sobie elementy odblaskowe. A na koniec atrakcja! Jazda autobusem. Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie fantastycznie. Spotkanie to na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w poruszaniu się po drogach.

Wycieczka do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku
w ramach realizacji programu „Bajanie na fali”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 lutego 2018 r. dzieci uczęszczające na zajęcia Koła morskiego prowadzonego przez p. L. Koszałka udały się na wycieczkę do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku w ramach realizacji programu „Bajanie na fali”, promującego czytanie książek o tematyce morskiej, realizowanego w oparciu o wystawy Narodowego Muzeum Morskiego. Tym razem uczniowie rozpoczęli spotkanie od wysłuchania legendy indyjskiej „Dlaczego ocean ma fale?” z książki Zofii Drapelli „Mity i legendy morskie”. Naszym przewodnikiem, po tym niezwykłym miejscu, była pani Kamila Jezierewska. Następnie obejrzeli łódź pochodzącą z Indii, która jest jednym z eksponatów wystawy ”Łodzie ludów świata”. Posłuchali opowieści o wierzeniach i zobaczyli maski. Potem odnajdywali fragmenty łodzi umieszczone na zdjęciach. Uporali się z tym zadaniem wyjątkowo szybko, choć wcale łatwe nie było. Oglądali też łodzie - tym razem z całego świata, mi. in. z Afryki, obu Ameryk, Europy czy Azji. Przyglądali się z czego są wykonane, czym się różnią, a w czym są do siebie podobne. Następnie wykonywali kolejne zadania: układali puzzle oraz czytali bardzo żartobliwe wróżby. Na końcu obejrzeli łódź z Grenlandii, gdyż niedawno omawiali lekturę „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Cz. Centkiewicza. Wycieczka dostarczyła im nie tylko sporo wrażeń, ale też wiedzy dotyczącej budowy i wykorzystania łodzi, jako jednego z najstarszych środków transportu.

Szkolenie dla klas III i VI z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

22 lutego 2018 r. odwiedziła naszą szkołę grupa uczniów Szkolnego Koła PCK działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni wraz z opiekunem p. T. Kożuchowskim. W ramach realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ratować”, którego szkolnym koordynatorem jest p. E. Głowienke i p. K. Mikołajewska wolontariusze przeprowadzili szkolenie dla klas III z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas III w czasie zajęć z grupą PCK ćwiczyli jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej. Układali osobę nieprzytomną (pozoranta) w pozycji bocznej oraz uczyli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli zasad pomocy poszkodowanemu, który nie oddycha. Zakres takiego samego szkolenia 23 lutego 2018 r. przeszli również uczniowie klas VI. Były to ćwiczenia przypominające i utrwalające zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ pierwsze warsztaty odbyli już kiedy byli w klasie III.
Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Kożuchowskiemu i wolontariuszom z grupy PCK za coroczną współpracę.

„Witamy nowych czytelników w bibliotece szkolnej”

W m-cu styczniu oraz lutym w bibliotece szkolnej odbyły się za zajęcia prowadzone przez p. Beatę Janulewicz dla najmłodszej grupy ucziów pt. „Witamy nowych czytelników w bibliotece szkolnej.” Pierwszoklasiści na podstawie wiersza A. Krzemienieckiej „Lament książki” wzięli udział w pogadance o tym jak należy dbać o książki, dowiedzieli się również jak funkcjonuje biblioteka. Uczniowie klas I mogą korzystać już samodzielnie z biblioteki szkolnej i wypożyczać książki do domu aby w towarzystwie literatury dziecięcej miło mogły spędzić wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze.

Wizyta w Experymencie klasy 7a

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 lutego 2018 r. wraz z p. Grażyną Burandt odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment. Za pomocą doświadczeń Edukatorzy przybliżyli nam tajniki chemii. Ubrani w specjalne fartuchy, okulary i rękawiczki poczuliśmy się na chwilę prawdziwymi chemikami. Wykonywaliśmy różne doświadczenia związane z przewodzeniem prądu za pomocą produktów, które znajdziemy w każdej kuchni. Sprawdzaliśmy czy ziemniak lub cytryna może być źródłem prądu. Odkryliśmy jakie roztwory przewodzą prąd i wykonywaliśmy kolorową elektrolizę. Po warsztatach udaliśmy się na stałą wystawę gdzie mogliśmy samodzielnie korzystać z wszystkich interaktywnych zabaw. Fajnie, że mogliśmy poza ławkami szkolnymi zdobywać jakże ciekawą wiedzę. Opracowali uczniowie klasy 7a.

Spotkanie z Seniorami

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 21 lutego 2018 r. dzieci ze świetlicy szkolnej odwiedziły osoby niepełnosprawne w świetlicy Fundacji Adaptacja. Radość na twarzach pensjonariuszy wywołało przedstawienie pt. ,,Cyrk” przygotowane przez dzieci skupione w świetlicowym Klubie Pasjonata ,,Mały Artysta” pod kierunkiem p. Anny Weier. Ponadto dzieci przyniosły pensjonariuszom słodki upominek w postaci czekoladowych babeczek, które zostały upieczone w szkole na zajęciach w ramach świetlicowego Klubu Pasjonata ,,Złota rączka” pod kierunkiem pań: M. Krzemińskiej i P. Dzięgiel. Spotkanie sprawiło wiele przyjemności zarówno osobom chorym, jak i dzieciom.

Doświadczenia, które można zrobić w domu – wycieczka kl. 2a

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 14 lutego 2018 r. wraz z p. Elżbietą Głowienke – naszą wychowawczynią udaliśmy się na specjalną lekcję „Domowe laboratorium” do Experymentu. Już po wejściu do laboratorium poczuliśmy się jak prawdziwi chemicy ponieważ ubraliśmy się w specjalne białe fartuchy, które chroniły nasze ubrania przed pobrudzeniem. Następnie Panie Edukatorki wyjaśniły nam jak nazywają się i do czego służą rzeczy poukładane na stolikach np. pipeta, stojak, zlewki. Na początku obejrzeliśmy fajny film w którym Pan Kulka otrzymał paczkę od swojego kolegi chemika. W niej znalazła się instrukcja jakie rzeczy, które znajdziemy w domu będą potrzebne do doświadczeń. Super doświadczeniem było kolorowe mleko. Do trzech zlewek z mlekiem wsypaliśmy białe proszki, które po wymieszaniu zmieniły kolor mleka. Wszystkim podobały się wybuchające wulkany ale najwięcej śmiechu i radości przyniosły bańki. Panie prowadzące dały nam specjalne rękawiczki dzięki którym mogliśmy łapać bańki mydlane. Po wielkim szaleństwie udaliśmy się na główną wystawę. W grupkach mogliśmy dotykać, próbować i sprawdzać wszystkie eksponaty. Najbardziej podobało mi się trzęsienie ziemi oraz jazda na wózku inwalidzkim. Chodziłam również po błocie i sprawdzałam jak wolno rosną góry. Szkoda, że musieliśmy wrócić tak szybko do szkoły ale Pani obiecała, ze znowu tu wrócimy. Opracowała: Antonia Zatwarnicka z klasy 2a.

