Szkoła Podstawowa nr 40
im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia.

Tel.: 58 623 25 88, fax.: 58 623 25 88.
e-mail: sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
Sekretariat szkoły czynny w godzinach:
07:30 - 15:30.

oddziały 6 - 8 ul.Gospodarska 1
tel. 58 620 04 67
e-mail: sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
pływalnia tel. 58 620 04 61