Strona SP 40 w Gdyni
Wsparcie specjalistów


Ważne informacje odnośnie wsparcia + adresy email.


LOGOPEDA


Analiza i synteza głoskowa

Ćwiczenia językowe

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (cz. 1)

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (cz. 2)

Ćwiczenia 'R'

Głoska 'R'

Ćwiczenia z głoskami 'K', 'G'

Ćwiczenia z głoską 'SZ'

Ćwiczenia z głoskami 'Ż', 'RZ'

Głoska 'RZ', 'Ż'

Głoska 'RZ', 'Ż'

Głoska 'SZ'

Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Głoski trzech szeregów

Ćwiczenia słuchu fenomowego

Związki frazeologiczne

Ćwiczenia dykcyje

Bogacenie słownictwa

Ćwiczenia z głoskami ciszącymi


TERAPIA PEDAGOGICZNA - KLASY 1 - 3


Dokończ rysowanie

Odszukaj obrazek

Połącz punkty

Rebusy

Spostrzegawczość

Terapia pedagogiczna w domu

Lokopomysły - karta ćwiczeń


Terapia pedagogiczna

Załącznik 1

Załącznik 2


Terapia pedagogiczna (3)

Terapia pedagogiczna (4)

Terapia pedagogiczna (5)

Terapia pedagogiczna (6)


TERAPIA PEDAGOGICZNA - KLASY 4 - 8


Terapia pedagogiczna


Terapia pedagogiczna (3)

Terapia pedagogiczna (4)

Terapia pedagogiczna (5)

Terapia pedagogiczna (6)

Terapia pedagogiczna (6) - przed egazaminem (VII - VIII)