Lekcja biologii w Experymencie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 14 lutego 2018 r. wraz z p. Anną Zatwarnicką wybraliśmy się do Centrum Nauki Experyment na biologiczne zajęcia pt. ”Człowiek biomaszyna”. Po wejściu do centrum od razu przypomnieliśmy sobie o święcie , które miało miejsce w tym dniu. Za pomocą połączonych rąk zamknęliśmy obwód i uruchomiliśmy instalację elektryczną, czego efektem było zapalenie się pięknego serca. Podczas warsztatów najbardziej podobało nam się samodzielne wykonywanie doświadczeń. Sprawdzaliśmy np. szybkość trawienia substancji. Wiele emocji wywołało przepychanie pokarmu przez rurkę symbolizującą przełyk. Po warsztatach spędziliśmy czas na wystawie. Najfajniejsza była symulacja jazdy samochodem na trzeźwo i po spożyciu alkoholu oraz rekonstrukcja trzęsienia ziemi. Wizyta na wystawie oraz na warsztatach były świetnym momentem na przypomnienie sobie wiadomości do pracy klasowej z biologii. Było super. – oprac. uczennica kl. 7e Nikola Bazan.

Kiermasz serduszek walentynkowych w bibliotece szkolnej

Po feriach zimowych w bibliotece odbył się szkolnej kiermasz serduszek walentynkowych wykonanych przez uczniów klas IV-V oraz członków szkolnego Koła „Caritas”. Organizacją kiermaszu zajęły się nauczycielki p. Mirosława Andrzejewska, p.Lidia Czopek, p. Beata Janulewicz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na cele dobroczynne dla uczniów naszej szkoły

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w świetlicy szkolnej zorganizowała została przez panie: P. Dzięgiel, K.Mikołajewską, W.Śliwińską, M. Krzemińską, I. Dymowską, we współpracy z paniami katechetkami J. Polmańską, A. Kłodzińską oraz p. J. Karge – Kus, p. P. Gobisem i p. M. Głębiowskim uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zaproszono babcie i dziadków uczniów uczęszczających do świetlicy z klas 0 – III. Wszystkich gości powitała kierownik świetlicy p. Anna Weier, a następnie uczniowie z kl. IIIA, uczestnicy świetlicowego klubu „Mały Artysta” oraz chór szkolny wystąpili w spektaklu bożonarodzeniowym pt. ,,Paczka szczęścia”. Po przedstawieniu wszyscy goście zostali zaproszeni do szkolnej jadalni na słodki kawowo-herbaciany poczęstunek, podczas którego dzieci umilały czas wyjątkowym gościom piosenką i wierszami oraz obdarowały ich laurkami z życzeniami oraz gorącymi uściskami. Na zakończenie wszyscy zacni goście obejrzeli przedstawienie ,,CYRK” w wykonaniu dzieci świetlicowego klubu ,,Mały artysta” pod kierunkiem p. A. Weier. Mali artyści pokazali tresurę koni i lwów, pokazy sztukmistrza oraz taniec na linie, wszystko przy bardzo wesołej muzyce cyrkowej.

Występy uczniów w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Wszystkich przybyłych powitał p. Robert Witkowski. Spotkanie uświetniły występy naszych uczniów: zespołu wokalno-ruchowego „Wilczki Morskie” prowadzonego przez p. Annę Weier oraz chóru szkolnego pod dyrekcją p. Jolanty Karge - Kus. Uczniowie zaprezentowali repertuar morski oraz świąteczny, zapraszając również do wspólnego śpiewania licznie zgromadzoną publiczność. Po występie na dzieciaki czekał słodki poczęstunek oraz drobne upominki w postaci kubków, linijek, magnesów i książek związanych tematycznie z latarniami morskimi polskiego wybrzeża. Przed występem uczniowie mieli sposobność zwiedzenia wraz z przewodnikami Muzeum i obejrzenia najciekawszych eksponatów. Następnie głos zabrał p. Prezes Towarzystwa – dr Fryderyk Tomala, przybliżając zebranym działania Towarzystwa w ubiegłym roku i planach na rok następny. Potem p. Dyrektor – dr Jerzy Litwin, przedstawił najciekawsze fakty z działalności Muzeum oraz plany na przyszłość, m.in. budowę w Łebie nowego oddziału poświęconego morskiej archeologii podwodnej. Spośród zebranych członków Towarzystwa, chęć wystąpienia zgłosił p.Edward Olewiński – Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych, były dowódca ORP „Orzeł”. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali referatu „Polska flota handlowa w latach 1989 -2017” wygłoszonego przez p. red. Jerzego Drzemczewskiego.
Cieszymy się, że mogliśmy wystąpić przed tak zacnym gronem naszych przyjaciół. Wyjazd ten na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

Karnawał 2018’

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 stycznia 2018 r. w ostatni dzień przed feriami zimowymi było w naszej szkole bardzo hucznie. Wśród kolorowych dekoracji wykonanych przez p. Pawła Grobisa oraz p. Mariusza Głombiowskiegoodbyły się bale karnawałowe prowadzone w klasach 0-III przez p. Weronikę Śliwińską i p.A gnieszkę Kozłowską, a w klasach IV-VII przez p. Joannę Otlewską i p. Katarzynę Borek. Dzieci w przepięknych strojach świetnie bawiły się wraz z wychowawcami w rytmie wesołej muzyki i uczestniczyły w zorganizowanych dla nich konkursach. Wspólna zabawa umożliwiła wszystkim spędzenie czasu w miłej atmosferze i przyniosła wiele radości.

