Zebrania z rodzicami


Klasy I - V

Klasy VI - VIII

Szczepienia dzieci i młodzieży - informacja dla rodziców


Dni otwarte on-line!

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2021/2022
Wpłat za obiady można dokonywać:
wyłącznie przelewem na numer konta dochodów własnych szkoły:
( 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488 )

Opłata za obiady na miesiąc wrzesień wynosi 94,50 zł (21 dni x 4,50 zł)
Opłata za miesiąc październik wynosi 94,50 zł (21 dni x 4,50 zł).
Wpłaty za wrzesień prosimy uiścić do 3 września, natomiast za październik do 30 września.
Karty zgłoszenia na obiad prosimy dostarczyć do piątku 3 września.

Regulamin stołówki
Klauzula RODO