Dorota Haase


Dyrektor szkoły


Joanna Golec


Zastępca dyrektora


Małgorzata Banacka


Zastępca dyrektora


Liliana Koszałka


Zastępca dyrektora