Bezpieczne Ferie zimowe 2018’

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 stycznia 2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pana Radosława Ptasińskiego z Gdańskiego Ratownictwa Wodnego , mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych- podczas zabaw na śniegu, a szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. Prezentacja multimedialna uatrakcyjniona pokazem umiejętności psa ratowniczego Deivera i bezpośredni kontakt z labladorem zapewne sprawią, że dzieci będą lepiej pamiętały jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych, ale też będą bardziej wrażliwe na potrzeby czworonożnych przyjaciół. Dziękujemy panu Radosławowi Ptasińskiemu za cenne wskazówki, które przyczynią się do rozważnych i bezpiecznych zachowań dzieci oraz rodzicowi panu Tomaszowi Buksińskiemu, z którego inicjatywy po raz trzeci mogliśmy w szkole gościć wspaniałą drużyną ratowniczą.
Życzymy wszystkim wspaniałego wypoczynku i bezpiecznych ferii zimowych.

Apele w klasach 0-VII

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 25 i 26 stycznia 2018 r. w poszczególnych grupach wiekowych odbyły się apele podsumowujące osiągnięcia uczniów w I okresie roku szkolnego 2017/2018, podczas których wręczono nagrody i dyplomy za udział uczniów i ich sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominano także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Apelowano o rozwagę w trakcie zabaw na śniegu, przestrzegano przed nadmiernym korzystaniem z komputerów i przed kontaktami z nieznajomymi. W młodszej grupie wiekowej apel zakończył wspaniały Koncert noworoczny w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów, który wprowadził wszystkich w miłą atmosferę nadchodzących ferii.

Koncert noworoczny
w trzech językach obcych

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 18 stycznia 2018 r. odbył się w naszej szkole Koncert noworoczny, aby wspólnie świętować i razem kultywować piękną, polską tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tegorocznego koncertu uczniowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu swoich koleżanek i kolegów z klas: IV b, IV e, VII a, VII b i VII j. Koncert wprowadził wszystkich obecnych w niepowtarzalny świąteczny klimat, a uczniowie zaprezentowali publiczności znane utwory w oryginalnych aranżacjach, w trzech różnych językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. W programie koncertu znalazły się m.in. takie utwory jak: „Stille Nacht, heilige Nacht”, „Feliz Navidad”, „Merry Christmas Everyone”, „O Tannenbaum”, „Con mi burrito sabanero”, „Jingle Bells”. Organizatorami koncertu były nauczycielki języków obcych: p. Karolina Abramowicz - Styn, p. Marta Dmochowska, p. Dorota Manelska i p. Weronika Śliwińska.

Czy grupa 0b to matematyczni bohaterowie?

19 stycznia 2018 r. razem z p. Lilianą Koszałką pojechaliśmy na wycieczkę do Centrum Nauki „Experyment”, aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych „Matematyczni superbohaterowie”. Zajęcia zapadły nam w pamięci, gdyż musieliśmy wykonać kilka zadań, aby pomóc Matmanowi uratować matematyczną krainę Matlandię. Szczególnie podobało nam się ważenie, rozszyfrowywanie kodu i liczenie piłek. Chętnie też obejrzeliśmy salę wystawową. Dużym powodzeniem wśród naszych kolegów i koleżanek cieszyły się doświadczenia z wodą, trzęsienie ziemi, kubki smakowe czy poszukiwanie pieczątek ze śladami zwierząt. Szkoda, że czas w Centrum Nauki Experyment płynie tak szybko i musieliśmy wracać do szkoły – oprac. uczniowie grupy 0b.

Misterium bożonarodzeniowe

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 stycznia 2018 r. w auli św. Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbyło się spotkanie opłatkowe katechetów archidiecezji gdańskiej z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem. W spotkaniu zorganizowanym przez wydział katechetyczny gdańskiej kurii wzięli udział przedstawiciele kuratorium i władz oświatowych z panią Moniką Kończyk - pomorskim kuratorem oświaty. – „Praca nauczyciela jest niezwykle ważna, gdyż naszym podstawowym celem jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia” – mówiła pani kurator. Głos zabrał także pan Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Za pracę podziękował katechetom ks. Tyberiusz Kroplewski, dyrektor wydziału katechetycznego gdańskiej kurii. – „Pamiętajcie, że jesteście tymi, którzy niosą Chrystusa do uczniów. Chciałem wam podziękować za to pierwsze półrocze - za waszą pracę, za wkładane w nią serce, wysiłek, a także za zaangażowanie we wprowadzanie dzieci i młodzieży w tajniki wiary” - mówił. – „Życzę wam, abyście w swoich szkołach byli aniołami pokoju i dobra” - dodał na zakończenie arcybiskup. Uroczystość uświetniło Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni. Po przedstawieniu kapłani, siostry i bracia zakonni oraz katecheci świeccy przełamali się opłatkiem z arcybiskupem, biskupami oraz zaproszonymi gośćmi.

„Jajo w sieci”

10 stycznia 2018 r. uczniowie klas V i VI obejrzeli spektakl edukacyjny pt. „Jajo w sieci”, który opowiada o dwóch rywalizujących ze sobą światach: realnym i wirtualnym. Uwrażliwia dzieci na ryzyko, wynikające ze zbyt częstego korzystania przez nich z elektroniki i Internetu, w których najważniejsze stają się dla nich aplikacje, programy, osiągnięcia w grach. Sztuka opowiada o uniwersalnych, życiowych wartościach, uczy postaw prospołecznych i pobudza do kreatywnego myślenia i działania, ukazując konsekwencje nadmiernego obcowania z cyberprzestrzenią.

Niesiemy pomoc potrzebującym

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 06 stycznia 2018 r. w dniu Święta Trzech Króli nasi wolontariusze hospicyjni pod opieką p. Anny Weier i p. Mirosławy Andrzejewskiej uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego miasta. Podczas Orszaku wolontariusze kwestowali na rzecz Gdyńskiego Hospicjum im. Świętego Wawrzyńca zbierając pieniądze dla nieuleczanie chorych ludzi.

Koncert kolęd

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 06 stycznia 2018 r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele św. Wawrzyńca w Gdyni odbyło się wspólne Bożonarodzeniowe Kolędowanie z udziałem chórów Viola z Parafii św. K.Boromeusza oraz Chóru Dziecięcego naszej szkoły „Sorriso”. Koncert pod dyrekcją p. Jolanty Karge-Kus odbył się w ramach spotkania opłatkowego dla osób samotnych, zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Wielki Kack. W programie występu znalazło się ok. 25 kolęd i pastorałek oraz wiersze polskich poetów.

„Anioły są wśród nas”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 21 grudnia 2017 roku grupa dzieci z kl.7b wraz z wychowawcą p. Jolantą Karge-Kus wyruszyła na ulice Gdyni Chyloni w ramach akcji „Anioły są wśród nas”. Akcja polegała na bezinteresownym rozdaniu kartek z życzeniami świątecznymi przypadkowo spotkanym ludziom. Kartki – ok.170 sztuk, zostały wykonane wspólnym wysiłkiem przez uczniów klasy 7b oraz klasy gimnazjalne 3a i 3b. Ze strony napotkanych osób akcja spotkała się przeważnie z pozytywnym przyjęciem.Jasełka

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 22 grudnia 2017 r. przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły mogli śledzić losy małej ,nieszczęśliwej dziewczynki oczekującej wymarzonego prezentu pod choinką. Dzięki niebiańskiej pomocy smutne dziecko zaczęło rozumieć co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia i ile szczęścia daje dzielenie się z innymi ludźmi łaskami od Boga. Historię zaprezentowali uczniowie klas młodszych przygotowani przez panie: Joannę Polmańską, Annę Kłodzińską, Annę Weier, Małgorzatę Trzebiatowską, Jolantę Karge –Kus przy scenografii pana Pawła Grobisa.

I ty możesz zostać świętym Mikołajem

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził ksiądz Wadim Prasjanoj, proboszcz z katolickiej parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Postawach – Republika Białoruś. Już po raz czternasty przed Świętami Bożego Narodzenia koordynator akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” p. Anna Kłodzińska zorganizowała w szkole zbiórkę słodyczy oraz artykułów szkolnych dla dzieci z Białorusi. Jak co roku, nauczyciele naszej szkoły, uczniowie klas 0-3, ich rodzice i znajomi, całym sercem zaangażowali się w przygotowanie upominków świątecznych. Wyrazy wdzięczności i podziękowania jakie otrzymaliśmy z rąk księdza proboszcza świadczą o tym, iż podczas Świąt Bożego Narodzenia sprawimy tamtejszym dzieciom dużo radości. Każdy, kto włączył się we wsparcie akcji otrzymał w podziękowaniu dyplom oraz zapewnienie o modlitwie

Spotkania w Dyskusyjnych Klubach Edukacyjnych

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji kampanii społecznej „Ja czytam” organizowanej przez wydawnictwo OPERON. Pani Hanna Szopińska-Pawełko prowadzi Dyskusyjne Kluby Edukacyjne dwóch grup uczniów z klasy IIId (wych. p. J. Miller) i III c (wych. p. G. Jeszke). Spotkania w klubie rozbudzają w dzieciach miłość do książek, sprzyjają rozmowie na ważne tematy takie jak uczucia, marzenia, przyjaźń oraz budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami. Niewątpliwie prowadzą do nowych odkryć, nowych przeżyć – do rozwoju. Spotkania z dobrą, wartościową książką bądź filmem dają uczestnikom dużo radości i satysfakcji.

Bożonarodzeniowe kolędowanie

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 20 grudnia 2017 r. Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie p. Joanna Otlewska i p. Katarzyna Borek wraz z Chórem Szkolnym „Sorriso” i p. Jolantą Karge-Kus udali się do podopiecznych Fundacji Adaptacja,Domu Opieki o. Pio w Gdyni Cisowej. Dzieci odwiedziły te miejsca z kolędą, by obdarować seniorów i mieszkańców Domu Opieki dobrym słowem, wierszem, uśmiechem i muzyką płynącą ze skrzypiec, trąbki, gitary. Było to niezwykle wzruszające spotkanie nie tylko dla odbiorców, ale także i młodych wykonawców.

Finał VII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 16 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z” dla klas IV-VI gdyńskich szkół podstawowych, którego organizatorami byli p. Anna i p. Maciej Zatwarniccy. Honorowy patronat nad konkursem objął Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Bartosz Bartoszewicz. Temat przewodni VII edycji konkursu brzmiał: „Z ekologią za pan brat”. Konkurs organizowany był w dwóch etapach: I -szkolnym (część I –test, część II –prezentacja multimedialna) oraz II –międzyszkolnym (ćwiczenia praktyczne z przyrody i informatyki). Konkurs przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2017 r. w oparciu o rozesłany do szkół regulamin. W siódmej edycji wzięło udział ponad 300 uczniów z piętnastu gdyńskich szkół: SP 8, SP 10, SP 12, SP 13, SP 17, SP 18, SP 26, SP 34, SP 37, SP 39, SP 44, SP 47, SP 48, Gdyńskiej Szkoły Społecznej i SP 40. W dniu finału do szkoły przyjechało 45 najlepszych uczniów wraz z opiekunami. Po przeprowadzeniu części praktycznej odbyło się uroczyste podsumowanie wyników. Nagrody otrzymali: w klasyfikacji indywidualnej: I m-ce – Mateusz Guzek (SP 12); II m-ce – Jadwiga Kucharska (SP 40); III m-ce – Mikołaj Łapiński (SP 18) . W klasyfikacji drużynowej: I m-ce – SP 12 ;II m-ce – SP 18 ; III m-ce – (SP 40). Wszyscy uczniowie biorący udział w finale oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali bawełniane torby z logo konkursu, komputerowe upominki oraz podziękowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w tegorocznej edycji organizatorom udało się pozyskać fantastyczne nagrody od sponsorów: Restauracji „Nordowy Mol” z Celbowa, Centrum Nauki Experyment, Multikina Rumia, firmy FOX Recykling, Spółki PEWIK Gdynia oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Piękny świąteczny wystrój oraz pyszne smakołyki wprowadziły wszystkich obecnych w bożonarodzeniowy nastrój.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.

Bądźmy bezpieczni

W dniach 18-21 grudnia 2017 r. odbyły się apele w grupach wiekowych klas 0-3 i 4-7, podczas których zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych i powitania Nowego Roku. Apelowano o ostrożność i właściwe obchodzenie się z fajerwerkami, sztucznymi ogniami oraz o ograniczenie korzystania z elektronicznych nośników informacji jakimi są Internet czy gry komputerowe na rzecz wspólnie spędzonych chwil z rodziną podczas nadchodzących świąt.
Przypomniano numery telefonów alarmowych i zachęcono uczniów do udziału w Konkursach kalendarzowych 2018 ogłoszonych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej, których celem jest min. popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Podczas apeli wręczono uczniom podziękowania za ich liczny udział w akcjach charytatywnych oraz nagrody za osiągnięte sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych.
W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia pięknym wykonaniem artystycznym piosenek i wierszy wprowadziły nas wyróżnione w Konkursie Piosenki i Poezji Świąteczno-Zimowej uczennice kl.1-3.

Grudzień’70

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Z okazji rocznicy Grudnia’70 odbyły się szkolne akademie, w której udział wzięli uczniowie zrzeszeni w Klubie Młodych Gdynian. Uczniowie wystąpili w przedstawieniu słowno-muzycznym zatytułowanym „Polskie Miesiące – Grudzień 1970 r.”
17 grudnia 1970 r. uczniowie z Klubu Młodych Gdynian uczestniczyli w gdyńskich uroczystościach nawiązujących do wspomnianych wydarzeń. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Polskie Miesiące – Grudzień 1970 r.” w aranżacji Krzysztofa Kaptura i Marii Joanny Sprenger. Autorem i reżyserem przedstawienia jest nauczyciel historii - Stanisław Kudławiec.

Koncert kolęd w siedzibie PKP Wars

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 19 grudnia 2017 r. na zaproszenie Dyrekcji PKP Wars w Gdyni uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w Klubie Młodych Gdynian wystąpili w Koncercie kolęd dla pracowników przedsiębiorstwa oraz we wspólnym Opłatku. W tym wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity. Uczniowie zostali zaproszeni do stołu wigilijnego i otrzymali pamiątkowe upominki. Do występu uczniów przygotował p. Krzysztof Kaptur we współpracy z p. Marią Joanną Sprenger i p. Stanisławem Kudławcem.

„Bogowie Olimpu w naszej szkole”

14 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Bogowie Olimpu w naszej szkole” przygotowane przez uczniów z klasy 6a, 6c i 5b należących do Kółka teatralnego, którego opiekunami są pani Iwona Kuśnierczak i Joanna Otlewska. Postacie mitologiczne w kabaretowym wydaniu bardzo spodobały się widowni, gdyż nagrodziła ona młodych aktorów gromkim śmiechem i rzęsistymi brawami. Barwne stroje nawiązujące do epoki starożytnej Grecji dopełniły całości doskonałego występu. Kabaret poprzedzony został prezentacją multimedialną na temat historii teatru, którego korzenie sięgają do odległych czasów Antyku. Pod koniec pokazu publiczność wzięła udział w quizie, a słodkie nagrody za poprawne odpowiedzi mocno zdopingowały zgromadzonych piątoklasistów do udziału w zabawie. Warto dodać, że przedstawienie w tym samym dniu - po południu - mogli też obejrzeć rodzice i bliscy, którzy nie kryli dumy z występu swoich dzieci, wyrażając nadzieję na zobaczenie ich w kolejnych spektaklach. Wszystkim aktorom oraz chłopcom z sekcji sprzętu nagłaśniającego pragniemy pogratulować i podziękować.

Kiermasz kartek świątecznych w bibliotece szkolnej

W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się w bibliotece szkolnej kiermasz pocztówek świątecznych wykonanych przez uczniów klas IV-V oraz członków szkolnego Koła „Caritas”, którego opiekunką jest p. Mirosława Andrzejewska a także przez nauczycieli p.Lidię Czopek, p. Beatę Janulewicz, p. Hannę Szopińską-Pawełko, p. Magdalena Krzemińska. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rzecz Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

Kiermasz Świąteczny w świetlicy

6 grudnia 2017 r. świetlica szkolna rozpoczęła kiermasz świąteczny, na którym rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli zakupić różnego rodzaju artykuły i ozdoby świąteczne do swoich domów lub obdarować nimi kogoś bliskiego. Wszystkie ozdoby zostały wykonane w świetlicy szkolnej przez nauczycieli, we współpracy z uczniami i rodzicami, którym składamy serdeczne podziękowania. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem i uznaniem. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony został na pomoc Gdyńskiemu Hospicjum dla dzieci ,,Bursztynowa Przystań”.

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

7 grudnia 2017 r. uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczyli w obchodach150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyły się w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Orłowie. Wcześniej złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Wspaniały człowiek, wielki wódz przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości,którą utraciliśmy na 123 lata. Dzięki Marszałkowi i jego żołnierzom żyjemy dziś w wolnym kraju. W obchodach wziął udział - jako gość honorowy - pan prof.zw.dr. kpt.ż.w. Daniel Duda, który wręczył na ręce opiekuna SU pani Joanny Otlewskiej medal dla naszej szkoły upamiętniający 96. ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy Prezesowi Polskiego Towarzystwa Nautologicznego zapewniając o dalszej owocnej współpracy.

Wizyta świętego Mikołaja

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 6 grudnia 2017 r. w naszej szkole dzieci mogły spotkać świętego Mikołaja, któremu towarzyszył orszak aniołów utworzony przez uczniów kl. 3 a. Worki pełne prezentów dotarły do grzecznych dzieci z klas 0-3. W przygotowanie oczekiwanego przez wszystkich miłego spotkania zaangażowali się wychowawcy klas z paniami katechetkami Joanną Polmańską, Anną Kłodzińską i wychowawczynią kl. 3a panią Małgorzatą Trzebiatowską.

„Święta Bożego Narodzenia na starych pocztówkach”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w bibliotece szkolnej można oglądać wystawę pt. „Święta Bożego Narodzenia na starych pocztówkach”. Na dwóch tablicach zostały wyeksponowane reprodukcje sześćdziesięciu pocztówek pochodzących z czasów PRL (1945- 1989) oraz ze Stanów Zjednoczonych (1940- 1980). Wystawę, którą przygotowała p. Beata Janulewicz, będzie można oglądać do końca stycznia. Serdecznie zapraszamy.Talent dla wspólnoty

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Konkursie TALENT DLA WSPÓLNOTY, który realizowany jest w ramach projektu TALENT I DOBRO WSPÓLNE dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w programie FIO 2017, którego celem było pokazanie jak wiele można zrobić z własnym potencjałem. Na uroczystą galę wręczenia nagród oraz konferencję, która odbyła się 28.11.2017 r. zostały zaproszone: Agata Zmuda-Trzebiatowska kl. 6a, Jadwiga Kucharska kl. 6a. Uczennicom towarzyszyła im pani Iwona Kuśnierczak oraz Emilia Tofil kl. 7b, którą wspierał swoją obecnością tata. Agata, Jadzia i Emilia zdobyły III miejsce. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że rozwijają swój talent i dzielą się nim z innymi Podczas konferencji eksperci zaprezentowali aktualny stan badań na temat odkrywania i rozwijania indywidualnych uzdolnień. Przemawiali dr hab. Grzegorz Grochowski, PWTW; dr hab. Witold Toczyski, UG; dr Maria Marcińczuk, UG; prof. dr hab. Krzysztof Diks, UW. Następnie odbyła się bardzo ciekawa debata oksfordzka, której temat brzmiał: Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?

„Kochasz zwierzęta, więc możesz im pomóc”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W listopadzie w naszej szkole uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Katarzyny Borek i Joanny Otlewskiej zorganizowali akcję charytatywną pod hasłem „Kochasz zwierzęta, więc możesz im pomóc”. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły przez miesiąc przynosili koce, duże ręczniki czy karmę dla psów i kotów ze schroniska CIAPKOWO w Gdyni. W piątek 1 grudnia zawieźliśmy "prezenty" zwierzakom. Pamiętajmy, że zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem.

Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 29 listopada 2017 r. uczniowie klas pierwszych przystąpili do realizacji zadań programu prewencyjnego skierowanego do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, dzięki któremu będą mogły poznać zasady bezpiecznego zachowania się w codziennych sytuacjach. Na spotkaniu z panią funkcjonariuszką policji dzieci dowiedziały się, że policjant jest przyjacielem i pomaga żyć bezpiecznie. Otrzymały kamizelki odblaskowe oraz podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń, dzięki którym wychowawcy klas będą mogli kształtować bezpieczne postawy uczniów.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 listopada 2017 r. uczniowie klas 0 – 3 uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Uczniowie poznali historię święta, recytowali wiersze i śpiewali piosenki o misiach. Dla dzieci w tym dniu Mały Samorząd Uczniowski przygotował wiele atrakcji: zabawy, konkursy, quizy i rysowanie misiów. To był dzień pełen wrażeń.

„Stop agresji i przemocy”

21 listopada 2017 r. odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V pt. „Stop agresji i przemocy”, przeprowadzone przez specjalistów z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem”. Ideą zajęć było zapobieganie i zmniejszenie agresji i przemocy w społeczeństwie. Podejmowane działania nakierowane były na dostarczenie uczniom informacji na temat złości, agresji, przemocy oraz wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jako alternatywę do zachowań przemocowych wskazywano tolerancję, akceptację, pozytywne nastawienie do innych, budowanie atmosfery współpracy i życzliwości. Zapewne zajęcia pozwoliły uwrażliwić uczniów na specyfikę problemu. Pamiętaj: „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”.Warsztaty z wychowania komunikacyjnego

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W dniach 13-21 listopada 2017 r. uczniowie klas 4 i 5 uczestniczyli w realizacji programu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z wychowania komunikacyjnego, którego celem było kształtowanie postawy świadomego użytkownika miejskiego transportu zbiorowego. Podczas interaktywnej zabawy, uczniowie w praktyczny sposób korzystali z rozkładów jazdy, samodzielnie planowali podróż i uczyli się zasad funkcjonowania w środkach komunikacji.

Dni Świadomości Dysleksji

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć W ramach tegorocznych Dni Świadomości Dysleksji p. H. Szopińska-Pawełko zorganizowała w drugim tygodniu listopada Szkolny konkurs na plakat ortograficzny „Jesień” dla uczniów klas III i IV, którego celem było uwrażliwienie uczniów na poprawność pisowni oraz zachęcenie do nauki ortografii. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, powstało aż 50 niezwykle pięknych i pomysłowych prac. Plakaty można podziwiać na pierwszym i drugim piętrze szkoły. Wyniki konkursu zamieszczone są w zakładce Sukcesy.
Ponadto uczniowie klas czwartych uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach „Ortograficzna Jesień”, podczas których tworzyli słowniczek ortogramów związanych z jesienią i wykonywali plakaty.
Uczniowie klasy IIIa wzięli udział w warsztacie czytelniczym „Frajda z Czytania” na podstawie książki „Tajemnica cyrku” z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” T. Widmarka. Trzecioklasiści mogli wczuć się w rolę detektywów odczytując mapy, ślady, zaszyfrowane informacje itp. Dzieci zapewniały, że chętnie sięgną po książki z tej serii.
23 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z wybranymi członkami rodziny wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie „Rodzinne Dyktando” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni. Życzymy powodzenia!

Narodowe Święto Niepodległości

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Co roku 11 listopada obchodzimy uroczyście Dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123 lata niewoli. Święto Niepodległości jest dla każdego Polaka powodem do dumy, że żyjemy dziś w wolnym kraju. Uczniowie naszej szkoły SP 40 w Gdyni wraz z opiekunami: p. Stanisławem Kudławcem, p. Karoliną Mielewską, Renatą Pyryt i Joanną Otlewską tłumnie uczestniczyli w tym roku w Paradzie, która przeszła ulicami Gdyni. Deszcz i zimno nie przeszkodziły w tym, aby poczuć radość w sercu. Niech żyje Polska!

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 listopada w przeddzień święta uczniowie w grupach wiekowych radośnie i patriotycznie obchodzili 99 rocznicę niepodległości Polski. Dzieci z klasy 3e pod kierunkiem p. Renaty Pyryt przygotowały dla koleżanek i kolegów z klas młodszych uroczysty apel, w którym odegrały scenkę prezentującą narodziny „Mazurka Dąbrowskiego”. Recytowały wiersze o polskich symbolach narodowych. Zaśpiewały piosenki podkreślające piękno naszej ojczyzny, a także patriotyczne postawy małych Polaków. Uroczysty charakter święta podkreśliły tańce w wykonaniu uczniów ubranych w regionalne stroje kaszubski, przygotowanych przez p. Anną Weier. Pierwszy taniec, to kaszubski „Kowal”, a drugi to reprezentacyjny polski taniec narodowy – polonez.
Uczniowie starszej grupy wiekowej uczestniczyli w akademii przygotowanej przez uczniów z klasy 5d oraz 7j, pod kierunkiem p. Marty Przybysz oraz p. Alicji Szłuckiej. Rys historyczny wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz teksty poetyckie związane z tamtymi chwilami zostały wzbogacone oprawą muzyczną pieśni patriotycznych przez chór szkolny pod kierunkiem p. Jolanty Karge-Kus. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślała dekoracja w kolorach barw narodowych wykonana przez p. Pawła Grobisa.

„Śniadanie Daje Moc”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 listopada 2017 r. uczniowie klas I-III po raz kolejny brali udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ten dzień w Europie obchodzony jest jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Podczas śniadaniowego święta przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat zdrowego odżywania i przygotowano w klasach wspólne śniadanie z potrzebnych, zdrowych produktów, które należy jeść na śniadanie, aby dały moc na cały dzień.

Akcja „Kaszka dla Tomaszka”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 8 listopada 2017 r. gościliśmy w naszej szkole p .Aleksandrę Kohnke, zaproszoną przez p. M. Andrzejewską, która podczas wakacji pracowała jako wolontariuszka na misji prowadzonej przez Ojców Jezuitów w Zambii. Pani Ola przygotowała prezentację i opowiadała o ciężkiej pracy wolontariusza w dalekim kraju Afrykańskim. Opisywała w jakich warunkach żyją dzieci w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Zachęcała naszych uczniów do pomocy sierotom afrykańskim poprzez zebranie kaszek błyskawicznych dla dzieci. Zebrane produkty wysłane zostaną do Zambii. Uczniowie naszej szkoły zebrali już 6 kg kaszek, które zostały przekazane p. Oli. Akcja „Kaszka dla Tomaszka” prowadzona przez Szkolne Koło Caritas nadal trwa w naszej szkole, dlatego zachęcamy uczniów do czynnego udziału. Podpisane kaszki błyskawiczne przynosimy do sali nr 31 do 30 listopada. Za dary złożone dla dzieci potrzebujących w Afryce serdecznie dziękujemy.

Tym, co odeszli

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 27 października 2017 r. z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami panią Katarzyną Borek i Joanną Otlewską udali się na grób Patrona naszej szkoły kpt.ż.w. Karola Olgierda Borchardta oraz groby uczniów naszej szkoły - Darii Drawc i Sebastiana Zająca, którzy kilka lat odeszli od nas.
" Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach. Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma. Wspominają drogie imiona, zasłaniają lampki przed wiatrem, dla tych bliskich wieńce zielone i bukiety jesienne pełne kwiatów."
- H. Bechler

Profilaktyczne audycje muzyczne

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 24 października 2017 r. uczniowie klas 1-3 mieli możliwość obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział w muzycznej audycji profilaktycznej pt. „Muzyczna kultura osobista”, prowadzonej przez profesjonalnych artystów, muzyków. Poprzez zabawę z muzyką przypomniano uczniom dobre maniery, których powinni przestrzegać na co dzień. Audycja w atrakcyjny sposób wprowadziła młodych słuchaczy w tematykę koncertu: podstawowe formy grzecznościowe, szacunek do innych osób, zasady zachowania się w szkole, przy stole i podczas koncertów. Pokazała zarazem piękno w muzyce i inspirowała do rozwijania wrażliwości muzycznej oraz zainteresowań dzieci . Bezpośredni kontakt z instrumentami – akordeonem, klarnetem i skrzypcami sprawił uczniom olbrzymią radość.

8 listopada uczniowie klas 4-7 uczestniczyli w profilaktycznej audycji muzycznej pt. „Stop agresji i przemocy”. Poprzez muzyczne scenki przeplatane rozmową z uczniami, uwrażliwiono młodych odbiorców na umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, reagowania bez agresji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Audycja oprócz wiodącego tematu przybliżyła uczniom starszej grupy wiekowej ciekawy świat muzyki poprzez bezpośredni kontakt z akordeonem, klarnetem i altówką.

Dzień Edukacji Narodowej

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 13 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to niezwykle ważne święto dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie w tym dniu wyrażają swoją wdzięczność nauczycielom za ich trud włożony w edukację, za okazaną im troskę i cierpliwość oraz wysiłki, aby każdy młody człowiek kończący Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni wyrósł na wspaniałego, ciekawego świata człowieka. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą w tym ważnym dla nich Dniu poczuć, że ich praca mam sens, są doceniani i darzeni szacunkiem przez swoich wychowanków. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Katarzyny Borek i p. Joanny Otlewskiej przygotowali dla swoich nauczycieli i pracowników szkoły uroczystą akademię. Jesienna dekoracja wykonana przez p. Pawła Grobisa i p. Magdę Krzemińską, humor przygotowanych scenek, piękna muzyka w wykonaniu Mateusza Modzelewskiego i Oliwii Michalak z kl.5d, Julianny Kożuchowskiej z kl.7b oraz dzieci z kl.3f pod opieką p. Grażyny Namysłowskiej sprawiły przybyłym gościom miłą niespodziankę.

Poczuj radość z pomagania

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 10 października 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych z p. Justyną Januka - koordynatorem wolontariatu hospicyjnego, zaproszoną przez p. Mirosławę Andrzejewską. Pani Justyna zapoznała szóstoklasistów z ideą opieki hospicyjnej. Opowiadała o pracy z ludźmi chorymi w Domu Hospicyjnym dla dorosłych i domu „Bursztynowa Przystań” dla dzieci. Pokazywała w przygotowanej przez siebie prezentacji, jak wygląda codzienne życie jej podopiecznych. Zachęciła naszych uczniów do współpracy w ramach tzw. wolontariatu akcyjnego, który przygotowuje akcje wspierające finansowo hospicjum. Kilkunastu szóstoklasistów zadeklarowało chęć pracy w wolontariacie hospicyjnym. Podjęli decyzję ofiarowania siebie komuś i niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują.

1 listopada 2017 r. w Dniu Wszystkich Świętych wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w kweście na rzecz Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Uczniowie kwestowali na cmentarzach w Gdyni Witominie, Kosakowie i Rumi. Zebrane środki przeznaczone zostaną na opiekę dla osób nieuleczalnie chorych, przebywających w hospicjum dla dorosłych i hospicjum dla dzieci - Bursztynowa Przystań.
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

Pomorskie Pola Nadziei 2018

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 7 października 2017 r. wolontariusze naszej szkoły wraz z p. M. Andrzejewską uczestniczyli w inauguracji akcji Pomorskie Pola Nadziei 2018, która odbyła się w Domu Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Przybyłych przywitała Pani Justyna - koordynatorka wolontariatu. Inaugurację rozpoczął ks. Dyrektor Grzegorz Miloch . Następnie wszyscy uczestnicy zasadzili w ogrodzie hospicyjnym cebulki narcyzów – symbol akcji. W tym dniu odbywała się akcja „Różaniec bez granic”, dlatego wszyscy uczestnicy odmówili wspólnie różaniec. Następnie zaproszeni goście obejrzeli występ artystyczny uczniów Gdyńskiej Szkoły Sportowej. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas również przed naszą szkołą posadzili cebulki żonkili. Otrzymali je z Gdyńskiego Hospicjum Św. Wawrzyńca podczas inauguracji akcji Pomorskie Pola Nadziei 2018. Celem akcji Pola Nadziei jest propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Kiedy zakwitną wiosną przed naszą szkołą przypominać będą jak ważne jest zaangażowanie się w pomoc dla ludzi cierpiących.

Pasowanie na Ucznia

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 5 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia pierwszoklasistów. Ten ważny w życiu każdego ucznia moment, poprzedziły przygotowania pod czujnym okiem p. M.J. Sprenger, p. J. Drabińskiej, p. D. Grebin, p. U. Chomickiej, p. J. Kuchnowskiej . Uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. W obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, koleżanek, kolegów , w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły – pierwszaki złożyły uroczyście Ślubowanie. Następnie pani dyrektor D. Haase oraz panie wicedyrektor J. Golec i K. Jagoda dokonały ceremonii Pasowania. W ten sposób pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Dopełnieniem aktu Pasowania było wręczenie uczniom przez panie wychowawczynie pamiątkowych dyplomów. Pierwszakom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Dzień Chłopaka

29 września 2017 r. Mały Samorząd Uczniowski zorganizował w klasach 0-3 uroczyste obchody Dnia Chłopaka. W tym dniu uczniowie byli ubrani na kolorowo i uczestniczyli w aerobiku przy muzyce, który był jednocześnie okolicznościową zabawą taneczną. Aerobik prowadził MS wraz z paniami: Karoliną Makarewicz oraz Agnieszką Kozłowską. W trakcie tanecznej zabawy, opiekunowie MS pani Ewa Krym i Anna Kłodzińska wraz z podopiecznymi złożyli życzenia chłopcom i odśpiewali uroczyste „Sto lat”. Po emocjonującej zabawie uczniowie rozeszli się do klas, w których odbyło się wręczanie przez dziewczynki prezentów chłopcom.
Również z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie klas starszych mogli na wesoło obchodzić ten dzień przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. Koleżanki pamiętały także o upominkach, które umiliły ten dzień.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 26 września 2017 r. w ramach Ogólnopolskiego Głośnego Czytania z inicjatywy pań: Lidii Czopek i Beaty Janulewicz odbyło się w bibliotece szkolnej spotkanie autorskie z panem Łukaszem Kosikiem. Gdyński pisarz, autor książki „Bajki ze zrozumieniem i konfiturą” spotkał się z uczniami klas IIId i IIIf . Autor nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością, przeczytał najciekawsze fragmenty książki i zdradził tajniki swojego pisarstwa. Dzieci również dowiedziały się, co zainspirowało pisarza do napisania tej książki, jak powstały do niej ilustracje. Uczniowie zasypali naszego gościa mnóstwem pytań. Nie obyło się również bez podpisywania czytelnikom książek.
Dziękujemy za miłe spotkanie!

27 września br. odbyło się po raz czwarty w naszej szkole Rodzinne Czytanie pod hasłem „ŚMIECHU WARTE”. Uczniowie wraz z mamą, babcią czy przyjaciółmi prezentowali swoje ulubione fragmenty książek, które wydają im się pełne humoru. Uczestnikami tego rodzinnego spotkania byli: Wiktoria Karwowska, Gaja Filińska i Natalia Gronke oraz Wojtek Otlewski z klasy 6a, a także Jakub Sąpor, Maciej Konopka, Oliwia Zabłocka, Sonia Grzeszczak, Kinga Babiaczyk, Kacper Urbanowski i Borys Trzos z klasy 5b. Organizatorkami tego wydarzenia są nauczycielki języka polskiego: pani Alicja Szałucka, pani Iwona Kuśnierczak i pani Joanna Otlewska. W miłej, rodzinnej niemal atmosferze mogliśmy posłuchać ciekawych utworów i wymienić się preferencjami czytelniczymi. Warto pamiętać, że przecież "Śmiech to zdrowie".

27 września 2017 r. w ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania nasza szkoła włączyła się do tej wspaniałej akcji. Uczniowie klas starszych czytali fragmenty książek swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 1-4. Młodsze dzieci z uwagą i zainteresowaniem śledziły ciekawą fabułę i niesamowite przygody bohaterów czytanych im lektur. Czytanie pobudza wyobraźnię, rozwija myślenie i wspaniale wypełnia wolny czas, dlatego czytajmy jak najwięcej i jak najczęściej. Starajmy się, aby zawsze i do końca świata CAŁA POLSKA CZYTAŁA DZIECIOM!

Kalendarz - cegiełka dla podopiecznych Hospicjum

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 18 i 19 września 2017 r. wolontariusze z klas VII pod opieką p. M. Andrzejewskiej, p. A. Weier i p. A. Kłodzińskiej rozprowadzali w szkole kalendarze z Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Sprzedaliśmy 110 kalendarzy i przekazaliśmy pieniądze do Gdyńskiego Hospicjum na rzecz ich podopiecznych. Wszystkim rodzicom, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

„Bądźmy bezpieczni”

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 12 września 2017 r. pod hasłem „Bądźmy bezpieczni” odbył się apel dla uczniów klas 0-3. Gościliśmy na nim panią funkcjonariuszkę Straży Miejskiej, której bardzo dziękujemy za przypomnienie uczniom i udzielenie im wskazówek, jak postępować, aby być bezpiecznym poza szkołą. Pani wicedyrektor K. Jagoda przypomniała również dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole oraz zasady Kodeksu Kulturalnego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 40 opracowanego przez uczniów Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie Pani Strażnik wręczyła uczniom klas I elementy odblaskowe. Przypominamy, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, zobowiązany jest do noszenia odblasków w sposób widoczny dla kierujących.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć 4 września 2017 r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów kl.3f i kl.7c pod kierunkiem pań: B. Ostrowskiej i M. Andrzejewskiej pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy czas kolejnej edukacyjnej przygody. U progu nowego roku szkolnego dyrekcja szkoły złożyła życzenia uczniom i nauczycielom oraz rodzicom. Szczególnie ciepłe życzenia otrzymały dzieci, które dopiero rozpoczęły edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami .
Jeszcze raz życzymy uczniom, aby czas spędzony w szkole zaowocował zdobywaniem wiedzy i mądrości, dobrymi ocenami, wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami.


ARCHIWUM

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2016 / 2017 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2015 / 2016 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2014 / 2015 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2013 / 2014 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2012 / 2013 kliknij tutaj

Aby obejrzeć wydarzenia w roku szkolnym 2011 / 2012 kliknij tutaj